Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2019.12.02 - Odwodnienie korpusu drogi w km 35+900

1. 2019.12.02 - Odwodnienie korpusu drogi w km 35+900

2. 2019.12.02 - Odwodnienie korpusu drogi w km 35+900 (2)

2. 2019.12.02 - Odwodnienie korpusu drogi w km 35+900 (2)

3. 2019.12.03 - Wykonywanie zbrojenia PZS 37,8

3. 2019.12.03 - Wykonywanie zbrojenia PZS 37,8

4. 2019.12.03 - Wykonywanie pali Franki obiekt PSDg 37,0

4. 2019.12.03 - Wykonywanie pali Franki obiekt PSDg 37,0

5. 2019.12.05 - Betonowanie ławy WD 48,3

5. 2019.12.05 - Betonowanie ławy WD 48,3

6. 2019.12.05 - Ława fundamentowa WD 45,2

6. 2019.12.05 - Ława fundamentowa WD 45,2

7. 2019.12.05 - Wykonywanie zbrojenia PZS 36,00

7. 2019.12.05 - Wykonywanie zbrojenia PZS 36,00

8. 2019.12.05 - Zbrojenie WD 48,3

8. 2019.12.05 - Zbrojenie WD 48,3

9. 2019.12.06 - Przygotowanie drogi technologicznej do obiektu WD 38,6

9. 2019.12.06 - Przygotowanie drogi technologicznej do obiektu WD 38,6

10. 2019.12.06 - Betonowanie obiektu PZS 44,5a

10. 2019.12.06 - Betonowanie obiektu PZS 44,5a

11. 2019.12.06 - Przygotowanie placu pod wytwórnię nawierzchni betonowych w km 51+850 (2)

11. 2019.12.06 - Przygotowanie placu pod wytwórnię nawierzchni betonowych w km 51+850 (2)

12. 2019.12.06 - Roboty ziemne 48+000

12. 2019.12.06 - Roboty ziemne 48+000

13. 2019.12.06 - Wprowadzenie tymczasowej organizacji 56+450

13. 2019.12.06 - Wprowadzenie tymczasowej organizacji 56+450

14. 2019.12.06 - Roboty ziemne 48+000 (2)

14. 2019.12.06 - Roboty ziemne 48+000 (2)

15. 2019.12.06 - Wycinka drzew w km 50+050

15. 2019.12.06 - Wycinka drzew w km 50+050

16. 2019.12.06 - Wycinka drzew w km 50+050 (2)

16. 2019.12.06 - Wycinka drzew w km 50+050 (2)

17. 2019.12.06 - Przygotowanie placu pod wytwórnię nawierzchni betonowych w km 51+850

17. 2019.12.06 - Przygotowanie placu pod wytwórnię nawierzchni betonowych w km 51+850

18. 2019.12.06 - Wykonywanie wykopów w km 53+300

18. 2019.12.06 - Wykonywanie wykopów w km 53+300

19. 2019.12.06 - Wykonywanie wykopów w km 53+300 (2)

19. 2019.12.06 - Wykonywanie wykopów w km 53+300 (2)

20. 2019.12.06 - Wprowadzenie tymczasowej organizacji 56+450 (2)

20. 2019.12.06 - Wprowadzenie tymczasowej organizacji 56+450 (2)

21. 2019.12.11 - Prace zbrojarskie na obiekcie WD 51,6

21. 2019.12.11 - Prace zbrojarskie na obiekcie WD 51,6

22. 2019.12.11 - Roboty mostowe WD 48,3

22. 2019.12.11 - Roboty mostowe WD 48,3

23. 2019.12.11 - Roboty  ziemne 48+000

23. 2019.12.11 - Roboty ziemne 48+000

24. 2019.12.12 - Układanie masy na objeździe obiektu WD 36,6

24. 2019.12.12 - Układanie masy na objeździe obiektu WD 36,6

25. 2019.12.12 - Układanie masy na objeździe obiektu WD 36,6 (2)

25. 2019.12.12 - Układanie masy na objeździe obiektu WD 36,6 (2)

26. 2019.12.12 - Prace zbrojarskie na obiekcie PZS 44,5a

26. 2019.12.12 - Prace zbrojarskie na obiekcie PZS 44,5a

27. 2019.12.13 - Betonowanie na obiekcie WD 51,6

27. 2019.12.13 - Betonowanie na obiekcie WD 51,6

28. 2019.12.13 - Odkopywanie pali na obiekcie PSDg 37,0

28. 2019.12.13 - Odkopywanie pali na obiekcie PSDg 37,0

29. 2019.12.13 - Odkopywanie pali na obiekcie PSDg 56,00

29. 2019.12.13 - Odkopywanie pali na obiekcie PSDg 56,00

30. 2019.12.13 - Odkopywanie pali na obiekcie PSDg 37,0 (2)

30. 2019.12.13 - Odkopywanie pali na obiekcie PSDg 37,0 (2)

31. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie  PZS 44,5a

31. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 44,5a

32. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 36,0 (2)

32. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 36,0 (2)

33. 2019.12.13 - Umocnienia nasypów geosyntetykami 37+780

33. 2019.12.13 - Umocnienia nasypów geosyntetykami 37+780

34. 2019.12.13 - Umocnienia nasypów geosyntetykami 37+780 (2)

34. 2019.12.13 - Umocnienia nasypów geosyntetykami 37+780 (2)

35. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 36,0

35. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 36,0

36. 2019.12.13 - Wykonanie objazdu wzdłuż obiektu WD 39,6

36. 2019.12.13 - Wykonanie objazdu wzdłuż obiektu WD 39,6

37. 2019.12.13 - Umocnienia nasypów geosyntetykami 37+780 (3)

37. 2019.12.13 - Umocnienia nasypów geosyntetykami 37+780 (3)

38. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 37,8

38. 2019.12.13 - Roboty zbrojarskie PZS 37,8

39. 2019.12.13 - Wykonywanie kanalizacji deszczowych

39. 2019.12.13 - Wykonywanie kanalizacji deszczowych

40. 2019.12.13 - Wykonywanie kanalizacji deszczowych (2)

40. 2019.12.13 - Wykonywanie kanalizacji deszczowych (2)

41. 2019.12.13 - Wykonywanie nasypów 37+830

41. 2019.12.13 - Wykonywanie nasypów 37+830

42.2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża

42.2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża

43. 2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża (2)

43. 2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża (2)

43. 2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża (3)

43. 2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża (3)

45. 2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża (4)

45. 2019.12.16 Odcinek próbny warstwy ulepszonego podłoża (4)

46. 2019.12.16 Wykonywanie zbrojenia WD 48,3

46. 2019.12.16 Wykonywanie zbrojenia WD 48,3

47. 2019.12.16 Wykonywanie zbrojenia WD 48,3 (2)

47. 2019.12.16 Wykonywanie zbrojenia WD 48,3 (2)

48. 2019.12.16 Wykonywanie zbrojenia WD 48,3 (3)

48. 2019.12.16 Wykonywanie zbrojenia WD 48,3 (3)

49. 2019.12.17 Odhumusowywanie w km 48+200

49. 2019.12.17 Odhumusowywanie w km 48+200

50. 2019.12.17 Zbrojenie PZS 37,8

50. 2019.12.17 Zbrojenie PZS 37,8

51. 2019.12.17 Zbrojenie PZS 37,8 (2)

51. 2019.12.17 Zbrojenie PZS 37,8 (2)

52. 2019.12.17 Wykonywanie kanalizacji deszczowej 35+800

52. 2019.12.17 Wykonywanie kanalizacji deszczowej 35+800

53. 2019.12.17 Zbrojenie ścian korpusu PZS 36,0

53. 2019.12.17 Zbrojenie ścian korpusu PZS 36,0

54. 2019.12.18 Wykonywanie odcinka próbnego  warstwy ulepszonego nasypu

54. 2019.12.18 Wykonywanie odcinka próbnego warstwy ulepszonego nasypu

55. 2019.12.18 Przygotowanie zbrojenia PZM 42,8

55. 2019.12.18 Przygotowanie zbrojenia PZM 42,8

56. 2019.12.18 Wykonywanie odcinka próbnego  warstwy ulepszonego nasypu (2)

56. 2019.12.18 Wykonywanie odcinka próbnego warstwy ulepszonego nasypu (2)

57. 2019.12.19 Odhumusowywanie 41+300

57. 2019.12.19 Odhumusowywanie 41+300

58. 2019.12.19 Dostarczanie materiału na place składowe

58. 2019.12.19 Dostarczanie materiału na place składowe

59. 2019.12.19 Wykonywanie nasypów 37+900

59. 2019.12.19 Wykonywanie nasypów 37+900

60. 2019.12.19 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wzdłuż WD 39,6

60. 2019.12.19 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wzdłuż WD 39,6

61. 2019.12.19 Wykonywanie pali Franki PZSp 47,8

61. 2019.12.19 Wykonywanie pali Franki PZSp 47,8

62. 2019.12.19 Wycinka drzew

62. 2019.12.19 Wycinka drzew

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo