Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 36+700

1. km 36+700

2. km 37+600

2. km 37+600

3. km 38+500

3. km 38+500

4. km 38+800

4. km 38+800

5. km 39+100

5. km 39+100

6. km 39+400

6. km 39+400

7. km 40+900

7. km 40+900

8. km 41+200

8. km 41+200

9. km 41+500

9. km 41+500

10. km 41+800

10. km 41+800

11. km 42+700

11. km 42+700

12. km 43+300

12. km 43+300

13. km 43+000

13. km 43+000

14. km 43+600

14. km 43+600

15. km 43+900

15. km 43+900

16. km 44+200

16. km 44+200

17. km 44+800

17. km 44+800

18. km 46+300

18. km 46+300

19. km 46+600

19. km 46+600

20. km 45+100

20. km 45+100

21. km 46+000

21. km 46+000

22. km 47+200

22. km 47+200

23. km 47+800

23. km 47+800

24. km 48+700

24. km 48+700

25. km 48+100

25. km 48+100

26. km 47+500

26. km 47+500

27. km 49+900

27. km 49+900

28. km 51+100

28. km 51+100

29. km 51+400

29. km 51+400

30. km 51+700

30. km 51+700

31. km 50+200

31. km 50+200

32. km 52+000

32. km 52+000

33. km 52+300

33. km 52+300

34. km 52+900

34. km 52+900

35. km 53+200

35. km 53+200

36. km 52+600

36. km 52+600

37. km 53+800

37. km 53+800

38. km 49+600

38. km 49+600

39. km 54+100

39. km 54+100

40. km 53+500

40. km 53+500

41. km 54+400

41. km 54+400

42. km 55+000

42. km 55+000

43. km 54+700

43. km 54+700

44. km 55+300

44. km 55+300

45. km 55+600

45. km 55+600

46. km 55+900

46. km 55+900

47. km 56+200

47. km 56+200

48. km 56+500

48. km 56+500

49. km 56+800

49. km 56+800

50. km 57+100

50. km 57+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo