Loga UE

/ Wrzesień 2019

1. 09.09.2019 - wycinka drzew km istn. 278+000

1. 09.09.2019 - wycinka drzew km istn. 278+000

2. 09.09.2019 - Wycinka drzew km istn. 277+900

2. 09.09.2019 - Wycinka drzew km istn. 277+900

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

10. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

10. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

11. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

11. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

12. 13.09.2019 - Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

12. 13.09.2019 - Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

13. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

13. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

14. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

14. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo