Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 35+800

1. km 35+800

2. km 36+100

2. km 36+100

3. km 36+700

3. km 36+700

4. km 37+000

4. km 37+000

5. km 37+600

5. km 37+600

6. km 37+900

6. km 37+900

7. km 38+200

7. km 38+200

8. km 38+500

8. km 38+500

9. km 38+800

9. km 38+800

10. km 39+100

10. km 39+100

11. km 39+400

11. km 39+400

12. km 39+700

12. km 39+700

13. km 40+900

13. km 40+900

14. km 41+200

14. km 41+200

15. km 41+500

15. km 41+500

16. km 42+700

16. km 42+700

17. km 43+000

17. km 43+000

18. km 43+600

18. km 43+600

19. km 43+300

19. km 43+300

20. km 43+900

20. km 43+900

21. km 44+800

21. km 44+800

22. km 45+700

22. km 45+700

23. km 45+100

23. km 45+100

24. km 44+200

24. km 44+200

25. km 46+900

25. km 46+900

26. km 47+200

26. km 47+200

27. km 46+000

27. km 46+000

28. km 48+100

28. km 48+100

29. km 47+500

29. km 47+500

30. km 49+000

30. km 49+000

31. km 47+800

31. km 47+800

32. km 49+900

32. km 49+900

33. km 51+700

33. km 51+700

34. km 50+200

34. km 50+200

35. km 48+400

35. km 48+400

36. km 52+300

36. km 52+300

37. km 52+900

37. km 52+900

38. km 53+200

38. km 53+200

39. km 53+500

39. km 53+500

40. km 53+800

40. km 53+800

41. km 54+100

41. km 54+100

42. km 54+400

42. km 54+400

43. km 54+700

43. km 54+700

44. km 55+000

44. km 55+000

45. km 55+600

45. km 55+600

46. km 55+900

46. km 55+900

47. km 56+200

47. km 56+200

48. km 56+500

48. km 56+500

49. km 56+800

49. km 56+800

50. km 57+100

50. km 57+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo