Loga UE

/ Zmiana organizacji ruchu

Aktualnie ruch samochodowy odbywa się częściowo po istniejącej Drodze Krajowej Nr 7 oraz po wybudowanych od podstaw przyszłych drogach zbiorczych przeznaczonych po oddaniu do użytkowania Drogi S7 dla ruchu lokalnego.

Ruch na drogach zbiorczych odbywa się na następujących odcinkach:

1.      Km 268 + 600 do km 270 + 800 ( od miejscowości Unierzyż do Zygmutowo).

2.      Km 277 + 200 do km 289 + 750 ( od miejscowości Kondrajec Szlachecki do  Szymaki).

3.      Km 292 + 200 do km 293 + 450 ( przez miejscowość Cieciórki).

4.      Km 294 + 100 do km 294 + 600 ( od miejscowości Cieciórki do Płońska).

 Na całym przebudowywanym odcinku zarówno na istniejącej Drodze Krajowej Nr 7 oraz na drogach zbiorczych prędkość ruchu pojazdów jest ograniczona do 60 km/godz. Ponadto w najbardziej newralgicznych miejscach ( nowo budowane obiekty inżynierskie, niebezpieczne zakręty oraz na wjazdach i wyjazdach z dróg zbiorczych) dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ograniczono prędkość do 50 km/godz. lub do 40 km/godz. Na w/w drogach istnieje oznakowanie dotyczące wymienionych ograniczeń.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo