Loga UE

/ Sierpień 2019

1. 12.08.2019 - Wycinka drzew w ciągu DK60

1. 12.08.2019 - Wycinka drzew w ciągu DK60

2. 12.08.2019 - Wycinka drzew w ciągu DK60

2. 12.08.2019 - Wycinka drzew w ciągu DK60

3. 19.08.2019 - Budowa zjazdu - km 260+150 DK7

3. 19.08.2019 - Budowa zjazdu - km 260+150 DK7

4. 19.08.2019 - Budowa zjazdu - km 260+150 DK7

4. 19.08.2019 - Budowa zjazdu - km 260+150 DK7

5. 19.08.2019 - Budowa zjazdu - km 260+150 DK7

5. 19.08.2019 - Budowa zjazdu - km 260+150 DK7

6. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna - km 0+000 DK60

6. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna - km 0+000 DK60

7. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna - km 1+700 DK60

7. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna - km 1+700 DK60

8. 23.08.2019 - Układanie warstwy z asfaltu na drodze ze zjazdem z DK 7 istn. km 260+150

8. 23.08.2019 - Układanie warstwy z asfaltu na drodze ze zjazdem z DK 7 istn. km 260+150

9. 23.08.2019 - Układanie warstwy z asfaltu na drodze ze zjazdem z DK 7 km istn. 260+150

9. 23.08.2019 - Układanie warstwy z asfaltu na drodze ze zjazdem z DK 7 km istn. 260+150

10. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna istn. km 260+150

10. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna istn. km 260+150

11. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna w ciągu DK60

11. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna w ciągu DK60

12. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna w ciągu DK 60

12. 23.08.2019 - Zamontowana tablica informacyjna w ciągu DK 60

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo