Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

  1.    Na dzień 25 października planowane jest wprowadzenie TOR w zakresie WD 57,0 .

Jest to obiekt węzłowy Węzła Pieńki, łączący drogę Dz3 odcinek 3 z droga Dz 4 poprzez drogę powiatowa DP3018W DP3026W.

Będzie to docelowe połączenie od Baboszewo z Glinojeckiem.

 

 

  1.    Na dzień 28 października planowane jest wprowadzenie TOR w zakresie WD 54,7

Wiadukt drogowy w miejscowości Rybitwy Będzie łączył między innymi miejscowości Śródborze z Dziektarzewem.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo