Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

 W dniu 27.04.2021r. w miejscowości Glinojeck - DK Nr 7 km 273+230 do 273+620 przełożono ruchu pojazdów z drogi krajowej Nr 7 na drogę zbiorczą "Dz3". 
 W dniu 28.04.2021r. w miejscowości Glinojeck w ciągu drogi krajowej Nr 60 w km 124+740 do 125+400 w rejonie Węzła Glinojeck wprowadzono ruch wahadłowy.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo