Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 35+800

1. km 35+800

2. km 36+700

2. km 36+700

3. km 37+000

3. km 37+000

4. km 37+600

4. km 37+600

5. km 37+900

5. km 37+900

6. km 38+500

6. km 38+500

7. km 38+800

7. km 38+800

8. km 39+100

8. km 39+100

9. km 39+400

9. km 39+400

10. km 40+000

10. km 40+000

11. km 40+600

11. km 40+600

12. km 41+200

12. km 41+200

13. km 41+800

13. km 41+800

14. km 43+000

14. km 43+000

15. km 43+300

15. km 43+300

16. km 43+600

16. km 43+600

17. km 44+200

17. km 44+200

18. km 44+800

18. km 44+800

19. km 45+100

19. km 45+100

20. km 45+400

20. km 45+400

21. km 45+700

21. km 45+700

22. km 46+000

22. km 46+000

23. km 47+500

23. km 47+500

24. km 48+100

24. km 48+100

25. km 48+400

25. km 48+400

26. km 48+700

26. km 48+700

27. km 47+200

27. km 47+200

28. km 49+000

28. km 49+000

29. km 49+900

29. km 49+900

30. km 50+500

30. km 50+500

31. km 50+200

31. km 50+200

32. km 51+400

32. km 51+400

33. km 51+700

33. km 51+700

34. km 52+300

34. km 52+300

35. km 52+600

35. km 52+600

36. km 53+200

36. km 53+200

37. km 52+900

37. km 52+900

38. km 53+500

38. km 53+500

39. km 53+800

39. km 53+800

40. km 54+100

40. km 54+100

41. km 54+400

41. km 54+400

42. km 54+700

42. km 54+700

43. km 55+000

43. km 55+000

44. km 55+300

44. km 55+300

45. km 55+600

45. km 55+600

50. km 55+900

50. km 55+900

46. km 56+200

46. km 56+200

48. km 56+500

48. km 56+500

49. km 56+800

49. km 56+800

50. km 57+100

50. km 57+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo