Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2021.12.01 Obiekt WD 41,4

1. 2021.12.01 Obiekt WD 41,4

2. 2021.12.01 Obiekt PZDg 56,0

2. 2021.12.01 Obiekt PZDg 56,0

3. 2021.12.01 Obiekt KP 46,1

3. 2021.12.01 Obiekt KP 46,1

4. 2021.12.01 Obiekt WD 57,0

4. 2021.12.01 Obiekt WD 57,0

5. 2021.12.01 Obiekt WD 57,0 (2)

5. 2021.12.01 Obiekt WD 57,0 (2)

6. 2021.12.08 Obiekt KP 46,1

6. 2021.12.08 Obiekt KP 46,1

7. 2021.12.08 Obiekt KP 46,1 (2)

7. 2021.12.08 Obiekt KP 46,1 (2)

8. 2021.12.08 Obiekt KP 46,1 (3)

8. 2021.12.08 Obiekt KP 46,1 (3)

9. 2021.12.08  Obiekt WD 48,3

9. 2021.12.08 Obiekt WD 48,3

10. 2021.12.08 Obiekt WD 43,3

10. 2021.12.08 Obiekt WD 43,3

11. 2021.12.08  Węzeł Glinojeck

11. 2021.12.08 Węzeł Glinojeck

12. 2021.12.08 Obiekt WD 43,7

12. 2021.12.08 Obiekt WD 43,7

13. 2021.12.08 Obiekt WD 43,7 (2)

13. 2021.12.08 Obiekt WD 43,7 (2)

14. 2021.12.08  TG w km 55+700

14. 2021.12.08 TG w km 55+700

15. 2021.12.08 Obiekt WD 47,2

15. 2021.12.08 Obiekt WD 47,2

16. 2021.12.08 TG w km 50+600

16. 2021.12.08 TG w km 50+600

17. 2021.12.08 TG w km 52+300

17. 2021.12.08 TG w km 52+300

18. 2021.12.08 TG w km 49+500

18. 2021.12.08 TG w km 49+500

19. 2021.12.08 TG w km 54+000

19. 2021.12.08 TG w km 54+000

20. 2021.12.08 TG w km 54+500

20. 2021.12.08 TG w km 54+500

21. 2021.12.08 TG w km 56+700

21. 2021.12.08 TG w km 56+700

22. 2021.12.08 TG w km 56+800

22. 2021.12.08 TG w km 56+800

23. 2021.12.08 Węzeł Strzegowo

23. 2021.12.08 Węzeł Strzegowo

24. 2021.12.08 TG w km 53+000

24. 2021.12.08 TG w km 53+000

25. 2021.12.08 TG w km 52+000

25. 2021.12.08 TG w km 52+000

26. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 51+900

26. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 51+900

27. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 54+200

27. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 54+200

28. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 56+750

28. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 56+750

29. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe Węzeł Glinojeck

29. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe Węzeł Glinojeck

30. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 56+800

30. 2021.12.14 Roboty wykończeniowe TG w km 56+800

31. 2021.12.16 Roboty wykończeniowe TG w km 57+100

31. 2021.12.16 Roboty wykończeniowe TG w km 57+100

32. 2021.12.16 Roboty wykończeniowe TG w km 57+100 (2)

32. 2021.12.16 Roboty wykończeniowe TG w km 57+100 (2)

33. 2021.12.17 Obiekt KP 46,1

33. 2021.12.17 Obiekt KP 46,1

34. 2021.12.17 Obiekt PZDg 37,0

34. 2021.12.17 Obiekt PZDg 37,0

35. 2021.12.17 Obiekt PZDg 56,0

35. 2021.12.17 Obiekt PZDg 56,0

36. 2021.12.17 Obiekt PZS 47,8

36. 2021.12.17 Obiekt PZS 47,8

37. 2021.12.17 Obiekt WD 47,2

37. 2021.12.17 Obiekt WD 47,2

38. 2021.12.17 Obiekt WD 48,3

38. 2021.12.17 Obiekt WD 48,3

39. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe  TG w km 38+500

39. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe TG w km 38+500

40. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe  TG w km 39+300

40. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe TG w km 39+300

41. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe  TG w km 43+500

41. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe TG w km 43+500

42. 2021.12.17 Roboty bitumiczne OUD Glinojeck

42. 2021.12.17 Roboty bitumiczne OUD Glinojeck

43. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe  TG w km 43+600

43. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe TG w km 43+600

44. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe Węzeł Glinojeck

44. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe Węzeł Glinojeck

45. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe  TG w km 48+200

45. 2021.12.17 Roboty wykończeniowe TG w km 48+200

46. 2021.12.21 Obiekt PZDg 56,0

46. 2021.12.21 Obiekt PZDg 56,0

47. 2021.12.21 Obiekt WD 51,6

47. 2021.12.21 Obiekt WD 51,6

48. 2021.12.21 TG w km 48+600

48. 2021.12.21 TG w km 48+600

49. 2021.12.21 TG w km 51+500

49. 2021.12.21 TG w km 51+500

50. 2021.12.21 TG w km 52+900

50. 2021.12.21 TG w km 52+900

51. 2021.12.21 TG w km 49+200

51. 2021.12.21 TG w km 49+200

52. 2021.12.21 TG w km 54+000

52. 2021.12.21 TG w km 54+000

53. 2021.12.21 TG w km 54+400

53. 2021.12.21 TG w km 54+400

54. 2021.12.21 TG w km 49+600

54. 2021.12.21 TG w km 49+600

55. 2021.12.21 TG w km 54+600

55. 2021.12.21 TG w km 54+600

56. 2021.12.21 TG w km 54+600 (2)

56. 2021.12.21 TG w km 54+600 (2)

57. 2021.12.21 TG w km 55+000

57. 2021.12.21 TG w km 55+000

58. 2021.12.21 TG w km 54+900

58. 2021.12.21 TG w km 54+900

59. 2021.12.21 TG w km 56+300

59. 2021.12.21 TG w km 56+300

60. 2021.12.21 TG w km 56+300 (2)

60. 2021.12.21 TG w km 56+300 (2)

61. 2021.12.21 TG w km 55+900

61. 2021.12.21 TG w km 55+900

62. 2021.12.21 TG w km 55+700

62. 2021.12.21 TG w km 55+700

63. 2021.12.21 TG w km 56+500

63. 2021.12.21 TG w km 56+500

64. 2021.12.21 TG w km 56+600

64. 2021.12.21 TG w km 56+600

65. 2021.12.21 Węzeł Glinojeck

65. 2021.12.21 Węzeł Glinojeck

66. 2021.12.31 DK60

66. 2021.12.31 DK60

67. 2021.12.31 Obiekt KP 46,1

67. 2021.12.31 Obiekt KP 46,1

68. 2021.12.31 Ds17

68. 2021.12.31 Ds17

69. 2021.12.31 Ds17 (2)

69. 2021.12.31 Ds17 (2)

70. 2021.12.31 Obiekt WD 39,6

70. 2021.12.31 Obiekt WD 39,6

71. 2021.12.31 Obiekt WD 48,3

71. 2021.12.31 Obiekt WD 48,3

72. 2021.12.31 Obiekt WD 48,3 (2)

72. 2021.12.31 Obiekt WD 48,3 (2)

73. 2021.12.31 Obiekt WD 47,2

73. 2021.12.31 Obiekt WD 47,2

74. 2021.12.31 Obiekt WD 47,2 (2)

74. 2021.12.31 Obiekt WD 47,2 (2)

75. 2021.12.31 OUD Glinojeck

75. 2021.12.31 OUD Glinojeck

76. 2021.12.31 OUD Glinojeck (2)

76. 2021.12.31 OUD Glinojeck (2)

77. 2021.12.31 OUD Glinojeck (3)

77. 2021.12.31 OUD Glinojeck (3)

78. 2021.12.31 OUD Glinojeck (4)

78. 2021.12.31 OUD Glinojeck (4)

79. 2021.12.31 Obiekt WD 45,2

79. 2021.12.31 Obiekt WD 45,2

80. 2021.12.31 TG 47+300

80. 2021.12.31 TG 47+300

81. 2021.12.31 TG w km 47+190

81. 2021.12.31 TG w km 47+190

82. 2021.12.31 TG w km 47+200

82. 2021.12.31 TG w km 47+200

83. 2021.12.31 Węzeł Glinojeck

83. 2021.12.31 Węzeł Glinojeck

84. 2021.12.31 Węzeł Strzegowo

84. 2021.12.31 Węzeł Strzegowo

85. 2021.12.31 TG w km 47+300

85. 2021.12.31 TG w km 47+300

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo