Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 35+800

1. km 35+800

2. km 36+700

2. km 36+700

3. km 37+000

3. km 37+000

4. km 37+300

4. km 37+300

5. km 37+600

5. km 37+600

6. km 38+200

6. km 38+200

7. km 38+500

7. km 38+500

9. km 38+800

9. km 38+800

9. km 39+100

9. km 39+100

10. km 39+400

10. km 39+400

11. km 39+700

11. km 39+700

12. km 40+000

12. km 40+000

13. km 40+300

13. km 40+300

14. km 41+200

14. km 41+200

15. km 42+700

15. km 42+700

16. km 43+000

16. km 43+000

17. km 41+800

17. km 41+800

18. km 43+300

18. km 43+300

19. km 43+600

19. km 43+600

20. km 44+200

20. km 44+200

21. km 45+100

21. km 45+100

22. km 44+800

22. km 44+800

23. km 44+500

23. km 44+500

24. km 45+700

24. km 45+700

25. km 46+300

25. km 46+300

26. km 46+900

26. km 46+900

27. km 47+500

27. km 47+500

28. km 46+600

28. km 46+600

29. km 47+800

29. km 47+800

30. km 48+100

30. km 48+100

31. km 50+200

31. km 50+200

32. km 47+200

32. km 47+200

33. km 51+700

33. km 51+700

34. km 52+000

34. km 52+000

35. km 49+900

35. km 49+900

36. km 50+500

36. km 50+500

37. km 52+300

37. km 52+300

38. km 52+600

38. km 52+600

39. km 52+900

39. km 52+900

40. km 53+200

40. km 53+200

41. km 53+500

41. km 53+500

42. km 53+800

42. km 53+800

43. km 54+100

43. km 54+100

44. km 54+400

44. km 54+400

45. km 55+600

45. km 55+600

46. km 55+900

46. km 55+900

47. km 56+200

47. km 56+200

48. km 56+500

48. km 56+500

49. km 56+800

49. km 56+800

50. km 57+100

50. km 57+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo