Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. km 36+200

1. km 36+200

2. km 36+500

2. km 36+500

3. km 36+800

3. km 36+800

4. km 37+100

4. km 37+100

5. km 37+400

5. km 37+400

6. km 37+700

6. km 37+700

7. km 38+000

7. km 38+000

8. km 38+300

8. km 38+300

9. km 38+600

9. km 38+600

10. km 38+900

10. km 38+900

11. km 39+500

11. km 39+500

12. km 41+300

12. km 41+300

13. km 41+600

13. km 41+600

14. km 41+900

14. km 41+900

15. km 42+500

15. km 42+500

16. km 42+200

16. km 42+200

17. km 42+800

17. km 42+800

18. km 43+400

18. km 43+400

19. km 44+000

19. km 44+000

20. km 44+300

20. km 44+300

21. km 43+700

21. km 43+700

22. km 44+600

22. km 44+600

23. km 43+100

23. km 43+100

24. km 45+200

24. km 45+200

25. km 45+500

25. km 45+500

26. km 46+100

26. km 46+100

27. km 44+900

27. km 44+900

28. km 46+400

28. km 46+400

29. km 47+000

29. km 47+000

30. km 46+700

30. km 46+700

31. km 47+300

31. km 47+300

32. km 45+800

32. km 45+800

33. km 47+900

33. km 47+900

34. km 50+000

34. km 50+000

35. km 52+700

35. km 52+700

36. km 47+600

36. km 47+600

37. km 53+300

37. km 53+300

38. km 53+600

38. km 53+600

39. km 48+200

39. km 48+200

40. km 53+900

40. km 53+900

41. km 54+100

41. km 54+100

42.km 56+200

42.km 56+200

43. km 53+000

43. km 53+000

44. km 54+400

44. km 54+400

45. km 55+000

45. km 55+000

46. km 55+300

46. km 55+300

47. km 56+800

47. km 56+800

48. km 55+900

48. km 55+900

49. km 56+500

49. km 56+500

50. km 57+100

50. km 57+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo