Loga UE

/ ZRID - droga Dg4

W dniu 5 kwietnia br. została wydana decyzja (NR 39/SPEC/2019) Wojewody Mazowieckiego znak:WI-C.7820.1.1.2016.JP(AC) dot. zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego z dn.25.11.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi dojazdowej Dg4; W dniu 5 maja 2019 roku nastąpiło protokólarne przekazanie Placu Budowy Wykonawcy, a od dnia 18 maja zgłoszono rozpoczęcie robót.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo