Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2020.04.01 Betonowanie WD 57,0

1. 2020.04.01 Betonowanie WD 57,0

2. 2020.04.01 Mur oporowy przy obiekcie PZS 44,5 a

2. 2020.04.01 Mur oporowy przy obiekcie PZS 44,5 a

3. 2020.04.01 Roboty ziemne Dg5

3. 2020.04.01 Roboty ziemne Dg5

4. 2020.04.01 Roboty ziemne Dg5 (2)

4. 2020.04.01 Roboty ziemne Dg5 (2)

5. 2020.04.01 Roboty ziemne w km 50,00

5. 2020.04.01 Roboty ziemne w km 50,00

6. 2020.04.01 Roboty ziemne DZ2 odc 2

6. 2020.04.01 Roboty ziemne DZ2 odc 2

7. 2020.04.01 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

7. 2020.04.01 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

8. 2020.04.01 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

8. 2020.04.01 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

9. 2020.04.02 Obiekt PZS 47,8

9. 2020.04.02 Obiekt PZS 47,8

10. 2020.04.02 Obiekt PZS 47,8 (2)

10. 2020.04.02 Obiekt PZS 47,8 (2)

11. 2020.04.02 Obiekt PZS 47,8 (3)

11. 2020.04.02 Obiekt PZS 47,8 (3)

12. 2020.04.02 Obiekt WD 39,6

12. 2020.04.02 Obiekt WD 39,6

13. 2020.04.02 Obiekt WD 39,6 (2)

13. 2020.04.02 Obiekt WD 39,6 (2)

14. 2020.04.02 Obiekt WD 45,2

14. 2020.04.02 Obiekt WD 45,2

15. 2020.04.02 Obiekt WD 45,2 (2)

15. 2020.04.02 Obiekt WD 45,2 (2)

16. 2020.04.02 Obiekt WD 48,3

16. 2020.04.02 Obiekt WD 48,3

17. 2020.04.03 Odhumusowanie Węzeł Pieńki

17. 2020.04.03 Odhumusowanie Węzeł Pieńki

18. 2020.04.03 Przygotowania do odcinka próbnego MCE Dg5

18. 2020.04.03 Przygotowania do odcinka próbnego MCE Dg5

19. 2020.04.03 Roboty ziemne w km 50+100

19. 2020.04.03 Roboty ziemne w km 50+100

20. 2020.04.03 Roboty ziemne w km 50+100 (2)

20. 2020.04.03 Roboty ziemne w km 50+100 (2)

21. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5

21. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5

22. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5 (2)

22. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5 (2)

23. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5 (3)

23. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5 (3)

24. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5 (4)

24. 2020.04.07 Roboty nawierzchniowe MCE Dg5 (4)

25. 2020.04.07 Roboty ziemne Dg5

25. 2020.04.07 Roboty ziemne Dg5

26. 2020.04.07 Roboty ziemne w km 50+100

26. 2020.04.07 Roboty ziemne w km 50+100

27. 2020.04.07 Roboty ziemne Dz3 odc 1

27. 2020.04.07 Roboty ziemne Dz3 odc 1

28. 2020.04.08 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (2)

28. 2020.04.08 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (2)

29. 2020.04.08 Obiekt PZDg 37,0

29. 2020.04.08 Obiekt PZDg 37,0

30. 2020.04.08 Obiekt WD 51,7

30. 2020.04.08 Obiekt WD 51,7

31. 2020.04.08 Obiekt WD-43,7

31. 2020.04.08 Obiekt WD-43,7

32. 2020.04.08 Roboty ziemne Dgw

32. 2020.04.08 Roboty ziemne Dgw

33. 2020.04.08 Roboty ziemne  w 37+300

33. 2020.04.08 Roboty ziemne w 37+300

34. 2020.04.08 Roboty ziemne  w 37+500

34. 2020.04.08 Roboty ziemne w 37+500

35. 2020.04.08 Roboty ziemne w km 38+500

35. 2020.04.08 Roboty ziemne w km 38+500

36. 2020.04.08 Roboty ziemne w km 35+780

36. 2020.04.08 Roboty ziemne w km 35+780

37. 2020.04.08 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

37. 2020.04.08 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

38. 2020.04.09 Roboty ziemne Dgw

38. 2020.04.09 Roboty ziemne Dgw

39. 2020.04.10 Obiekt MS 39,3

39. 2020.04.10 Obiekt MS 39,3

40. 2020.04.10 Obiekt WD 39,6

40. 2020.04.10 Obiekt WD 39,6

41. 2020.04.14 Roboty ziemne 36+250

41. 2020.04.14 Roboty ziemne 36+250

42. 2020.04.14 Roboty ziemne 36+250 (2)

42. 2020.04.14 Roboty ziemne 36+250 (2)

43. 2020.04.15 Obiekt WD 41,4

43. 2020.04.15 Obiekt WD 41,4

44. 2020.04.15 Obiekt WD 41,4 (2)

44. 2020.04.15 Obiekt WD 41,4 (2)

45. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7

45. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7

46. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7 (2)

46. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7 (2)

47. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7 (3)

47. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7 (3)

48. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7 (4)

48. 2020.04.15 Obiekt WD 43,7 (4)

49. 2020.04.15 Obiekt WD 41,4 (3)

49. 2020.04.15 Obiekt WD 41,4 (3)

50. 2020.04.15 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 36 +150

50. 2020.04.15 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 36 +150

51. 2020.04.15 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 36 +150 (2)

51. 2020.04.15 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 36 +150 (2)

52. 2020.04.15 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 36 +150 (3)

52. 2020.04.15 Podbudowa z mieszanki związanej cementem 36 +150 (3)

53. 2020.04.16 Betonowanie ustroju nośnego WD-41,4

53. 2020.04.16 Betonowanie ustroju nośnego WD-41,4

54. 2020.04.16 Betonowanie ustroju nośnego WD-41,4 (2)

54. 2020.04.16 Betonowanie ustroju nośnego WD-41,4 (2)

55. 2020.04.17 Roboty ziemne 36+150

55. 2020.04.17 Roboty ziemne 36+150

56. 2020.04.17 Roboty ziemne 36+150 (2)

56. 2020.04.17 Roboty ziemne 36+150 (2)

57. 2020.04.16 Betonowanie ustroju nośnego WD-41,4 (3)

57. 2020.04.16 Betonowanie ustroju nośnego WD-41,4 (3)

58. 2020.04.17 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

58. 2020.04.17 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

59. 2020.04.17 Roboty ziemne w km 50+100

59. 2020.04.17 Roboty ziemne w km 50+100

60. 2020.04.17 Warstwa ulepszonego podłoża w km 38+400

60. 2020.04.17 Warstwa ulepszonego podłoża w km 38+400

61. 2020.04.20 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

61. 2020.04.20 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

62. 2020.04.22 Warstwa podbudowy w km 36+200

62. 2020.04.22 Warstwa podbudowy w km 36+200

63. 2020.04.22 Roboty ziemne DK 60

63. 2020.04.22 Roboty ziemne DK 60

64. 2020.04.22 Roboty ziemne w km 43+200

64. 2020.04.22 Roboty ziemne w km 43+200

65. 2020.04.22 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

65. 2020.04.22 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

66. 2020.04.22 Pielęgnacja warstwy podbudowy w km 36+200

66. 2020.04.22 Pielęgnacja warstwy podbudowy w km 36+200

67. 2020.04.23 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

67. 2020.04.23 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

68. 2020.04.23 Obiekt WD 41,4

68. 2020.04.23 Obiekt WD 41,4

69. 2020.04.23 Obiekt WD 41,4 (2)

69. 2020.04.23 Obiekt WD 41,4 (2)

70. 2020.04.23 Obiekt MS 39,3

70. 2020.04.23 Obiekt MS 39,3

71. 2020.04.23 Roboty ziemne w km 35+800

71. 2020.04.23 Roboty ziemne w km 35+800

72. 2020.04.23 Roboty ziemne w km 41+300

72. 2020.04.23 Roboty ziemne w km 41+300

73. 2020.04.23 Obiekt MS 39,3 (2)

73. 2020.04.23 Obiekt MS 39,3 (2)

74. 202004.24 Roboty konstrukcyjne  w km 38+400

74. 202004.24 Roboty konstrukcyjne w km 38+400

75. 2020.04.24 Obiekt KP 46,1

75. 2020.04.24 Obiekt KP 46,1

76. 2020.04.24 Obiekt KP 46,1 (2)

76. 2020.04.24 Obiekt KP 46,1 (2)

77. 2020.04.24 Odhumusowywanie 47+300

77. 2020.04.24 Odhumusowywanie 47+300

78. 2020.04.24 Obiekt PZS 47,8

78. 2020.04.24 Obiekt PZS 47,8

79. 2020.04.23 Obiekt MS 39,3 (3)

79. 2020.04.23 Obiekt MS 39,3 (3)

80. 2020.04.24 Roboty ziemne w km 56+500

80. 2020.04.24 Roboty ziemne w km 56+500

81. 2020.04.27 Roboty konstrukcyjne droga Dg4

81. 2020.04.27 Roboty konstrukcyjne droga Dg4

82. 2020.04.27 Roboty ziemne Dg4

82. 2020.04.27 Roboty ziemne Dg4

83. 2020.04.27 Roboty ziemne Dgw

83. 2020.04.27 Roboty ziemne Dgw

84. 2020.04.28 Obiekt WD 48,3

84. 2020.04.28 Obiekt WD 48,3

85. 2020.04.28 Badania DK60

85. 2020.04.28 Badania DK60

86. 2020.04.28 Roboty ziemne w km 50+300

86. 2020.04.28 Roboty ziemne w km 50+300

87. 2020.04.29 Roboty konstrukcyjne Dg5

87. 2020.04.29 Roboty konstrukcyjne Dg5

88. 2020.04.29 Roboty konstrukcyjne Dg5 (2)

88. 2020.04.29 Roboty konstrukcyjne Dg5 (2)

89. 2020.04.30 Badanie Obiektu WD 41,4

89. 2020.04.30 Badanie Obiektu WD 41,4

90. 2020.04.30 Obiekt  WD 41,4

90. 2020.04.30 Obiekt WD 41,4

91. 2020.04.30 Obiekt  WD 41,4 (2)

91. 2020.04.30 Obiekt WD 41,4 (2)

92. 2020.04.30 Obiekt  WD 41,4 (3)

92. 2020.04.30 Obiekt WD 41,4 (3)

93. 2020.04.30 Obiekt  WD 41,4 (4)

93. 2020.04.30 Obiekt WD 41,4 (4)

94. 2020.04.30 Obiekt  WD 41,4 9 (5)

94. 2020.04.30 Obiekt WD 41,4 9 (5)

95. 2020.04.30 Obiekt  WD 41,4 (6)

95. 2020.04.30 Obiekt WD 41,4 (6)

96. 2020.04.30 Obiekt PZS 37,8

96. 2020.04.30 Obiekt PZS 37,8

97. 2020.04.30 Obiekt PZS 37,8 (2)

97. 2020.04.30 Obiekt PZS 37,8 (2)

98. 2020.04.30 Roboty ziemne w km 40+700

98. 2020.04.30 Roboty ziemne w km 40+700

99. 2020.04.30 Roboty ziemne 40+200

99. 2020.04.30 Roboty ziemne 40+200

100. 2020.04.30 Roboty ziemne 40+200 (2)

100. 2020.04.30 Roboty ziemne 40+200 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo