Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2020.07.01 Obiekt WD 54,7

1. 2020.07.01 Obiekt WD 54,7

2. 2020.07.01 Roboty ziemne DK 60

2. 2020.07.01 Roboty ziemne DK 60

3. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0

3. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0

4. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0 (2)

4. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0 (2)

5. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0 (3)

5. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0 (3)

6. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0 (4)

6. 2020.07.02 Obiekt PZDg 37,0 (4)

7. 2020.07.02 Obiekt PZS 37,8

7. 2020.07.02 Obiekt PZS 37,8

8. 2020.07.02 Obiekt PZS 37,8 (2)

8. 2020.07.02 Obiekt PZS 37,8 (2)

9. 2020.07.02 Obiekt WD 48,3

9. 2020.07.02 Obiekt WD 48,3

10. 2020.07.02 Obiekt WD 38,6

10. 2020.07.02 Obiekt WD 38,6

11. 2020.07.02 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

11. 2020.07.02 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

12. 2020.07.02 Warstwy konstrukcyjne Dz 3 odc 2

12. 2020.07.02 Warstwy konstrukcyjne Dz 3 odc 2

13. 2020.07.03 Obiekt MS 39,3

13. 2020.07.03 Obiekt MS 39,3

14. 2020.07.03 Roboty nawierzchniowe Ds 6

14. 2020.07.03 Roboty nawierzchniowe Ds 6

15. 2020.07.03 Roboty ziemne DP 2386 W ( Najazd WD 41,4)

15. 2020.07.03 Roboty ziemne DP 2386 W ( Najazd WD 41,4)

16. 2020.07.03 Roboty ziemne Ds 26

16. 2020.07.03 Roboty ziemne Ds 26

17. 2020.07.03 Roboty konstrukcyjne w km 37+500

17. 2020.07.03 Roboty konstrukcyjne w km 37+500

18. 2020.07.03 Roboty ziemne w km 41+100

18. 2020.07.03 Roboty ziemne w km 41+100

19. 2020.07.03 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2

19. 2020.07.03 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2

20. 2020.07.03 Warstwy konstrukcyjne Dz 3 odc 3

20. 2020.07.03 Warstwy konstrukcyjne Dz 3 odc 3

21. 2020.07.07 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

21. 2020.07.07 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

22. 2020.07.07 Roboty ziemne Węzeł Pieńki (2)

22. 2020.07.07 Roboty ziemne Węzeł Pieńki (2)

23. 2020.07.08 Obiekt PZDg 37,0

23. 2020.07.08 Obiekt PZDg 37,0

24. 2020.07.08 Obiekt PZS 37,8

24. 2020.07.08 Obiekt PZS 37,8

25. 2020.07.08 Roboty konstrukcyjne w km 39+900

25. 2020.07.08 Roboty konstrukcyjne w km 39+900

26. 2020.07.08 Roboty konstrukcyjne w km 39+900 (2)

26. 2020.07.08 Roboty konstrukcyjne w km 39+900 (2)

27. 2020.07.08 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2

27. 2020.07.08 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2

28. 2020.07.08 Roboty ziemne Dz 3 odc 3

28. 2020.07.08 Roboty ziemne Dz 3 odc 3

29. 2020.07.08 Roboty ziemne Dz 3 odc 3 (2)

29. 2020.07.08 Roboty ziemne Dz 3 odc 3 (2)

30. 2020.07.08 Roboty ziemne w km 40+050

30. 2020.07.08 Roboty ziemne w km 40+050

31. 2020.07.08 Roboty ziemne w km 35+600

31. 2020.07.08 Roboty ziemne w km 35+600

32. 2020.07.09 Obiekt WD 54,7

32. 2020.07.09 Obiekt WD 54,7

33. 2020.07.09 Obiekt WD 54,7 (2)

33. 2020.07.09 Obiekt WD 54,7 (2)

34. 2020.07.09 Obiekt WD 54,7 (3)

34. 2020.07.09 Obiekt WD 54,7 (3)

35. 2020.07.09 Roboty konstrukcyjne Dz3 odc 2

35. 2020.07.09 Roboty konstrukcyjne Dz3 odc 2

36. 2020.07.09 Roboty konstrukcyjne Dz3 odc 3

36. 2020.07.09 Roboty konstrukcyjne Dz3 odc 3

37. 2020.07.09 Roboty konstrukcyjne w km 40+150

37. 2020.07.09 Roboty konstrukcyjne w km 40+150

38. 2020.07.10 Roboty konstrukcyjne Dg4

38. 2020.07.10 Roboty konstrukcyjne Dg4

39. 2020.07.10 Roboty konstrukcyjne Dg4 (2)

39. 2020.07.10 Roboty konstrukcyjne Dg4 (2)

40. 2020.07.10 Roboty konstrukcyjne Dg4 (3)

40. 2020.07.10 Roboty konstrukcyjne Dg4 (3)

41. 2020.07.13 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

41. 2020.07.13 Roboty nawierzchniowe Dz 3 odc 3

42. 2020.07.13 Skropienie Dz 2 odc 2

42. 2020.07.13 Skropienie Dz 2 odc 2

43. 2020.07.14 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2

43. 2020.07.14 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2

44. 2020.07.14 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (2)

44. 2020.07.14 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (2)

45. 2020.07.14 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (3)

45. 2020.07.14 Warstwy nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (3)

46. 2020.07.15 Roboty konstrukcyjne Dz 2 odc 2

46. 2020.07.15 Roboty konstrukcyjne Dz 2 odc 2

47. 2020.07.15 Roboty nawierzchniowe Dg 4

47. 2020.07.15 Roboty nawierzchniowe Dg 4

48. 2020.07.15 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

48. 2020.07.15 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

49. 2020.07.15 Roboty ziemne Węzeł Pieńki (2)

49. 2020.07.15 Roboty ziemne Węzeł Pieńki (2)

50. 2020.07.15 Roboty nawierzchniowe Dg 4 (2)

50. 2020.07.15 Roboty nawierzchniowe Dg 4 (2)

51. 2020.07.17 Obiekt  PZD g 37,0

51. 2020.07.17 Obiekt PZD g 37,0

52. 2020.07.17 Obiekt  PZD g 37,0 (2)

52. 2020.07.17 Obiekt PZD g 37,0 (2)

53. 2020.07.17 Obiekt  PZD g 37,0 (3)

53. 2020.07.17 Obiekt PZD g 37,0 (3)

54. 2020.07.17 Obiekt  PZS p 41,8

54. 2020.07.17 Obiekt PZS p 41,8

55. 2020.07.17 Obiekt WD 51,6

55. 2020.07.17 Obiekt WD 51,6

56. 2020.07.17 Obiekt WD 51,6 (2)

56. 2020.07.17 Obiekt WD 51,6 (2)

57. 2020.07.17 Obiekt WD 43,1

57. 2020.07.17 Obiekt WD 43,1

58. 2020.07.17 Obiekt WD 43,1 (2)

58. 2020.07.17 Obiekt WD 43,1 (2)

59. 2020.07.17 Obiekt WD 43,1 (3)

59. 2020.07.17 Obiekt WD 43,1 (3)

60. 2020.07.17 Obiekt PZM p 43,3

60. 2020.07.17 Obiekt PZM p 43,3

61, 2020.07.20 Roboty konstrukcyjne w km 41+450

61, 2020.07.20 Roboty konstrukcyjne w km 41+450

62. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3

62. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3

63. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (2)

63. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (2)

64. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (3)

64. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (3)

65. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (4)

65. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (4)

66. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (5)

66. 2020.07.21 Obiekt MS 39,3 (5)

67. 2020.07.21 Obiekt PZDg 56,0

67. 2020.07.21 Obiekt PZDg 56,0

68. 2020.07.21 Obiekt PZDg 56,0 (2)

68. 2020.07.21 Obiekt PZDg 56,0 (2)

69. 2020.07.21 Roboty ziemne DK 60

69. 2020.07.21 Roboty ziemne DK 60

70. 2020.07.21 Roboty ziemne DK 60 (2)

70. 2020.07.21 Roboty ziemne DK 60 (2)

71. 2020.07.22 Roboty konstrukcyjne TG w km 39+800

71. 2020.07.22 Roboty konstrukcyjne TG w km 39+800

72. 2020.07.22 Roboty ziemne Ds 26

72. 2020.07.22 Roboty ziemne Ds 26

73. 2020.07.22 Zaroby próbne betonów nawierzchniowych

73. 2020.07.22 Zaroby próbne betonów nawierzchniowych

74. 2020.07.22 Zaroby próbne betonów nawierzchniowych (2)

74. 2020.07.22 Zaroby próbne betonów nawierzchniowych (2)

75. 2020.07.23 Roboty ziemne Dgw ( najazd WD 51,6)

75. 2020.07.23 Roboty ziemne Dgw ( najazd WD 51,6)

76. 2020.07.23 Prace rozbiórkowe

76. 2020.07.23 Prace rozbiórkowe

77. 2020.07.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 55+600

77. 2020.07.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 55+600

78. 2020.07.24 Roboty ziemne TG 57+200

78. 2020.07.24 Roboty ziemne TG 57+200

79. 2020.07.24 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

79. 2020.07.24 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

80. 2020.07.24 Roboty ziemne TG w km 56+000

80. 2020.07.24 Roboty ziemne TG w km 56+000

81. 2020.07. Roboty konstrukcyjne w km 57+200

81. 2020.07. Roboty konstrukcyjne w km 57+200

82. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2

82. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2

83. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (2)

83. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (2)

84. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (3)

84. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (3)

85. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (4)

85. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (4)

86. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (5)

86. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (5)

87. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (6)

87. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz 2 odc 2 (6)

88. 2020.07.27 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

88. 2020.07.27 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

89. 2020.07.29 Obiekt PZS 44,5a

89. 2020.07.29 Obiekt PZS 44,5a

90. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz odc 3

90. 2020.07.27 Roboty nawierzchniowe Dz odc 3

91. 2020.07.30 Roboty konstrukcyjne w km 57+200

91. 2020.07.30 Roboty konstrukcyjne w km 57+200

92. 2020.07.30 Roboty konstrukcyjne w km 57+200 (2)

92. 2020.07.30 Roboty konstrukcyjne w km 57+200 (2)

93. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3

93. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3

94. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3 (2)

94. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3 (2)

95. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3 (3)

95. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3 (3)

96. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3 (4)

96. 2020.07.31 Obiekt MS 39,3 (4)

97. 2020.07.31 Obiekt WD 48,3

97. 2020.07.31 Obiekt WD 48,3

98. 2020.07.31 Obiekt WD 48,3 (2)

98. 2020.07.31 Obiekt WD 48,3 (2)

99. 2020.07.31 Roboty ziemne Dz 3 odc 3

99. 2020.07.31 Roboty ziemne Dz 3 odc 3

100. 2020.07.31 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

100. 2020.07.31 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo