Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2020.03.02 Wprowadzenie organizacji tymczasowej

1. 2020.03.02 Wprowadzenie organizacji tymczasowej

2. 2020.03.03 Roboty ziemne w km 35+850

2. 2020.03.03 Roboty ziemne w km 35+850

3. 2020.03.03 Prace przygotowawcze MS 39,3

3. 2020.03.03 Prace przygotowawcze MS 39,3

4. 2020.03.03 Roboty ziemne w km 39+180

4. 2020.03.03 Roboty ziemne w km 39+180

5. 2020.03.04 Roboty zimne w km 39+200

5. 2020.03.04 Roboty zimne w km 39+200

6. 2020.03.04 Wykonywanie pali Franki obiekt MS 39,3

6. 2020.03.04 Wykonywanie pali Franki obiekt MS 39,3

7. 2020.03.05 Obiekt WD 43,7

7. 2020.03.05 Obiekt WD 43,7

8. 2020.03.05 Obiekt WD 43,7 (2)

8. 2020.03.05 Obiekt WD 43,7 (2)

9. 2020.03.05 Obiekt WD 43,7 (3)

9. 2020.03.05 Obiekt WD 43,7 (3)

10. 2020.03.05 Roboty ziemne DS23

10. 2020.03.05 Roboty ziemne DS23

11. 2020.03.05 Obiekt WD 48,3

11. 2020.03.05 Obiekt WD 48,3

12. 2020.03.05 Roboty ziemne w km 48+400

12. 2020.03.05 Roboty ziemne w km 48+400

13. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

13. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

14. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck (2)

14. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck (2)

15. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck (3)

15. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck (3)

16. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

16. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

17. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (2)

17. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (2)

18. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (3)

18. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (3)

19. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (4)

19. 2020.03.05 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo (4)

20. 2020.03.06 Roboty ziemne w km 39+230

20. 2020.03.06 Roboty ziemne w km 39+230

21. 2020.03.09 Roboty ziemne DK60

21. 2020.03.09 Roboty ziemne DK60

22. 2020.03.09 Roboty ziemne DS 23

22. 2020.03.09 Roboty ziemne DS 23

23. 2020.03.09 Roboty ziemne 39+200

23. 2020.03.09 Roboty ziemne 39+200

24. 2020.03.09 WD 41,4

24. 2020.03.09 WD 41,4

25. 2020.03.09 Wzmacnianie skarp nasypów DP2386W

25. 2020.03.09 Wzmacnianie skarp nasypów DP2386W

26. 2020.03.10 Betonowanie WD 39,6

26. 2020.03.10 Betonowanie WD 39,6

27. 2020.03.10 Palowanie MS 39,3

27. 2020.03.10 Palowanie MS 39,3

28. 2020.03.10 WD 41,4

28. 2020.03.10 WD 41,4

29. 2020.03.10 Zbrojenie PZS 47,8

29. 2020.03.10 Zbrojenie PZS 47,8

30. 2020.03.11 Roboty ziemne w km 40+850

30. 2020.03.11 Roboty ziemne w km 40+850

31. 2020.03.11 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

31. 2020.03.11 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

32. 2020.03.12 Roboty branżowe w km 56+700

32. 2020.03.12 Roboty branżowe w km 56+700

33. 2020.03.12 Roboty ziemne w km 41+200

33. 2020.03.12 Roboty ziemne w km 41+200

34. 2020.03.12 Roboty ziemne w km 41+200 (2)

34. 2020.03.12 Roboty ziemne w km 41+200 (2)

35. 2020.03.12 Roboty ziemne w km 40+850

35. 2020.03.12 Roboty ziemne w km 40+850

36. 2020.03.12 Roboty ziemne Dgw

36. 2020.03.12 Roboty ziemne Dgw

37. 2020.03.12 Roboty ziemne Dg5

37. 2020.03.12 Roboty ziemne Dg5

38. 2020.03.12 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

38. 2020.03.12 Roboty ziemne Węzeł Pieńki

39. 2020.03.13 Roboty ziemne DK60

39. 2020.03.13 Roboty ziemne DK60

40. 2020.03.13 Betonowanie WD 48,3

40. 2020.03.13 Betonowanie WD 48,3

41. 2020.03.17 Obiekt PZDg 37,0

41. 2020.03.17 Obiekt PZDg 37,0

42. 2020.03.17 MS 39,3 Wykonywanie pali

42. 2020.03.17 MS 39,3 Wykonywanie pali

43. 2020.03.17 Obiekt PZS 36,0

43. 2020.03.17 Obiekt PZS 36,0

44. 2020.03.17 Obiekt PZS 36,0 (2)

44. 2020.03.17 Obiekt PZS 36,0 (2)

45. 2020.03.17 Obiekt PZS 37,8

45. 2020.03.17 Obiekt PZS 37,8

46. 2020.03.17 Obiekt PZS 37,8 (2)

46. 2020.03.17 Obiekt PZS 37,8 (2)

47. 2020.03.17 Obiekt PZS 36,0 (2)

47. 2020.03.17 Obiekt PZS 36,0 (2)

48. 2020.03.17 Obiekt WD 39,6

48. 2020.03.17 Obiekt WD 39,6

49. 2020.03.17 Obiekt WD 39,6 (2)

49. 2020.03.17 Obiekt WD 39,6 (2)

50. 2020.03.17 Obiekt WD 41,4

50. 2020.03.17 Obiekt WD 41,4

51. 2020.03.17 Roboty ziemne Dg5

51. 2020.03.17 Roboty ziemne Dg5

52. 2020.03.17 Roboty ziemne węzeł Strzegowo

52. 2020.03.17 Roboty ziemne węzeł Strzegowo

53. 2020.03.18 Roboty ziemne Dgw

53. 2020.03.18 Roboty ziemne Dgw

54. 2020.03.18 Warstwa ulepszonego podłoża Ds6

54. 2020.03.18 Warstwa ulepszonego podłoża Ds6

55. 2020.03.18 Wzmocnienia skarp Węzeł Strzegowo

55. 2020.03.18 Wzmocnienia skarp Węzeł Strzegowo

56. 2020.03.19 Warstwa mrozoochronna Ds 4

56. 2020.03.19 Warstwa mrozoochronna Ds 4

57. 2020.03.20 Roboty branżowe

57. 2020.03.20 Roboty branżowe

58. 2020.03.20 Roboty ziemne 39+200

58. 2020.03.20 Roboty ziemne 39+200

59. 2020.03.20 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck DK 60

59. 2020.03.20 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck DK 60

60. 2020.03.20 Warstwa mrozoochronna Ds4

60. 2020.03.20 Warstwa mrozoochronna Ds4

61. 2020.03.23 Obiekt PZS 36,0

61. 2020.03.23 Obiekt PZS 36,0

62. 2020.03.23 Obiekt PZS 36,0 (2)

62. 2020.03.23 Obiekt PZS 36,0 (2)

63. 2020.03.23 Obiekt PZS 37,8

63. 2020.03.23 Obiekt PZS 37,8

64. 2020.03.23 Obiekt PZS 37,8 (2)

64. 2020.03.23 Obiekt PZS 37,8 (2)

65. 2020.03.23 Roboty ziemne Dg5

65. 2020.03.23 Roboty ziemne Dg5

66. 2020.03.23 Roboty ziemne Dg4

66. 2020.03.23 Roboty ziemne Dg4

67. 2020.03.23 Obiekt WD 41,4

67. 2020.03.23 Obiekt WD 41,4

68. 2020.03.23 Obiekt WD 43,7

68. 2020.03.23 Obiekt WD 43,7

69. 2020.03.23 Obiekt WD 41,4 (2)

69. 2020.03.23 Obiekt WD 41,4 (2)

70. 2020.03.23 Obiekt WD 43,7 (2)

70. 2020.03.23 Obiekt WD 43,7 (2)

71. 2020.03.23 Obiekt WD 48,3

71. 2020.03.23 Obiekt WD 48,3

72. 2020.03.23 Obiekt WD 43,7 (3)

72. 2020.03.23 Obiekt WD 43,7 (3)

73. 2020.03.25 Roboty ziemne Dg5

73. 2020.03.25 Roboty ziemne Dg5

74. 2020.03.26 Roboty ziemne 39+200

74. 2020.03.26 Roboty ziemne 39+200

75. 2020.03.26 Roboty ziemne w km 38+200

75. 2020.03.26 Roboty ziemne w km 38+200

76. 2020.03.26 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

76. 2020.03.26 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

77. 2020.03.26 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

77. 2020.03.26 Roboty ziemne Węzeł Strzegowo

78. 2020.03.26 Warstwa mrozoochronna Ds6

78. 2020.03.26 Warstwa mrozoochronna Ds6

79. 2020.03.27 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

79. 2020.03.27 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck

80. 2020.03.27 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck (2)

80. 2020.03.27 Roboty ziemne Węzeł Glinojeck (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo