Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1

1. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1

2. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (2)

2. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (2)

3. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (3)

3. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (3)

4. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (4)

4. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (4)

5. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (5)

5. 2020.08.05 Obiekt KP 46,1 (5)

6. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6

6. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6

7. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (2)

7. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (2)

8. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (3)

8. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (3)

9. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (4)

9. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (4)

10. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (5)

10. 2020.08.05 Obiekt WD 51,6 (5)

11. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2

11. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2

12. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (2)

12. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (2)

13. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (3)

13. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (3)

14. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (4)

14. 2020.08.05 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (4)

15. 2020.08.05 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3

15. 2020.08.05 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3

16. 2020.08.06 Badania nawierzchni

16. 2020.08.06 Badania nawierzchni

17. 2020.08.06 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

17. 2020.08.06 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

18. 2020.08.07 Roboty nawierzchniowe Ds 26

18. 2020.08.07 Roboty nawierzchniowe Ds 26

19. 2020.08.07 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 2

19. 2020.08.07 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 2

20. 2020.08.07 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

20. 2020.08.07 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

21. 2020.08.11 Obiekt  KP 46,1

21. 2020.08.11 Obiekt KP 46,1

22. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3

22. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3

23. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (2)

23. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (2)

24. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (3)

24. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (3)

25. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (4)

25. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (4)

26. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (5)

26. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (5)

27. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (6)

27. 2020.08.11 Obiekt MS 39,3 (6)

28. 2020.08.11 Obiekt WD 48,3

28. 2020.08.11 Obiekt WD 48,3

29. 2020.08.11 Obiekt WD 48,3 (2)

29. 2020.08.11 Obiekt WD 48,3 (2)

30. 2020.08.11 Obiekt PZDg 56,0

30. 2020.08.11 Obiekt PZDg 56,0

31. 2020.08.14 Badania nawierzchni

31. 2020.08.14 Badania nawierzchni

32. 2020.08.14 Badania nawierzchni (2)

32. 2020.08.14 Badania nawierzchni (2)

33. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 2 odc 2

33. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 2 odc 2

34. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3

34. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3

35. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3 (2)

35. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3 (2)

36. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3 (3)

36. 2020.08.14 Roboty wykończeniowe Dz 3 odc 3 (3)

37. 2020.08.14 Roboty zimne Dz 3 odc 2

37. 2020.08.14 Roboty zimne Dz 3 odc 2

38. 2020.08.14 Roboty zimne Dz 3 odc 2 (2)

38. 2020.08.14 Roboty zimne Dz 3 odc 2 (2)

39. 2020.08.14 Warstwy konstrukcyjne DK 60

39. 2020.08.14 Warstwy konstrukcyjne DK 60

40. 2020.08.14 Warstwy konstrukcyjne DK 60 (2)

40. 2020.08.14 Warstwy konstrukcyjne DK 60 (2)

41. 2020.08.18 Roboty ziemne w km  39+100

41. 2020.08.18 Roboty ziemne w km 39+100

42. 2020.08.18 Roboty rozbiórkowe w km  53+800

42. 2020.08.18 Roboty rozbiórkowe w km 53+800

43. 2020.08.18 Roboty konstrukcyjne w km 40+200

43. 2020.08.18 Roboty konstrukcyjne w km 40+200

44. 2020.08.19 Obiekt PZDg 56,0

44. 2020.08.19 Obiekt PZDg 56,0

45. 2020.08.19 Roboty nawierzchniowe Dg5

45. 2020.08.19 Roboty nawierzchniowe Dg5

46. 2020.08.19 Roboty nawierzchniowe Dg5 (2)

46. 2020.08.19 Roboty nawierzchniowe Dg5 (2)

47. 2020.08.19 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

47. 2020.08.19 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

48. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3

48. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3

49. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (2)

49. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (2)

50. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (3)

50. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (3)

51. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (4)

51. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (4)

52. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (5)

52. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (5)

53. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (6)

53. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (6)

54. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (7)

54. 2020.08.20 Obiekt MS 39,3 (7)

55. 2020.08.20 Obiekt PZDg 37,0

55. 2020.08.20 Obiekt PZDg 37,0

56. 2020.08.20 Obiekt PZDg 37,0 (2)

56. 2020.08.20 Obiekt PZDg 37,0 (2)

57. 2020.08.20 Roboty nawierzchniowe Dz 4

57. 2020.08.20 Roboty nawierzchniowe Dz 4

58. 2020.08.20 Roboty wykończeniowe 35+900

58. 2020.08.20 Roboty wykończeniowe 35+900

59. 2020.08.21 Roboty ziemne DK 60

59. 2020.08.21 Roboty ziemne DK 60

60. 2020.08.21 Roboty ziemne DK 60 (2)

60. 2020.08.21 Roboty ziemne DK 60 (2)

61. 2020.08.24 Badania wymiany gruntu

61. 2020.08.24 Badania wymiany gruntu

62. 2020.08.24 Obiekt PZDg 56,0

62. 2020.08.24 Obiekt PZDg 56,0

63. 2020.08.24 Roboty konstrukcyjne w km 56+100

63. 2020.08.24 Roboty konstrukcyjne w km 56+100

64. 2020.08.25  Roboty konstrukcyjne Węzeł Pieńki

64. 2020.08.25 Roboty konstrukcyjne Węzeł Pieńki

65. 2020.08.25  Roboty konstrukcyjne Węzeł Pieńki (2)

65. 2020.08.25 Roboty konstrukcyjne Węzeł Pieńki (2)

66. 2020.08.25 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

66. 2020.08.25 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

67. 2020.08.25 Roboty rozbiórkowe w km 53+400

67. 2020.08.25 Roboty rozbiórkowe w km 53+400

68. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3

68. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3

69. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3 (2)

69. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3 (2)

70. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3 (3)

70. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3 (3)

71. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3 (4)

71. 2020.08.26 Obiekt MS 39,3 (4)

72. 2020.08.25 Roboty wykończeniowe Ds 26

72. 2020.08.25 Roboty wykończeniowe Ds 26

73. 2020.08.26 Obiekt WD 45,2

73. 2020.08.26 Obiekt WD 45,2

74. 2020.08.26 Obiekt WD 45,2 (2)

74. 2020.08.26 Obiekt WD 45,2 (2)

75. 2020.08.28 Roboty konstrukcyjne Węzeł Pieńki

75. 2020.08.28 Roboty konstrukcyjne Węzeł Pieńki

76. 2020.08.28 Roboty wykończeniowe Dg 5

76. 2020.08.28 Roboty wykończeniowe Dg 5

77. 2020.08.28 Roboty ziemne DK 60

77. 2020.08.28 Roboty ziemne DK 60

78. 2020.08.28 Roboty ziemne DK 60 (2)

78. 2020.08.28 Roboty ziemne DK 60 (2)

79. 2020.08.28 Roboty ziemne Dz 3 odc 1

79. 2020.08.28 Roboty ziemne Dz 3 odc 1

80. 2020.08.28 Roboty ziemne w km 48+900

80. 2020.08.28 Roboty ziemne w km 48+900

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo