Loga UE

/ Postęp robót

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

Procentowe narastające zaawansowanie poszczególnych robót drogowych

Zaawansowanie ilościowe - roboty mostowe

Zaawansowanie ilościowe - roboty drogowe

 

Graficzna prezentacja robót:

Obiekty mostowe

Dojazdy do WD

Łącznice - Pieńki Rzewińskie

Łącznice - Glinojeck

Łącznice - Strzegowo Pd

Drogi Gminne

Drogi Serwisowe

Drogi Zbiorcze 

Droga S7

 

 

 1. 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 2. 23.01.2019 r. - 25.01.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 3. 30.01.2019 r. - 08.02.2019 r. - sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 4. 04.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Baboszewo, sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni w km 277+500 - 281+858,
 5. 18.02.2019 r. - 01.03.2019 r.  - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Glinojeck w km 269+500 - 277+400,
 6. 20.03.2019 r. - 12.04.2019 r. - sprzątanie i wywóz karpin, zrębkowanie i wywóz pni i gałęzi w gminach Strzegowo, Baboszewo i Glinojeck,
 7. 06.05.2019 r. - 5.07.2019 r. - karczowanie na terenach Lasów Państwowych w gminie Strzegowo,
 8. 17.06.2019 r. - 27.07.2019 r. - wywóz karpin z terenów Lasów Państwowych,
 9. 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - wycinka drzew na DK60,
 10. 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych na DK60.
 11. 02.09.2019 r. - 08.09.2019 r. - wycinka drzew i krzewów DG4
 12. 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - profilowanie terenu na zapleczu w Kowalewku
 13. 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi, tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew, odhumusowanie. 
 14. 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, próba wyznaczenia osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew, zrywka drewna,  odhumusowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykop-rowy, odwodnienie placu budowy.
 15. 01.09.2019 r. - 30.09.2019 r. - zaawansowanie rzeczowe i finansowe na koniec września : a/ rzeczowe brutto - 44 579 130 tj. 8,6%                                                                                          b/ finansowe brutto - 37 722 713 tj. 7,31% - z zaliczką, bez zaliczki 32 561 040 tj. 6,31%
 16. 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. -rozpoznanie saperskie,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, próba wyznaczenia osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, odhumusowanie, wycinka drzew, zrywka drewna i wywóz karpin, profilowanie i zagęszczenie podłoża, nasyp.
 17. 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, ,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 70 %. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, wykonano wykop pod platformy robocze na podporach P1, P2, P3.
 18. 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, ,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 80 %, rozbiórki budynków 2% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, przygotowanie pod platformy robocze na podporach P1, P2, P3.
 19. 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 85 %, rozbiórki budynków 4% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny ok. 2100 m3 , zabezpieczenie wykopu, wykonano stabilizację ok. 200 m3, wbudowano beton wyrównawczy 46 m3. Wykop szerokoprzestrzenny ok. 2400 m3, przygotowanie platformy do wykonania pali (rozłożono geowłókninę pod kruszywo. 
 20. 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 85 %, rozbiórki budynków 8% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny ,wykonano stabilizację ok. 750 m3, wykonanie wykopów pod wymianę gruntu, wykop pod wymianę - podpora P2, wykonanie pali typu FRANKI NG na podporze P3- 10 szt. i P4 - 4 szt. wykonanie przyłącza prądu WD S7, wykonanie platformy pod palownicę na P3
 21. 06.11.2019 r. - 12.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 90 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 75%, droga technologiczna oraz platformy do wykonania pali Franki  podpora P1 , P2 , wzmocnienie gruntu w wykopie - łącznie 865 m3, beton niekonstrukcyjny 44,5 m3, wykonanie wykopów fundamentowych podpora P1, P2, P3, wzmocnienie gruntu w wykopie podpora P1, wykop pod wymianę podpora P4, wykonanie pali Franki NG na podporze P3- 2 szt. P4-2 szt. P5- 11 szt.
 22. 13.11.2019 r. - 18.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, bieżące utrzymanie TOR,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej ,porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 92 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 100% ,   deskowanie płyty fundamentowej  nitka lewa 100%, zbrojenie  płyty fundamentowej nitka prawa, wykonania pali Franki  podpora  P2  - 14 szt. wykop fundamentowy - 100% , wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie - 100% , wykonano  wzmocnienie gruntu w wykopie podpora P4,  beton wyrównawczy podpora P1, P2 - 31,5 m3 wykop fundamentowy pod podporę P1, P3, P4 - 450 m3, wymiana gruntu w wykopie - 200 m3, wykop fundamentowy - 560 m3, beton wyrównawczy podpora P3 - 12 m3.
 23. 20.11.2019 r. - 26.11.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 93 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 100% ,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka lewa 100%, zbrojenie  płyty fundamentowej nitka prawa - 70%, wykonania pali Franki  podpora  P2  - 100%., wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie pod podporę P1, P3 (stabilizacja) - 100% , wykop fundamentowy - 100%, wykonano  wzmocnienie gruntu w wykopie - 100%,  beton wyrównawczy podpora P1, P4 - 100%, betonowanie ławy fundamentowej podpora P1, P4 - 80%, beton wyrównawczy podpora P3 - 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P3 nitka prawa i lewa - 10%, beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3 - 100%,  wykop fundamentowy podpora  P5 - 100 %, beton wyrównawczy podpora P5 - 100%,  wykonanie pali Franki podpora P3 - 100%.
 24. 27.11.2019 r. - 03.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka prawa - 100% ,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka prawa 100%, zbrojenie  płyty fundamentowej nitka prawa - 100%,  betonowanie płyty fundamentowej nitka prawa - 100 %,  beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3,  P4 - 100%, beton wyrównawczy, betonowanie płyty fundamentowej, beton wyrównawczy podpora P1, P4 - 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P1, P4, betonowanie ławy fundamentowej  podpora P1, P4, wykop fundamentowy - P4, wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie P4, zbrojenie ławy fundamentowej P3 nitka prawa i lewa - 80%, zbrojenie ławy fundamentowej P2 nitka prawa i lewa - 30%, prace przygotowawcze - badanie gruntu, kucie głowic pali Franki - podpora P3, P5 - 100%. wykonanie pali Franki podpora P1 - 100%.
 25. 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 20% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka prawa - 100% ,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka prawa 100%, wykonanie pali Franki podpora P1,  beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3,  P4 - 100%, beton wyrównawczy, betonowanie płyty fundamentowe, beton wyrównawczy podpora P1, P4 - 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P1, P4, betonowanie ławy fundamentowej  podpora P1, P4, wykop fundamentowy - P4, wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie P4, zbrojenie ławy fundamentowej P3 nitka prawa i lewa - 80%, zbrojenie ławy fundamentowej P2 nitka prawa i lewa - 30%, prace przygotowawcze - badanie gruntu, kucie głowic pali Franki - podpora P3, P5 - 100%. wykonanie pali Franki podpora P1 - 100%.
 26. 11.12.2019 r. - 17.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 34%, budowa bypasu WD-38,6 i 39,6 - warstwa ścieralna. Prace przygotowawcze:  zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa, zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka lewa, beton niekonstrukcyjny ław fundamentowych podporaP1, P2, P3, zbrojenie ław fundamentowych podpora P2 i P3, betonowanie ławy fundamentowej P2 i P3, zbrojenie ścian ramy, montaż deskowania ram ściany, zbrojenie podpora P1 i P4, wykonanie pali Franki podpora,  pielęgnacja betonu ławy fundamentowej P2 i P3 jezdnia lewa i prawa, zbrojenie podpory P1, montaż deskowania podpory P1, próba obciążenie statyczne podpora P4, wykop fundamentowy w palach podpora P4, beton wyrównawczy podpora  P4 , zbrojenie ławy fundamentowej P5, WD-57,0 wykop fundamentowy podpora P1,  beton wyrównawczy podpora P1.
 27. 18.12.2019 r. - 07.01.2020 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 34%, zabezpieczenie terenu budowy. PZS-36 - zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa, montaż deskowania płyty górnej ramy żelbetowej. PZS-36,0a - TOR-objazd. PZDg-37,0 - wykonano pale Franki NG-przygotowanie do próbnego obciążenia. PG/PZS-37,8 - pielęgnacja betonu płyty fundamentowej nitka lewa. WD-38,6 - TOR-wprowadzenie w styczniu, kolizja -przebudowa sieci wodociągowej, zwolnione badania archeologiczne. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu, nasyp przeciążeniowy PE, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, WD-41,4 - zbrojenie ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. WD-43,7 - pielęgnacja betonu ławy fundamentowej P2 i P3, demontaż ławy fundamentowej P2. WD-45,2 - zbrojenie podpora P1 i P4. PZSp-47,8 - wykonywanie pali Franki. WD-48,3 - zbrojenie ławy fundamentowej P1 nitka prawa i lewa, betonowanie ławy fundamentowej P1 nitka lewa 83 m3. WD-51,6 - pielęgnacja ławy fundamentowej P1, P3, P4, przygotowanie powierzchni ławy fundamentowej P3 i P4 do wykonanie izolacji bitumicznej. PZDg-56,0 - zbrojeni ławy fundamentowej P5. WD-57,0 - wykop fundamentowy podpora P1.
 28. 08.01.2020 r. - 14.01.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 %.  PZS-36 - zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa, montaż deskowania płyty górnej ramy żelbetowej. PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - wykonano pale Franki NG-p próbne obciążenie pali podpora P1. PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - TOR-wprowadzenie w styczniu, kolizja -przebudowa sieci wodociągowej, zwolnione badania archeologiczne. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu, nasyp przeciążeniowy PE, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, WD-41,4 - montaż szalunku ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. WD-43,7 -stal zbrojeniowa - podpory P1, P2 i P3. WD-45,2 -wykop w gruncie nieskalistym podpora P1 i P3. PZSp-47,8 - wykonywanie pali Franki. WD-48,3 - zbrojenie ławy fundamentowej P1 nitka prawa i lewa, betonowanie ławy fundamentowej P1 nitka prawa 61 m3. WD-51,6 - pielęgnacja ławy fundamentowej P1, P3, P4, przygotowanie powierzchni ławy fundamentowej P3 i P4 do wykonanie izolacji bitumicznej. PZDg-56,0 - zbrojeni ławy fundamentowej P3, P4, P5. WD-57,0 - próbne obciążenie pali Franki , wykop w palach pod P3.
 29. 15.01.2020 r. - 21.01.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 %.  PZS-36 - montaż deskowania płyty górnej ramy żelbetowej. PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - beton niekonstrukcyjny podpora P2 18m3 (wykonano pale Franki NG. PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - TOR-wprowadzenie w styczniu, kolizja -przebudowa sieci wodociągowej, zwolnione badania archeologiczne. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu, nasyp przeciążeniowy PE, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, WD-41,4 -betonowanie  ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. (201,5 m3).  WD-43,7 - betonowanie słupów  P1, P2 i P3 (ilość betonu 67 m3). PZS - 44,5 - TOR objazd. PZS - 44,5a - pielęgnacja betonu ścian i płyty górnej. WD-45,2 -beton niekonstrukcyjny podpora P1 i P3 ilość betonu 11 m3. PZSp-47,8 - dojrzewanie pali Franki NG. WD-48,3 - przygotowanie powierzchni ław fundamentowych do wykonania izolacji bitumicznej. WD-51,6 - zbrojenie i szalowanie słupów podpory P3. PZDg-56,0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław fundamentu P4 - 1 etap. WD-57,0 - beton niekonstrukcyjny P3 - 100%,  kucie głowic pali na podporze P3.
 30. 22.01.2020 r. - 28.01.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków - 39%.  PZS-36 - betonowanie płyty górnej ramy żelbetowej - 180 m3, zbrojenie i szalowanie ścian i stopy nitka prawa - 2 tony. PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - zbrojenie fundamentu podpora P3 - 15 ton , kucie głowic pali podpora P2 i P1. PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 -  wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, wymiana gruntu w wykopie P1, P2, P3 - 100%, beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3 -22 m3. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - wykop fundamentowy podpora P1, P2, P3, P4, beton niekonstrukcyjny P1, P2, P3, P4 - 30 m3 . WD-41,4 -betonowanie filarów korpusu P3- 16 m3 , betonowanie filarów korpusu P1 - 16 m3, betonowanie filarów podpory P2 - 100%.  WD-43,7 -stal zbrojeniowa podpora P1 - 1000 kg.  PZS - 44,5 - TOR objazd. PZS - 44,5a - pielęgnacja betonu ścian i płyty górnej ramy żelbetonowej. WD-45,2 -betonowanie ław fundamentowych- P2 i P3 - 80m3. PZSp-47,8 - dojrzewanie pali Franki NG. WD-48,3 - zbrojenie korpusu przyczółka P3 - 20%. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd , badania archeologiczne. WD-51,6 - betonowanie słupów podpory P3 , betonowanie  I etap korpusów przyczółka - podpora P1, zbrojenie i deskowanie korpusu P4, przygotowanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej. WD-54,7 - prace przygotowawcze wykonanie dróg technologicznych. PZDg-56,0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpora  P1 - 1 etap. WD-57,0 - zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej P1 i  P3.
 31. 29.01.2020 r. - 04.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -40%.  PZS-36 - Montaż deskowania płyty górnej ramy żelbetowej. PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - beton niekonstrukcyjny podpora P2 - 18 m3 (wykonano pale Franki NG).  PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu , kolizja - przebudowa sieci wodociągowej, zwolnione badania archeologiczne. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu, nasyp przeciążeniowy PE, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających.  WD-41,4 -betonowanie ław fundamentowych P1, P2, P3- 201,5 m3 , stal zbrojeniowa podpory P1 i P2 1000 kg.  WD-43,7 - betonowanie słupów P1, P2, P3 ilość betonu 67 m3, stal zbrojeniowa podpora P1, P2, P3 - 5000 kg.  PZS - 44,5 - TOR objazd. PZS - 44,5a - pielęgnacja betonu ścian i płyty górnej ramy żelbetonowej. WD-45,2 - beton niekonstrukcyjny podpora P2, P3 - 11 m3, zbrojenie fundamentu P2, P3 - 4000 kg. PZSp-47,8 - dojrzewanie pali Franki NG. WD-48,3 - przygotowanie powierzchni ław fundamentowych do wykonania izolacji bitumicznej. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd , badania archeologiczne. WD-51,6 - zbrojenie i szalowanie słupów podpory P3, zbrojenie i szalowanie I etap korpusów przyczółka - podpora P1. WD-54,7 - prace przygotowawcze do wykonania robót ziemnych. PZDg-56,0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpora  P4 - 1 etap. WD-57,0 - beton niekonstrukcyjny P3 - 100%, kucie głowic pali na podporze P3.
 32. 05.02.2020 r. - 11.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -56%.  PZS-36 - Zbrojenie i szalowanie ścian nitka prawa (zaawansowanie 70%). PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - betonowanie ławy fundamentowej P3 (etap II - 70 m3) , beton ławy fundamentowej P1 (etap I - 70 m3).  PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - Zbrojenie ław fundamentowych P1 , P2, P3 - 100%, betonowanie ławy fundamentu P2 - 45,5 m3, fundament P1 i P3 -150 m3 . MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - Zbrojeni ław fundamentowych podpora P1 - 100%, betonowanie ław fundamentowych podpora P1 - 55 m3.  WD-41,4 montaż deskowania - korpus podpory P1.  WD-43,7 - betonowanie podpory P1 etap II - 46 m3 , zbrojenie podpory P3 - 1000kg.  PZS - 44,5 -Zbrojenie fundamentu nitka lewa - 100 % (25000 kg) montaż szalunków fundamentu nitka lewa. PZS - 44,5a - Przygotowanie betonu do wykonania izolacji cienkiej . WD-45,2 - betonowanie podpory P1 etap I - 17 m3 , zbrojenie słupów P2 - 500 kg, szalowanie podpory P4 . PZSp-47,8 - wykop w  palach nitka prawa i lewa -100 % (2000 m3), beton niekonstrukcyjny nitka lewa i prawa - 59 m3. WD-48,3 - zbrojenie filara P2 - 100% , montaż szalunków P2 - 100% betonowanie filara P4 - 48 m3. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd , badania archeologiczne. WD-51,6 - zbrojenie i szalowanie , betonowanie wraz ze skrzydełkami  (73 m3) korpusu przyczółka P4 , izolacja bitumiczna ław fundamentowych podpora P1, P3, P4. WD-54,7 - Montaż instalacji igłofiltrów - odwodnienie podpory P3, P4. PZDg-56,0 - izolacja bitumiczna ławy fundamentowej (podpora P3, P5). WD-57,0 -przygotowanie powierzchni betonu do wykonanie izolacji cienkiej.
 33. 12.02.2020 r. - 18.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -57%.  PZS-36 - Zbrojenie i szalowanie ścian nitka prawa (zaawansowanie 70%). PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - betonowanie ławy fundamentowej P3 (etap II - 70 m3) , beton ławy fundamentowej P1 (etap I - 70 m3).  PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - Zbrojenie ław fundamentowych P1 , P2, P3 - 100%, betonowanie ławy fundamentu P2 - 45,5 m3, fundament P1 i P3 -150 m3 . MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5, Kolizja branża elektromagnetyczna. WD39,6 - Zbrojeni ław fundamentowych podpora P1 - 100%, betonowanie ław fundamentowych podpora P1 - 55 m3.  WD-41,4 montaż deskowania - korpus podpory P1. PZSp-41,8 - Brak przekazanej działki. WD-43,1 - Brak przekazanej działki - badania archeologiczne, Kolizja - przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających.  PG/PZMp-43,3 - Kolizja -  przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających. WD-43,7 - betonowanie podpory P1 etap II - 46 m3 , zbrojenie podpory P3 - 1000kg.  PZS - 44,5 -Zbrojenie fundamentu nitka lewa - 100 % (25000 kg) montaż szalunków fundamentu nitka lewa. PZS - 44,5a - Przygotowanie betonu do wykonania izolacji cienkiej . WD-45,2 - betonowanie podpory P1 etap I - 17 m3 , zbrojenie słupów P2 - 500 kg, szalowanie podpory P4 . KP-46,1 - Pielęgnacja betonu ław fundamentowych P1, P4, P5, wprowadzenie TOR dla podpory P2, wykop pod podporę P2 (200 m3). WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - wykop w  palach nitka prawa i lewa obiektu -100 % (2000 m3), beton niekonstrukcyjny nitka lewa i prawa - 59 m3. WD-48,3 - zbrojenie filara P2 - 100% , montaż szalunków P2 - 100% betonowanie filara P4 - 48 m3. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-51,6 - zbrojenie i szalowanie , betonowanie wraz ze skrzydełkami  (73 m3) korpusu przyczółka P4 , izolacja bitumiczna ław fundamentowych podpora P1, P3, P4. WD-54,7 - Montaż instalacji igłofiltrów - odwodnienie podpory P3, P4. PZDg-56,0 - izolacja bitumiczna ławy fundamentowej (podpora P3, P5) wraz z przygotowaniem powierzchni. WD-57,0 -przygotowanie powierzchni betonu do wykonanie izolacji cienkiej.
 34. 19.02.2020 r. - 25.02.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -60%.  PZS-36 - Zbrojenie i szalowanie ścian nitka prawa (zaawansowanie 100%). PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej P2 (etap II WW ) , zbrojenie ścian podpory P1 ( GD-30%) .  PZS-37,8 - zbrojenie ścian nitka prawa - 20 %, wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - beton korpusu P1 - 16 m3, zbrojenie słupów P2 - 100 % . MS_PZDdp-39,3 - przygotowanie platformy pod palownicę na podporze P5. WD39,6 - Zbrojenie słupów podpora  P2 - 100%, zbrojenie słupów podpora P3 - 100 %. WD-41,4 - beton korpusu P1 - 50 m3, zbrojenie korpusu P1 i P3 - 100 %. PZSp-41,8 - wykop fundamentowy 500 m3. WD-43,1 - beton niekonstrukcyjny pod podpory P1 , P2 , P3 w iloci 18 m3.  PG/PZMp-43,3 - Kolizja -  przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających. WD-43,7 - betonowanie tarczy podpory P3  - 44 m3 roboty ziemne pod wykonanie ustroju niosącego.  PZS - 44,5 - montaż deskowania ścian obiektu. PZS - 44,5a - Przygotowanie betonu do wykonania izolacji cienkiej . WD-45,2 - zbrojenie i betonowanie  P3 - 6 m3 + 6 m3 , betonowani i zbrojeni przyczółka P4 + skrzydło - 57 m3. KP-46,1 - montaż deskowania fundamentu P2. WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - zbrojenie fundamentu obiektu - 28 000 kg. WD-48,3 - rozszalunek  filarów P1, izolacja bitumiczna fundamentów P1, P2, P3, szalowanie II etap korpus P3, zasypka ław fundamentowych P3 i P2 - 40 % . PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-51,6 - zbrojenie i szalowanie II etap korpusu P1. WD-54,7 - zbrojenie i montaż deskowania ławy fundamentowej P4.  WD-57,0 - zbrojenie korpusu przyczółka P3. 
 35. 26.02.2020 r. -  03.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -60%.  PZS-36 - Zbrojenie i szalowanie ścian nitka prawa (zaawansowanie 100%). PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej P2 (etap II WW ) , zbrojenie ścian podpory P1 ( GD-30%) .  PZS-37,8 - Zbrojenie ścian nitka prawa - 20 %, ( wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa ). WD-38,6 - beton korpusu P1 - 16,5 m3, zbrojenie słupów P2 - 100 % . MS_PZDdp-39,3 - Przygotowanie platformy pod palownicę na podporze P5.  WD39,6 - Zbrojenie słupów podpora  P2 - 100%, zbrojenie słupów podpora P3 - 100 %. WD-41,4 - Beton korpusu P1 - 50 m3, zbrojenie korpusu P1 i P3 - 100 %. PZSp-41,8 - Wykop fundamentowy 500 m3.  WD-43,1 - Beton niekonstrukcyjny pod podpory P1 , P2 , P3 w iloci 18 m3.  PG/PZMp-43,3 - Kolizja -  przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających. WD-43,7 - Betonowanie tarczy podpory P3  - 44 m3,  roboty ziemne pod wykonanie ustroju niosącego.  PZS - 44,5 - Montaż deskowania ścian obiektu. PZS - 44,5a - Przygotowanie betonu do wykonania izolacji cienkiej . WD-45,2 - Zbrojenie i betonowanie  słupów P3 - 6 m3 + 6 m3 , betonowani i zbrojeni przyczółka P4 + skrzydło - 57 m3. KP-46,1 - Montaż deskowania fundamentu P2. WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - Zbrojenie fundamentu obiektu - 28 000 kg. WD-48,3 - Rozszalunek  filarów P1, izolacja bitumiczna fundamentów P1, P2, P3, szalowanie II etap korpus P3, zasypka ław fundamentowych P3 i P2 - 40 % . PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-51,6 - zbrojenie i szalowanie II etap korpusu P1. WD-54,7 - zbrojenie i montaż deskowania ławy fundamentowej P4. PZDg-56,0 - Zbrojenie i szalowanie , betonowanie ścian P3 - I etap od str. Gdańska, P4a - I etap od str. Gdańska, P4b - I etap od str. Gdańska, P5 - całość, zbrojenie i szalowanie P1, P3 - II etap, P4 - II etap.  WD-57,0 - zbrojenie korpusu przyczółka P3. 
 36. 04.03.2020 r. - 10.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -64%.  PZS-36 - Demontaż szalunków nitka lewa i nitka prawa. PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - Zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej P1, P3 , zbrojenie ścian P1 (90 %), P2 (90 %), P3 (90 %), izolacja ław fundamentowych.  PZS-37,8 - Zbrojenie ścian nitka prawa - 70 %, montaż deskowania ( wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa ). WD-38,6 - Przygotowanie do wykonania zasypki fundamentów. MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P5 (12 sztuk).  WD39,6 - Betonowanie słupa P2 - 12,5 m3, zbrojenie korpusu P1 cz. 1 - 100%, zasypka fundamentów - 100%. WD-41,4 - Betonowanie ciosów P1/P2 - 1,0 m3.  WD-43,1 - Zbrojenie fundamentu podpory P1 - 5000 kg.  WD-43,7 - Przygotowanie terenu pod deskowanie ustroju nośnego.  PZS - 44,5 - Montaż deskowania ścian obiektu, zbrojenie ścian i stropu obiektu. PZS - 44,5a - Przygotowanie powierzchni betonu i wykonanie izolacji cienkiej . WD-45,2 - Szalowanie tarczy podpory P1, zbrojenie słupów i tarczy - 1000 kg. KP-46,1 - rozszalowanie fundamentu P2. WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - Betonowanie płyty fundamentowej NL - 130 m3. WD-48,3 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie II etapu korpusu P1 i P3 i skrzydeł - jezdnia lewa. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-51,6 - Szalowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych podpora P1.  PZDg-56,0 - Zasypka ław fundamentowych P1, P3, P4, P5 - 90 %, szalowanie, zbrojenie i betonowanie ścian podpory P1, Izolacja cienka ław fundamentowych P1, P3, P4, P5 - 100 %.  WD-57,0 - zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie korpusu P3. 
 37. 11.03.2020 r. - 17.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -64%.  PZS-36 - Demontaż szalunków nitka lewa i nitka prawa. PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zbrojenie i szalowanie ścian  P1, P3 , izolacja ław fundamentowych, zasypka fundamentów.  PZS-37,8 - Zbrojenie ścian nitka prawa , montaż deskowania ( wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa ). WD-38,6 - izolacja ław fundamentowych. MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P5 (kpl).  WD39,6 - Beton korpusu P1 - 52.5 m 3, zbrojenie korpusu P1 100% zbrojenie korpusu P4-1500 kg. WD-41,4 - Beton ciosów P3, przygotowanie platformy pod ustrój nośny.  WD-43,1 - Zbrojenie fundamentu podpory P1 - 10000 kg.  WD-43,7 - Przygotowanie terenu pod deskowanie ustroju nośnego, szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych.  PZS - 44,5 - Szalowanie ścian i ustroju niosącego obiektu, betonowanie ścian ustroju i skrzydeł . PZS - 44,5a - Fundamenty pod mury oporowe, rozpoczęcie murów i warstwa bloczków. WD-45,2 - Zbrojenie skrzydeł - 1000 kg, wyciąganie ścianki szczelnej na podporach P2 i P3. KP-46,1 - Prace porządkowe. WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - Otwieranie szalunku ścian , pielęgnacja betonu płyty fundamentowej nitka Gdańsk. WD-48,3 - Szalowanie, zbrojenie  II etapu korpusu przyczółka P1 jezdnia prawa - 100%. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-51,6 - Wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych podpora P2. WD-54,7 -Wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych podpora P3.  PZDg-56,0 - Zasypka ław fundamentowych P1, P4a, P4b, P5.  WD-57,0 - zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie korpusu P3. 
 38. 18.03.2020 r. - 24.03.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % , rozbiórka budynków -64%.  PZS-36 - Demontaż szalunków nitka lewa i nitka prawa, prace porządkowe.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Betonowanie ścian  P1, P3 , izolacja ław fundamentowych, szalowanie i zbrojenie , betonowanie ścian P2 .  PZS-37,8 - Zbrojenie ścian nitka prawa , montaż deskowania ( wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa ). WD-38,6 - Betonowanie filara podpora P2 od Gdańska - 12 m3. MS_PZDdp-39,3 - Wbijanie ścianek szczelnych na podporze P4.  WD39,6 - Beton korpusu P4 etap II - 52,0 m 3, betonowanie ciosów podłożyskowych P1, P2 - 1 m 3. WD-41,4 - Montaż łożysk, montaż szalunków ustroju nośnego . WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Szalowanie  fundamentu  P@ i P3.  PZSp-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Przygotowanie terenu pod deskowanie ustroju nośnego.  PZS - 44,5 - Demontaż szalunków ustroju nośnego . PZS - 44,5a - Zasypka inżynierska murów oporowych - 80%. WD-45,2 - Betonowanie ściany podpora P1 - 40 m3 . KP-46,1 - Wykop fundamentowy pod podporę P3. wymiana gruntu P3. WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - Otwieranie szalunku ścian ( nitka Warszawa). betonowanie skosu płyty fundamentowej nitka lewa. WD-48,3 - Układanie płyt betonowych - podparcie ustroju nośnego przęsło P1-P2. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-51,6 - Wbijanie tymczasowych ścianek szczelnych podpora P2, wykop pod ławę fundamentową P2, beton niekonstrukcyjny pod podporę P2, betonowanie ciosów podłożyskowych podpora P1. WD-54,7 - TOR - brak dojazdu. PZDg-56,0 - Izolacja cienka podpór P1, P3, P4 i P5, wykonywanie platformy pod palownicę podpora P2.  WD-57,0 - zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie korpusu P3. 
 39. 25.03.2020 r. - 31.03. 2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % .  PZS-36 - Montaż taśmy dylatacyjnej, układanie warstwy filtracyjnej (folia Kubełkowa).  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Izolacja cienka podpora P1 i P3, montaż taśmy dylatacyjnej P2, betonowanie ściany P2 Gdańsk 30.03 - 47 m3, szalowanie ściany P2 W-wa.  PZS-37,8 - Zbrojenie ścian nitka prawa , montaż deskowania ( wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa ). WD-38,6 - Betonowanie filara podpora P2 od Warszawy - 12 m3. MS_PZDdp-39,3 - Prace przygotowawcze - Kolizja z linią SN.  WD39,6 - Betonowanie ciosów podłożyskowych P1, P2,P3, P4. WD-41,4 - Montaż szalunków ustroju nośnego, zbrojenie ustroju - 30% . WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Beton  fundamentu  P1, P2,P3 - 144 m3.  PZSp-43,3 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Szalowanie ustroju nośnego, montaż łożysk.  PZS - 44,5 - Demontaż szalunków ustroju nośnego . PZS - 44,5a - Zasypka inżynierska murów oporowych - 90%. WD-45,2 - Szalowanie poprzecznicy P2, P3, zbrojenie poprzecznicy P2 i P3 - 7000 kg. KP-46,1 - Zbrojenie podpora P3 - 100%, betonowanie podpora P3 - 35 m3. WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4, kolizja  - elektroenergetyczna. PZSp-47,8 - Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa. WD-48,3 - Montaż łożysk P1 i P3- jezdnia lewa, P2 - jezdnia lewa i prawa, rozszalowanie korpusów P1 i P3 jezdnia prawa. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a -  Badania gruntu. WD-51,6 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej P2, izolacja ciennka ławy fundamentowej P2, zasypka ławy fundamentowej P2, zbrojenie słupów podpory P2. WD-54,7 - TOR - brak dojazdu. PZDg-56,0 - Wykonywanie platformy pod palownicę podpora P2, zmiana TOR.  WD-57,0 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie i szalowanie korpusu P3. 
 40. 01.04.2020 r. - 07.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % . Rozbiórka budynków: 64 % PZS-36 - Prace porządkowe.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Szalowanie ściany P2 W-wa i betonowanie 07.04 - 47 m3.  PZS-37,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie płyty górnej, zbrojenie skrzydeł nitka lewa, zbrojenie ścian nitka prawa. WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P4 20 % (10 szt.).  WD39,6 - Prace porządkowe i wykończeniowe na podporach, przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego. WD-41,4 - Montaż szalunków ustroju nośnego, zbrojenie ustroju - 95% . WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Izolacja cienka fundamentu  P1, P2, P3.   PZSp-43,3 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Szalowanie ustroju nośnego, montaż łożysk, zbrojenie ustroju niosącego 4000 kg.  PZS - 44,5 - Demontaż szalunków ustroju nośnego . PZS - 44,5a - Zbrojenie płyt przejściowych - 2000 kg, wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zasypka inżynierska pod płytę przejściową. WD-45,2 - Szalowanie poprzecznicy P2, P3, montaż łożysk na podporach P1, P4. KP-46,1 . WD-47,2 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P3 i P4.  PZSp-47,8 - Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka prawa. WD-48,3 - Montaż łożysk podpora P1 i P3, układanie płyt betonowych - podparcie ustroju nośnego przęsło P1 i P2. PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a. WD-51,6 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów podpory P2, izolacja cienka powierzchni górnych ław fundamentowych i słupów, zasypka do rz. projektowej terenu. WD-54,7 - Wbicie tymczasowych ścianek szczelnych podpora P3 - 50 % zasypka ławy fundamentowej P4 - 30 %. PZDg-56,0 - Wykonywanie platformy pod palownicę podpora P2, zasypka ław fundamentowych P4 i P5, montaż taśm dylatacyjnych na podporach P1, P4, P5.  WD-57,0 - Zbrojenie, szalowanie korpusu P3. 
 41. 08.04.2020 r. - 14.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % .  PZS-36 - Prace porządkowe, przygotowanie do wykonania murów oporowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Przygotowanie do wykonania izolacji bitumicznej .  PZS-37,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie płyty górnej, zbrojenie skrzydeł nitka lewa, zbrojenie ścian nitka prawa - 60%. WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P4, przygotowanie platformy do wykonania pali podpora P1, P2, P3.  WD39,6 - Prace porządkowe i wykończeniowe na podporach, przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego. WD-41,4 - Montaż szalunków ustroju nośnego, zbrojenie ustroju - 95%, montaż zakotwień biernych . WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Izolacja cienka fundamentu  P1, P2, P3.   PZSp-43,3 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Szalowanie ustroju nośnego, montaż łożysk, zbrojenie ustroju niosącego 4000 kg.  PZS - 44,5 - Demontaż szalunków ustroju nośnego . PZS - 44,5a - Izolacja cienka. WD-45,2 - Betonowanie poprzecznicy ( I etap) podpory P2, P3. WD-47,2 -   PZSp-47,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego , betonowanie ścian skrzydeł i ustroju - 250 m3. WD-48,3 - Układanie płyt betonowych - podparcie ustroju nośnego przęsło P1 i P2 , szalowanie ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P2 i P3.  . PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a. WD-51,6 - Zasypka podpory P2 do rzędnej projektowej terenu, wyciąganie tymczasowej ścianki szczelnej przy podporze P2. WD-54,7 - Wbicie tymczasowych ścianek szczelnych podpora P3 - 100 % zasypka ławy fundamentowej P4 - 100 %. zbrojenie ławy fundamentowej P3 - 20%, platforma pod dźwig przy podporze P2 - do wbicia tymczasowych ścianek szczelnych. PZDg-56,0 - Zasypka ław fundamentowych P1, P4 i P5.  WD-57,0 - Zbrojenie, montaż deskowania i betonowanie korpusu przyczółka P3, rozszalunek  korpusu P1. 
 42. 14.04.2020 r. - 21.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % . Rozbiórka budynków 64%.  PZS-36 - Prace porządkowe, przygotowanie do wykonania murów oporowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Przygotowanie do wykonania izolacji bitumicznej .  PZS-37,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie płyty górnej, zbrojenie skrzydeł nitka lewa, zbrojenie ścian nitka prawa - 60%. WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P4, przygotowanie platformy do wykonania pali podpora P1, P2, P3.  WD39,6 - Prace porządkowe i wykończeniowe na podporach, przygotowanie podłoża pod deskowanie ustroju nośnego. WD-41,4 - Montaż szalunków ustroju nośnego, zbrojenie ustroju - 95%, montaż zakotwień biernych . WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Izolacja cienka fundamentu  P1, P2, P3.   PZSp-43,3 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Szalowanie ustroju nośnego, montaż łożysk, zbrojenie ustroju niosącego 4000 kg.  PZS - 44,5 - Demontaż szalunków ustroju nośnego . PZS - 44,5a - Izolacja cienka. WD-45,2 - Betonowanie poprzecznicy ( I etap) podpory P2, P3 - 22,5 . KP-46,1 - .WD-47,2 -   PZSp-47,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego , betonowanie ścian skrzydeł i ustroju - 250 m3. WD-48,3 - Układanie płyt betonowych - podparcie ustroju nośnego przęsło P1 i P2 , szalowanie ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P2 i P3.  . PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a. WD-51,6 - Zasypka podpory P2 do rzędnej projektowej terenu, wyciąganie tymczasowej ścianki szczelnej przy podporze P2. WD-54,7 - Wbicie tymczasowych ścianek szczelnych podpora P3 - 100 % zasypka ławy fundamentowej P4 - 100 %. zbrojenie ławy fundamentowej P3 - 20%, platforma pod dźwig przy podporze P2 - do wbicia tymczasowych ścianek szczelnych. PZDg-56,0 - Zasypka ław fundamentowych P1, P4 i P5.  WD-57,0 - Zbrojenie, montaż deskowania i betonowanie korpusu przyczółka P3, rozszalunek  korpusu P1. 
 43. 22.04.2020 r. - 28.04.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % . Rozbiórka budynków 64%.  PZS-36 - Przygotowanie powierzchni płyty górnej do wykonania izolacji,przygotowanie powierzchni płyty dolnej do wykonania izolacji. .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Przygotowanie  do wykonania izolacji bitumicznej (ściana P2).  PZS-37,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie płyty górnej, zbrojenie skrzydeł nitka prawa - 100%. WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P4 (100 %), P2 (30 %), montaż ścianki szczelnej podpora P3, wykop fundamentowy podpora P5.  WD39,6 - Prace porządkowe i wykończeniowe na podporach, montaż deskowania ustroju nośnego - 30 %. WD-41,4 - Betonowanie ustroju nośnego - 319 m3 . WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Zbrojenie słupów P1 i P3, montaż deskowania słupów P1, P2, P3.   PZSp-43,3 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Szalowanie ustroju nośnego, montaż łożysk, zbrojenie ustroju niosącego 8000 kg.  PZS - 44,5 - Izolacja cienka . PZS - 44,5a - Beton płyt przejściowych - 20 m3, śrutowanie pod izolację termozgrzewalną. WD-45,2 - Betonowanie poprzecznic ( I etap) podpory P1, P4 - 8,5 . KP-46,1 - Izolacja ław fundamentowych. WD-47,2 - Wykop fundamentowy podpora P1, P2, wymiana gruntu w wykopie podpora P1, P2.  PZSp-47,8 - Montaż deskowania ustroju nośnego (nitka lewa - Gdańsk), zbrojenie ustroju nośnego. WD-48,3 - Szalowanie ustroju nośnego jezdnia lewa przęsło P2 i P3, P1 i P2 . PZS- 50,0 - TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2 -  TOR - brak objazd ,brak przekazanej działki - badania archeologiczne. WD-50,2a - Wykop fundamentowy. WD-51,6 - Izolacja bitumiczna korpusu P1 i P4. WD-54,7 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej P3, zbrojenie korpusu przyczółka P4, izolacja cienka ławy fundamentowej P3, zasypka ławy P3 - 40 %. PZDg-56,0 - Zasypka ław fundamentowych P1, P4 i P5.  WD-57,0 - Przygotowanie powierzchni betonowej korpusów do izolacji cienkiej P1 i P3, izolacja cienka P1 i P3 - 20 %.
 44. 29.04.2020 r. - 05.05.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 % .  PZS-36 - .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Przygotowanie  do wykonania izolacji bitumicznej (ściana P2).  PZS-37,8 - Betonowanie ustroju nośnego płyty górnej, zbrojenie skrzydeł nitka prawa - 228 m3. WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P4 , P2, P3 (kpl.) zbrojenie fundamentu P5, wykop fundamentowy i beton niekonstrukcyjny podpora P2, montaż ścianki szczelnej P3, pale podpora P3.  WD39,6 - Prace porządkowe i wykończeniowe na podporach, montaż deskowania ustroju nośnego - 80 % i zbrojenie ustroju nośnego - 30 %, montaż bloków kotwiących. WD-41,4 - Sprężanie ustroju nośnego. WD-41,8 - TOR - brak dojazdu do obiektu.  WD-43,1 - Izolacja bitumiczna, montaż deskowania przyczółka P1,  P3 II etap , zasypki ław fundamentowych.   PZSp-43,3 - TOR - brak dojazdu do obiektu. WD-43,7 - Zbrojenie ustroju niosącego.  PZS - 44,5 - Izolacja termozgrzewalna . WD - 45,2 - Izolacja bitumiczna. KP-46,1 - Betonowanie słupa P2 i przyczółka P1 - 27 m3, zasypki ław fundamentowych. WD-47,2 - Beton niekonstrukcyjny podpora P1, P2.  PZSp-47,8 - Betonowanie  ustroju nośnego (nitka lewa - Gdańsk), zbrojenie ustroju nośnego. WD-48,3 - Montaż deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa przęsło P2 i P3 - 90 %, zbrojenie ustroju nitka lewa - 5 % . PZS- 50,0 - Montaż zasilania energetycznego. WD-50,2 -  Montaż zasilania energetycznego. WD-50,2a -  Montaż zasilania energetycznego. WD-51,6 - . WD-54,7 - Zbrojenie, montaż deskowania i betonowanie ławy fundamentowej P2, demontaż deskowania ławy fundamentowej P2, izolacja bitumiczna ławy fundamentowej P2, zbrojenie słupów podpory P2.  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P1 i P3.
 45. 06.05.2020 r. - 12.05.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 - Deskowanie ustroju nośnego płyty górnej i skrzydeł nitka lewa - Gdańsk . WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P1, Wykop w palach Podpora P4 i P3 (50%), Beton niekonstrukcyjny - P4 30m3 (11.05) Pogrążanie ścianki szczelnej P3, .  WD39,6 - Montaż deskowania ustroju nośnego (100%) i zbrojenia ustroju nośnego - 60% . WD-41,4 - Demontaż deskowania ustroju nośnego . WD-41,8 - .  WD-43,1 - Montaż deskowania przyczółka P1 i  P3 II etap, Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny.   PZSp-43,3 -. WD-43,7 - Zbrojenie ustroju niosącego - 100 %.  PZS - 44,5 -  . WD - 45,2 - . KP-46,1 - Betonowanie przyczółka P5 - 19 m3. WD-47,2 - Zbrojenie ław fundamentowych P1 i P2 14 000kg .  PZSp-47,8 - Betonowanie  ustroju nośnego (nitka lewa - Gdańsk)- 210 m3. WD-48,3 - Montaż deskowania ustroju nośnego jezdnia lewa przęsło P1 i P3 - 90 %, zbrojenie ustroju nitka lewa - 70 % (Glinojeck) Montaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P1-P3 - 40%, montaż łożysk na podporze P1 i P3 (Płońsk)  . PZS- 50,0 - . WD-50,2 - Prace towarzyszące (przygotowanie do robót). WD-50,2a -  Odwodnienie obiektu. WD-51,6 - Montaż łożysk na podporze P1 , P4.  WD-54,7 - Zbrojenie, montaż deskowania i betonowanie słupów  P2,P3, zasypka ławy fundamentowej P2.  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych P1 i P3. 
 46. 13.05.2020 r. - 19.05.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 64 %  PZS-36 - .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 - Deskowanie ustroju nośnego płyty górnej i skrzydeł nitka lewa - Gdańsk(deskowanie - 60 %, zbrojenie - 25 %) . WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P1, Wykop w palach Podpora  P3 (100%), Beton fundamentu - P5P 105 m3 (13.05) .  WD39,6 - Montaż deskowania ustroju nośnego (100%) i zbrojenia ustroju nośnego - 100% . WD-41,4 - Demontaż deskowania ustroju nośnego, izolacja termozgrzewalna pod klapy chodnikowe. WD-41,8 - .  WD-43,1 - Montaż deskowania przyczółka P1 i  P3 II etap, zbrojenie tarczy przyczółka P1 - 4000 kg.   PZSp-43,3 -. WD-43,7 - Zbrojenie ustroju niosącego - 100 %, betonowanie ustroju niosącego - 18.05.2020 r. (410 m3).  PZS - 44,5a - Montaż desek gzymsowych. WD - 45,2 - Deskowanie gzymsów podpory P1 i P4. KP-46,1 - Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P5 - 2,5 m3. WD-47,2 - Betonowanie fundamentów podpory P1,P2 - 97 m3. Zbrojenie słupów podpór P1 i P2 .  PZSp-47,8 - Demontaż deskowania ustroju nośnego (nitka Gdańsk). Izolacja bitumiczna ścian . WD-48,3 - Montaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P1-P3 - 100%, Zbrojenie ustroju jezdnia lewa - 100% (Glinojeck), Montaż lin do sprężenia - jezdnia lewa - 100% ,Montaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P1-P3 - 60%, Zbrojenie ustroju jezdnia prawa - 20 % (Płock), . PZS- 50,0 - . WD-50,2  - . WD-50,2a - Tymczasowe odwodnienie wykopu, beton niekonstrukcyjny - 100 %. WD-51,6 - Wykop fundamentowy i wymiana gruntu pod murami M1.1 i M1.3.  WD-54,7 - Wykop fundamentowy i wymiana gruntu pod podporą P1; beton niekonstrukcyjny P1; Zasypka ławy fundamentowej P2   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 -
 47. 20.05.2020 r. - 26.05.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 64 %  PZS-36 - .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 - Deskowanie ustroju nośnego płyty górnej i skrzydeł nitka lewa - Gdańsk(deskowanie - 60 %, zbrojenie - 25 %) . WD-38,6 -  MS_PZDdp-39,3 - Pale Franki na podporze P1, Wykop w palach Podpora  P3 (100%), Beton fundamentu - P5P 105 m3 (13.05) .  WD39,6 - Montaż deskowania ustroju nośnego (100%) i zbrojenia ustroju nośnego - 100% . WD-41,4 - Demontaż deskowania ustroju nośnego, izolacja termozgrzewalna pod kapy chodnikowe. WD-41,8 - .  WD-43,1 - Montaż deskowania przyczółka P1 i  P3 II etap, zbrojenie tarczy przyczółka P1 - 4000 kg.   PZSp-43,3 -. WD-43,7 - Zbrojenie ustroju niosącego - 100 %, betonowanie ustroju niosącego - 18.05.2020 r. (410 m3).  PZS - 44,5a - Montaż desek gzymsowych. WD - 45,2 - Deskowanie gzymsów podpory P1 i P4. KP-46,1 - Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P5 - 2,5 m3. WD-47,2 - Betonowanie fundamentów podpory P1,P2 - 97 m3. Zbrojenie słupów podpór P1 i P2 .  PZSp-47,8 - Demontaż deskowania ustroju nośnego (nitka Gdańsk). Izolacja bitumiczna ścian . WD-48,3 - Montaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P1-P3 - 100%, Zbrojenie ustroju jezdnia lewa - 100% (Glinojeck), Montaż lin do sprężenia. PZS- 50,0 - . WD-50,2  - . WD-50,2a - Tymczasowe odwodnienie wykopu, beton niekonstrukcyjny - 100 %. WD-51,6 - Wykop fundamentowy i wymiana gruntu pod murami M1.1 i M1.3.  WD-54,7 - Wykop fundamentowy i wymiana gruntu pod podporą P1; beton niekonstrukcyjny P1; Zasypka ławy fundamentowej P2   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 -
 48. 27.05.2020 r. - 02.06.2020 r.  - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 64 %  PZS-36 - Wykonanie izolacji powierzchni płyty dennej, Wykopy pod fundament muru oporowego M1, M2, M3, M4, .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 - Betonowanie ustroju nośnego płyty górnej i skrzydeł nitka lewa - Gdańsk (01.06.2020), Wykonanie izolacji powierzchni płyty dennej - nitka prawa - Warszawa . WD-38,6 - Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 - II etap MS_PZDdp-39,3 - Beton fundamentu - 27.05 - beton P4P 108 m3, 29.05 - beton P4L 108 m3, 01.06 - beton P3P 110 m3, 02.06 - beton P2P 110 m3.  WD39,6 - Przygotowanie ustroju nośnego do sprężania . WD-41,4 - Przygotowanie do betonowania nisz sprężających, Wymiana gruntu pod mury oporowe, Beton ław pod muru oporowe - 6 m3 . WD-41,8 - beton niekonstrukcyjny 58 m 3.  WD-43,1 - Betonowanie tarczy i skrzydeł przyczółka P3 - 40 m3.   PZSp-43,3 -. WD-43,7 - Sprężanie ustroju nośnego.  PZS - 44,5a - Montaż krawężników. WD - 45,2 - Demontaż deskowanie gzymsów podpory P1 i P4. KP-46,1 - . WD-47,2 - Deskowanie i zbrojenie tarczy (II etap) przyczółka P1 .  PZSp-47,8 - Demontaż deskowania ustroju nośnego (nitka Gdańsk). Izolacja bitumiczna ścian . WD-48,3 - Montaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia lewa - przęsło P1-P3 - 100%, Zbrojenie ustroju jezdnia lewa - 100% (Płock). PZS- 50,0 - . WD-50,2  - Odwodnienie obiektu (montaż igłofiltrów), Wykop pod płytę denną nitka prawa, Przygotowanie do wykonania betonu niekonstukcyjnego. WD-50,2a - Zbrojenie i deskowanie płyty dennej - 60 % . WD-51,6 - Montaż bloczków i zasypka na murach M1.1, M1.2 i M1.3, Deskowanie poprzecznicy P4; Wykop pod mury M2 i M3.  WD-54,7 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej P1, Izolacja cienka ławy p1, Zbrojenie i deskowanie I etapu korpusu przyczółka P1 - 80%   PZDg-56,0 - Wykonywanie pali Franki na podporze P2 - 100 %.  WD-57,0 -
 49. 03.06.2020 r. - 09.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 72 %  PZS-36 -  Wykopy pod fundament muru oporowego M1, M2, M3, M4, mury oporowe (rozpoczęcie robót) .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 - Przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji powierzchni ścian - nitka lewa - Gdańsk . WD-38,6 - Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 - II etap MS_PZDdp-39,3 - Beton fundamentu - P2L 100 m3, P3L 100 m3, beton filarów podpory P4.  WD39,6 - Sprężenie ustroju nośnego . WD-41,4 - Betonowanie nisz sprężających, konstrukcje oporowe - mury oporowe z gruntu zbrojonego (rozpoczęcie robót) . WD-41,8 - Zbrojenie płyty fundamentowej nitka prawa.  WD-43,1 - Demontaż deskowania tarczy i skrzydeł Przyczółka P3, Demontaż deskowania I etapu P1, Układanie płyt betonowych przesło 1 (przygotowanie podłoża) .   PZSp-43,3 - Usunięcie kolizji z linią średniego napięcia. WD-43,7 - Demontaż deskowania  ustroju nośnego.  PZS - 44,5 - Roboty wstrzymane- wprowadzenie TOR. PZS-44,5 a - Montaż krawężników WD - 45,2 - Roboty wstrzymane- wprowadzenie TOR . KP-46,1 -  Roboty wstrzymane- wprowadzenie TOR. WD-47,2 - Deskowanie i zbrojenie tarczy (II etap) przyczółka P1 .  PZSp-47,8 - Izolacja bitumiczna ścian . WD-48,3 - Sprężenie ustroju nośnego - jezdnia lewa - (Glinojeck) - 100%. PZS- 50,0 -Odwodnienie obiektu (montaż igłofiltrów) . WD-50,2  - Beton niekonstrukcyjny jezdnia prawa, zbrojenie płyty dennej jezdnia prawa. WD-50,2a - Zbrojenie i deskowanie płyty dennej - 61 m3, zbrojenie i deskowanie ścian i stropu . WD-51,6 - Montaż bloczków i zasypka na murach M1.1, M1.2 i M1.3, wykop pod mury M2 i M3.  WD-54,7 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie  korpusu przyczółka P1.   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Montaż łożysk na podporze P1 i P3.
 50. 10.06.2020 r. - 16.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 75 %  PZS-36 -  M1, M2, M3, M4 -  mury oporowe .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 - Demontaż deskowania - nitka lewa - Gdańsk . WD-38,6 - Montaż deskowania korpusu przyczółka P1 - II etap, betonowanie korpusu przyczółka P1 II etap - 48 m3. MS_PZDdp-39,3 - Kucie głowic pali podpora P1.  WD39,6 - Demontaż deskowania ustroju nośnego . WD-41,4 - Przygotowanie do montażu deski gzymsowej i krawężnika na obiekcie . WD-41,8 - Zbrojenie płyty fundamentowej (nitki lewej),. Deskowanie płyty fundamentowej (nitki lewej) .  WD-43,1 - Demontaż deskowania tarczy i skrzydeł Przyczółka P3, Demontaż deskowania I etapu P1, Układanie płyt betonowych przęsło 1 (przygotowanie podłoża) .   PZSp-43,3 - . WD-43,7 - Demontaż deskowania  ustroju nośnego.  PZS - 44,5 - Roboty wstrzymane- wprowadzenie TOR. PZS-44,5 a - Montaż kapy chodnikowej WD - 45,2 - Roboty wstrzymane- wprowadzenie TOR . KP-46,1 -  Roboty wstrzymane- wprowadzenie TOR. WD-47,2 - Betonowanie i zbrojenie tarczy (II etap) przyczółka P1 - 40 m3 .  PZSp-47,8 - Prace przygotowawcze do wykonania murów oporowych . WD-48,3 - Pielęgnacja betonu ustroju nośnego - jezdnia prawa.  PZS- 50,0 - Wykop fundamentowy i wymiana gruntu w wykopie pod jezdnia prawą . WD-50,2  - Zbrojenie płyty dennej jezdnia prawa. WD-50,2a - Zbrojenie i deskowanie ścian i stropu; Izolacja bitumiczna płyty dennej, Zasypka płyty dennej . WD-51,6 - Deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P3 i P4 - etap I .  WD-54,7 - Zbrojenie, deskowanie korpusu przyczółka P4.   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - .
 51. 17.06.2020 r. - 23.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 79 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów).  PZS-36 -  M1, M2, M3, M4 -  mury oporowe .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Przygotowanie do konstrukcji z blachy falistej.  PZS-37,8 - Demontaż deskowania - nitka lewa - Gdańsk, izolacja bitumiczna (nitka Gdańsk) . WD-38,6 - Montaż deskowania i zbrojenie korpusu przyczółka P3 - II etap - 50 %. MS_PZDdp-39,3 - Betonowanie filarów P3, betonowanie korpusu P5P - 128 m3, zasypka ław fundamentowych P4 - 80 %.  WD 39,6 - Demontaż deskowania ustroju nośnego . WD-41,4 - Iniekcja kanałów kablowych, konstrukcje oporowe - 35 %, montaż elementów wykończeniowych deska gzymsowa i krawężnik - 50 % . WD-41,8 - Zbrojenie płyty fundamentowej (nitki lewej), Deskowanie płyty fundamentowej (nitki lewej), betonowanie płyty fundamentowej  (nitka prawa) - 154 m3 .  WD-43,1 -  Układanie płyt betonowych przęsło 1 (przygotowanie podłoża do montażu deskowania ustroju nośnego ), montaż wież ustrój nośny, montaż deskowania .   PZSp-43,3 - . WD-43,7 - .  PZS - 44,5 -.  PZS-44,5 a - Montaż deskowania kapy chodnikowej.  WD - 45,2 -  . KP-46,1 -  . WD-47,2 - Demontaż deskowania tarczy  (II etap) przyczółka P1 .  PZSp-47,8 - Wykonanie uszczelnienia dylatacji na ścianach pionowych . WD-48,3 - Sprężanie  ustroju nośnego - jezdnia prawa.  PZS- 50,0 - Wymiana gruntu w wykopie pod jezdnia prawą, przygotowanie podłoża do wykonania betonu niekonstrukcyjnego . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie płyty dennej jezdnia prawa. WD-50,2a - Zbrojenie i deskowanie ścian i stropu . WD-51,6 - Deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P1 i P2 .  WD-54,7 - Zbrojenie, deskowanie korpusu przyczółka P4 - 90 %.   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - .
 52. 24.06.2020 r. - 30.06.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 79 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów).  PZS-36 -  M1, M2, M3, M4 -  mury oporowe Przygotowanie do wykonania płyt przejściowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Przygotowanie do konstrukcji z blachy falistej (przygotowanie do montażu kotew konstrukcji stalowej).  PZS-37,8 - Odwodnienie ściany (folia kubełkowa), wykopy pod ławy murów oporowych, Betonowanie ław murów oporowych - 30.06 5,5 m3   . WD-38,6 - Betonowanie korpusu przyczółka P3 - 51 m3. PZDdp-39,3 - Betonowanie filarów P3 (słupów 3.1, 3.2 - 32 m3), Deskowanie/ zbrojenie korpusu P5L - 100%.  WD 39,6 - Demontaż deskowania ustroju nośnego, iniekcja kanałów kablowych . WD-41,4 - Iniekcja kanałów kablowych, konstrukcje oporowe - 50 %, montaż elementów wykończeniowych deska gzymsowa i krawężnik - 70 % . WD-41,8 - Deskowanie i betonowanie płyty fundamentowej (nitki lewej) - 120 m3, Deskowanie i betonowanie skosów płyty fundamentowej nitki lewej - 33 m3.  WD-43,1 -  Montaż wież pod ustrój nośny, Montaż deskowania ustroju nośnego - przęsło 2, Zbrojenie ustroju nośnego  .   PZSp-43,3 - . WD-43,7 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZS - 44,5 -.  PZS-44,5 a - Betonowanie kapy chodnikowej.  WD - 45,2 -  . KP-46,1 -  . WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Odwodnienie ściany (folia kubełkowa), zasypka obiektu . WD-48,3 - Demontaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia prawa, iniekcja kanałów kablowych nitka lewa i prawa, deskowanie i zbrojenie wnęk zakotwień kabli.  PZS- 50,0 - Beton niekonstrukcyjny nitka prawa . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 25 %. WD-50,2a - Zbrojenie i deskowanie ścian i stropu - 80 %. WD-51,6 - Mury oporowe z gruntu zbrojonego - M2 i M3 .  WD-54,7 - Zbrojenie / deskowanie / betonowanie korpusu przyczółka P4, Zasypka ławy fundamentowej P3, Deskowanie i zbrojenie II etapu korpusu przyczółka P1.   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - .
 53. 01.07.2020 r. - 07.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 81 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów).  PZS-36 -  M1, M2, M3, M4 -  mury oporowe Przygotowanie do wykonania płyt przejściowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż kotew konstrukcji stalowej, Montaż konstrukcji stalowej - jezdnia prawa .  PZS-37,8 - M1, M2, M3, M4 - Mury oporowe  . WD-38,6 - Deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk na podporze P1, P2, P3. PZDdp-39,3 - Betonowanie korpusu przyczółka P5 L, Beton ławy fundamentowej P1 L, Beton słupów Podpory P2 2.1-2.4, Wyciąganie ścianki szczelnej P3 .  WD 39,6 - Przygotowanie wnęk po blokach kotwiących do zabetonowania . WD-41,4 - Konstrukcje oporowe - zasypka murów oporowych . WD-41,8 - Deskowanie ścian, ustroju nośnego i skrzydeł nitka prawa .  WD-43,1 - Montaż deskowania ustroju nośnego - przęsło 2, Zbrojenie ustroju nośnego  .   PZSp-43,3 - Pale Franki NG. WD-43,7 - Montaż kolektora odwadniającego .  PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - Montaż kolektora odwadniającego.  WD - 45,2 -  . KP-46,1 - Montaż łożysk . WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Odwodnienie ściany (folia kubełkowa), zasypka obiektu . WD-48,3 - Betonowanie wnęk zaktowień kabli sprężających nitka prawa i lewa; Demontaż deskowania ustroju nośnego - jezdnia prawa i lewa .  PZS- 50,0 - Zbrojenie płyty dennej jezdnia prawa - 10 % . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 25 %. WD-50,2a - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie ścian i stropu. WD-51,6 - Wykonywanie platform pod dźwig do montażu belek.  WD-54,7 -  Deskowanie i zbrojenie II etapu korpusu przyczółka P1.   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - .
 54. 08.07.2020 r. - 14.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 81 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. ( naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów).  PZS-36 -  M1, M2, M3, M4 -  mury oporowe Przygotowanie do wykonania płyt przejściowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż kotew konstrukcji stalowej, Montaż konstrukcji stalowej - jezdnia prawa kpl. Montaż konstrukcji stalowej - jezdnia lewa roboty rozpoczęte .  PZS-37,8 - M1, M2, M3, M4 - Mury oporowe . WD-38,6 - Deskowanie zbrojenie ustroju nośnego. PZDdp-39,3 - Deskowanie korpusu przyczółka P1L, Beton ławy fundamentowej P1P - 130 m 3, Beton ciosów P4P i P5P-1,5 m 3 C30/37.  WD 39,6 - Betonowanie wnęk po blokach kotwiących, Przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod izolację termozgrzewalnej (pod kapami) . WD-41,4 - Konstrukcje oporowe - zasypka murów oporowych . WD-41,8 - Deskowanie ścian, ustroju nośnego i skrzydeł nitka prawa .  WD-43,1 - Zbrojenie ustroju nośnego .   PZSp-43,3 - Pale Franki NG nitka lewa i prawa - 50%. WD-43,7 - Przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod izolację termozgrzewalnej (pod kapami).  PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  . KP-46,1 -  . WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Odwodnienie ściany (folia kubełkowa), zasypka obiektu . WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod izolację termozgrzewalnej (pod kapami), Deskowanie / betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 jezdnia lewa .  PZS- 50,0 - Zbrojenie płyty dennej jezdnia prawa - 60 % . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 30 %. WD-50,2a - Pielęgnacja betonu, Demontaż deskowana ścian i stropu. WD-51,6 - Wykonywanie platform pod dźwig do montażu belek , wykonywanie muru z gruntu zbrojonego M2 i M3.  WD-54,7 -  Betonowanie II etapu korpusu przyczółka P1, Deskowanie / zbrojenie poprzecznicy P2, Zasypka ławy fundamentowej P3, Zbrojenie i betonowanie ciosów.   PZDg-56,0 - Tymczasowe zabezpieczenie ( pogrążanie ścianki szczelnej) wykopu podpory P2; wykop podpory P2 - 60% .  WD-57,0 - .
 55. 15.07.2020 r. - 21.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 81 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 -  M1, M2, M3, M4 -  mury oporowe Przygotowanie do wykonania płyt przejściowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż kotew konstrukcji stalowej, Montaż konstrukcji stalowej - jezdnia prawa kpl. Montaż konstrukcji stalowej - jezdnia lewa roboty rozpoczęte .  PZS-37,8 - M1, M2, M3, M4 - Mury oporowe . WD-38,6 - Deskowanie zbrojenie ustroju nośnego. PZDdp-39,3 - Deskowanie korpusu przyczółka P1L, Beton ławy fundamentowej P1P - 130 m 3, Beton ciosów P4P i P5P-1,5 m 3 C30/37.  WD 39,6 - Betonowanie wnęk po blokach kotwiących, Przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod izolację termozgrzewalnej (pod kapami) . WD-41,4 - Konstrukcje oporowe - zasypka murów oporowych . WD-41,8 - Deskowanie ścian, ustroju nośnego i skrzydeł nitka prawa .  WD-43,1 - Zbrojenie ustroju nośnego .   PZSp-43,3 - Pale Franki NG nitka lewa i prawa - 50%. WD-43,7 - Przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod izolację termozgrzewalnej (pod kapami).  PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  . KP-46,1 -  . WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Odwodnienie ściany (folia kubełkowa), zasypka obiektu . WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni (śrutowanie) pod izolację termozgrzewalnej (pod kapami), Deskowanie / betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 jezdnia lewa .  PZS- 50,0 - Zbrojenie płyty dennej jezdnia prawa - 60 % . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 30 %. WD-50,2a - Pielęgnacja betonu, Demontaż deskowana ścian i stropu. WD-51,6 - Wykonywanie platform pod dźwig do montażu belek , wykonywanie muru z gruntu zbrojonego M2 i M3.  WD-54,7 -  Betonowanie II etapu korpusu przyczółka P1, Deskowanie / zbrojenie poprzecznicy P2, Zasypka ławy fundamentowej P3, Zbrojenie i betonowanie ciosów.   PZDg-56,0 - Tymczasowe zabezpieczenie ( pogrążanie ścianki szczelnej) wykopu podpory P2; wykop podpory P2 - 60% .  WD-57,0 - .
 56. 22.07.2020 r. - 29.07.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 81 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Beton podkładowy pod płyty najazdowe 40 m3, zbrojenie i szalowanie, planowany beton na płyty 24.07.-80 m3.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Wiacon, jezdnia lewa - montaż konstrukcji, planowane zakończenie 24.07 .  PZS-37,8 - Prace z murami oraz zasypki pod płytę najazdową (W-wa i Gdańsk), 21.07 - beton pod drenaż 3 m3, 22.07 wykonanie drenażu . WD-38,6 -  Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego - 90 %. PZDdp-39,3 - Szalowanie, zbrojenie korpusu P1 L - 90%, układanie płyt MON przęsło 4-5.  WD 39,6 - Prace porządkowe . WD-41,4 - Montaż kotew chodnikowych - 100%, zasypka murów oporowych. WD-41,8 - Zbrojenie ustroju nośnego - 10000 kg .  WD-43,1 - Szalowanie ustroju. Osadzanie wpustów i sączków. Czyszczenie przed betonowaniem. Betonowanie ustroju Ilość 275 m3 .   PZSp-43,3 - Pale Franki NG fi 560  - 100%. WD-43,7 - Stal zbrojeniowa - podpory P1 3000 kg.  PZS - 44,5 - Beton niekonstrukcyjny nitka lewa 28 m3 .  PZS-44,5 a - Przygotowywanie powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkiej .  WD - 45,2 - Pielęgnacja betonu ław fundamentowych . KP-46,1 - Zbrojenie ław fundamentowych podpory P1, P4, P5 -8000 kg, betonowanie ław fundamentowych podpory P1, P4, P5 -71 m3 . WD-47,2 -TOR - wprowadzenie w styczniu dla Podpory P3 i P4, kolizja  Elektroenergetyczna .  PZSp-47,8 - Zasypka - 100 % . WD-48,3 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 jezdnia prawa .  PZS- 50,0 - Zbrojenie i szalowanie płyty dennej jezdnia prawa - 90 % . WD-50,2  - Zbrojenie, szalowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 50 %. WD-50,2a - Rozszalunek stropu, przygotowanie powierzchni betonowych do izolacji bitumicznych . WD-51,6 - Montaż belek ustroju nośnego przęsła P1-P2; P2-P3; P3-P4, zbrojenie i szalowanie płyty ustroju nośnego, wykonywanie muru z gruntu zbrojonego M2 i M3.  WD-54,7 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P1 i P2; zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P3 i P4 - 80 %, montaż łożysk podpory P1 i P4 .   PZDg-56,0 - Beton podkładowy podpory P2, rozkucie pali podpory P2, zbrojenie ławy fundamentowej P2.  WD-57,0 - Brak prac.
 57. 29.07.2020 r. - 04.08. 2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 81 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż znaków wysokościowych .  PZS-37,8 - Oczekiwanie na nasyp drogowy, celem kontynuacji zasypki pod płytę przejściową. WD-38,6 -  Sprężenie ustroju nośnego - 90 %. PZDdp-39,3 -Betonowanie korpusu P1P, montaż łożysk podpora P3L i P2L, deskowanie ustroju nośnego przęsło 4-5 nitka lewa.  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Zasypka murów oporowych, zbrojenie kap chodnikowych - 95%. WD-41,8 - Betonowanie stropu górnego i ścian nitka prawa, rozbiórka deskowania ramy nitka lewa .  WD-43,1 - Sprężenie ustroju nośnego, demontaż deskowania.  PZSp-43,3 - Próbne obciążenie pali, Wykop w palach - 50 %. WD-43,7 - Zasypka murów oporowych.  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a -  .  WD - 45,2 - Brak objazdu . KP-46,1 - Betonowanie I etapu poprzecznic na podporach 2,3,4. Montaż konstrukcji stalowej - 50% . WD-47,2 - Brak objazdu .  PZSp-47,8 - Izolacja termozgrzewalna pod kapy chodnikowe, oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy. WD-48,3 - Montaż deski gzymsowej jezdnia lewa - 75 %; montaż krawężnika kamiennego jezdnia lewa - 75 %; wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy podporach.  PZS- 50,0 - Izolacja cienka płyty dennej jezdnia prawa . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 50 %. WD-50,2a - Izolacja bitumiczna ścian od strony zasypowej - 50% . WD-51,6 - Zbrojenie i szalowanie płyty ustroju nośnego.  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Kucie głowic pali, badania ciągłości pali, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej P2 - od strony Warszawy.  WD-57,0 - . 
 58. 05.08.2020 r. - 11.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 94 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż znaków wysokościowych .  PZS-37,8 - Oczekiwanie na nasyp drogowy, celem kontynuacji zasypki pod płytę przejściową. WD-38,6 - Sprężenie ustroju nośnego. PZD dp-39,3 - Betonowanie korpusu P1P, montaż łożysk podpora P3L i P2L, deskowanie ustroju nośnego przęsło 4-5 nitka lewa.  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Zasypka murów oporowych, zbrojenie kap chodnikowych - 95%. WD-41,8 - Betonowanie stropu górnego i ścian nitka prawa, rozbiórka deskowania ramy nitka lewa .  WD-43,1 - Sprężenie ustroju nośnego, demontaż deskowania.  PZSp-43,3 - Próbne obciążenie pali, Wykop w palach - 50 %. WD-43,7 - Zasypka murów oporowych.  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a -  .  WD - 45,2 - Brak objazdu . KP-46,1 - Betonowanie I etapu poprzecznic na podporach 2,3,4. Montaż konstrukcji stalowej - 50% . WD-47,2 - Brak objazdu .  PZSp-47,8 - Izolacja termozgrzewalna pod kapy chodnikowe, oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy. WD-48,3 - Montaż deski gzymsowej jezdnia lewa - 75 %; montaż krawężnika kamiennego jezdnia lewa - 75 %; wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy podporach.  PZS- 50,0 - Izolacja cienka płyty dennej jezdnia prawa . WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 50 %. WD-50,2a - Izolacja bitumiczna ścian od strony zasypowej - 50% . WD-51,6 - Zbrojenie i szalowanie płyty ustroju nośnego.  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Kucie głowic pali, badania ciągłości pali, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej P2 - od strony Warszawy.  WD-57,0 - . 
 59. 12.08.2020 r. - 18.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 96 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Izolacja bitumiczna płyt przejściowych .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 -  .  PZS-37,8 - Zasypka murów oporowych, zasypka pod płytę przejściową 50%. WD-38,6 - Izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi, rozbiórka deskowania, iniekcja kanałów sprężających. PZD dp-39,3 - Montaż deskowania na przęśle nurtowym 3-4 NL, zbrojenie przęsła 4-5 NL 80%, montaż rur spiro przęsło 4-5 NL, montaż łożysk P1 L (3 szt.) .  WD 39,6 - Montaż dylatacji modułowej na podporze P1 P4 . WD-41,4 - Deskowanie nisz dylatacyjnych P1 i P3. WD-41,8 - Montaż deskowania płyty górnej ramy nitka lewa .  WD-43,1 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZSp-43,3 - Beton niekonstrukcyjny 50 m3, kucie głowic pali. WD-43,7 - Zasypka murów oporowych - 30 %.  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a - Montaż barier na obiekcie .  WD - 45,2 - Brak objazdu . KP-46,1 -  Spawanie styków montażowych konstrukcji stalowej ustroju nośnego . WD-47,2 - Brak objazdu .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy. WD-48,3 - Montaż deski gzymsowej jezdnia lewa i prawa - 70 %; montaż krawężnika kamiennego jezdnia lewa i prawa - 100 %; wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy podporach.  PZS- 50,0 - Zbrojenie ścian ramownicy - 20%. WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 90 %. WD-50,2a - Izolacja bitumiczna ścian od strony zasypowej - 100%, wykop pod mury z gruntu zbrojonego - 100 % ,mury z grunt zbrojonego - 40% . WD-51,6 - Betonowanie ustroju nośnego - 100% Wykonanie murów z gruntu zbrojonego - 25 % .  WD-54,7 - Układanie belek przęsło P1, P2, P3 - 100%   .   PZDg-56,0 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej P2 od WW i GDA, Zbrojenie i szalowanie ściany P2a, P2b od strony Gdańska 90%; .  WD-57,0 - Wykop pod mury z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3. 
 60. 19.08.2020 r. - 25.08.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Montaż deski gzymsowej - 100%, zbrojenie kap chodnikowych - 50% .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 -  .  PZS-37,8 - Zasypka murów oporowych. WD-38,6 - Rozdeskowanie Ustroju nośnego - 100%, Zbrojenie wnęk po sprężeniu, montaż kotew chodnikowych. PZD dp-39,3 - Montaż deskowania - ustrój nośny nitka lewa .  WD 39,6 - Montaż deski gzymsowej - 80%, montaż krawężnika - 70% . WD-41,4 - Betonowanie nisz dylatacyjnych P1 i P3. WD-41,8 - Montaż deskowania płyty górnej ramy nitka lewa, zbrojenie ustroju nośnego i ścian  .  WD-43,1 - Montaż desek gzymsowych i krawężników. Betonowanie w obrębie strefy zakotwień. PZSp-43,3 - Zbrojenie fundamentu nitki lewej (ilość 1000 kg). WD-43,7 - Przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej, deskowanie ścianki zaplecznej.  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a -  .  WD - 45,2 - Montaż podparcia (pod układanie belek ustroju niosącego).  KP-46,1 -   . WD-47,2 - Brak objazdu .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy. WD-48,3 - Montaż deski gzymsowej jezdnia lewa i prawa - 100 %; montaż krawężnika kamiennego jezdnia lewa i prawa - 100 %; wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy podporach.  PZS- 50,0 - Zbrojenie ścian ramownicy - 40%. WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 100 %, betonowanie ścian, ustroju nośnego i skrzydeł nitka prawa -100% . WD-50,2a - Izolacja bitumiczna ścian od strony zasypowej - 100%, mury z gruntu zbrojonego - 75 % . WD-51,6 -  Wykonanie murów z gruntu zbrojonego - 40 % .  WD-54,7 - Montaż wsporników -100% , montaż płytek betonowych pomiędzy belkami -70% .   PZDg-56,0 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian P2 od GDA, Montaż konstrukcji stalowej Viacon jezdnia prawa -95%, Zasypywanie fundamentów - 20 % .  WD-57,0 - Wykop i wymiana gruntu pod mury z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3 - 50% . 
 61. 26.08.2020 r. - 01.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Zbrojenie kap chodnikowych - 100%, przygotowanie do betonowania .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 -  .  PZS-37,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, Zasypka murów oporowych. WD-38,6 - Montaż krawężników i deski gzymsowej. PZD dp-39,3 - Montaż deskowania ustrój nośny nitka lewa przęsło 3-4 100%, Zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 nitka lewa 20% .  WD 39,6 - Montaż deski gzymsowej, montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych . WD-41,4 - Betonowanie nisz dylatacyjnych, zasypka murów oporowych . WD-41,8 - Montaż deskowania płyty górnej ramy nitka lewa, zbrojenie ustroju nośnego i ścian, betonowanie ścian ustroju i skrzydeł 205 m3 .  WD-43,1 -Wykop pod mury oporowe podpory P3 . PZSp-43,3 - Zbrojenie fundamentu nitki lewej (ilość 1000 kg). WD-43,7 - Przygotowanie płyty ustroju pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej, deskowanie ścianki zaplecznej.  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a - Skarpowanie, przygotowanie pod ułożenie schodów skarpowych .  WD - 45,2 - Montaż belek ustroju niosącego 27 szt. Montaż deskowania.  KP-46,1 - Zabezpieczenie styków montażowych . WD-47,2 - Brak objazdu .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy. WD-48,3 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy podporach P1 i P3 - 90 %, Zbrojenie kap chodnikowych - 90%.  PZS- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie ścian ramownicy - 40%. WD-50,2  - Demontaż deskowania ścian i stropu jezdnia prawa, pielęgnacja betonu . WD-50,2a - Izolacja bitumiczna ścian od strony zasypowej - 100%, mury z gruntu zbrojonego - 90 % . WD-51,6 -  Wykonanie murów z gruntu zbrojonego -50%, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej .  WD-54,7 - Montaż płytek betonowych pomiędzy belkami -100% / Zbrojenie i deskowanie ustroju -60%/ wymiana gruntu pod murem z gruntu zbrojonego .   PZDg-56,0 - Zasypanie fundamentów P2 -100%/ Demontaż larsenów przy podporze P2, Montaż konstrukcji Viacon nad DZ - 30% .  WD-57,0 - Wykop i wymiana gruntu pod mury z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3 - 100% . 
 62. 02.09.2020 r. - 08.09.2020 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Montaż wytwórni mas bitumicznych. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie 16,5 m3 .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 -  .  PZS-37,8 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, Zasypka murów oporowych, Zasypka za przyczółkiem pod płytę przejściową od strony Gdańska. WD-38,6 - Montaż krawężników i deski gzymsowej, zasypka murów oporowych. PZD dp-39,3 - Montaż deskowania ustrój nośny nitka lewa przęsło 1-2, 2-3, Zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 nitka lewa .  WD 39,6 - Betonowanie niszy dylatacyjnej P1 i P4 . WD-41,4 - Zasypka obiektu za przyczółkiem pod płytę przejściową podpora P1 . WD-41,8 - Demontaż deskowania ścian ramy nitka lewa .  WD-43,1 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, Zasypka murów oporowych - rozpoczęcie robót . PG/PZMp-43,3 - Zbrojenie fundamentu nitki lewej i nitki prawej, montaż deskowania fundamentu nitki lewej . WD-43,7 - Deskowanie ścianki zaplecznej (podpora 1 i 3). Betonowanie ścianki zaplecznej podpora 1 i 3 - 16 m3. Zasypka murów oporowych .  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a - Układanie krawężnika zanikającego .  WD - 45,2 - Montaż deskowania ustrój nośny, montaż płytek, zbrojenie poprzecznic P1, P2, P3, P4.  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Brak objazdu .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy.  WD-48,3 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy podporach P1 i P3 - 90 %, Zbrojenie kap chodnikowych - 100%.  PZS- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie ścian ramownicy - 60%. WD-50,2  - Demontaż deskowania ścian i stropu jezdnia prawa, pielęgnacja betonu . WD-50,2a - Zasypka obiektu za przyczółkiem pod płytę przejściową . WD-51,6 -  Montaż dylatacji nad podporą P1 i P4 .  WD-54,7 - Zbrojenie i deskowanie ustroju -100%/ wymiana gruntu pod murem z gruntu zbrojonego P1.1 .   PZDg-56,0 - Montaż konstrukcji Viacon nad DZ - 100% .  WD-57,0 - Zbrojenie i deskowanie fundamentu pod mury z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3 - 100% . 
 63. 09.09.2020 r. - 15.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Beton niekonstrukcyjny pod krawężnik kap chodnikowych na skrzydłach - 3 m3 .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Beton ław fundamentowych M1.1 M1.3 M2.1 M2.3, Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, Zasypka murów oporowych i ścian .  PZS-37,8 - Zasypka za przyczółkiem pod płytę przejściową od strony Gdańska . WD-38,6 - Montaż dylatacji modułowej P1 i P3, Drenaż za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem . PZD dp-39,3 - Montaż deskowania ustrój nośny nitka lewa przęsło 1-2, 2-3, Zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3-4 nitka lewa, montaż rur spiro.  WD 39,6 - Kapy chodnikowe i gzymsy (zbrojenie) . WD-41,4 - Betonowanie kap chodnikowych, Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P1, Zbrojenie płyty przejściowej P1 . WD-41,8 - Demontaż deskowania ścian ramy nitka lewa .  WD-43,1 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, Zasypka murów oporowych, zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych . PG/PZMp-43,3 - Zbrojenie fundamentu nitki lewej i nitki prawej, montaż deskowania fundamentu nitki lewej, betonowanie fundamentu nitki lewej (80 m 3)  . WD-43,7 - Zasypka murów oporowych (10%), Izolacja termozgrzewalna przy kapach chodnikowych .  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a - Układanie schodów skarpowych.  WD - 45,2 - Montaż deskowania ustrój nośny, montaż płytek, zbrojenie ustroju nośnego (30 %).  KP-46,1 - Zbrojenie poprzecznicy P2 i P3 etap II . WD-47,2 - Wykop pod fundament P4 .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy.  WD-48,3 - .  PZS- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie ścian ramownicy jezdnia prawa - 70%. WD-50,2  - Przygotowanie powierzchni betonowej do izolacji bitumicznej ścian, Izolacja bitumiczna ścian . WD-50,2a - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe, Zbrojenie / deskowanie / betonowanie płyt przejściowych przy P1 i P2 . WD-51,6 -  Zbrojenie / deskowanie / betonowanie wnęk dylatacyjnych przy P1 i P4  .  WD-54,7 - Betonowanie ustroju nośnego, Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych P1 i P4 .   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za P1 i P3 . 
 64. 16.09.2020 r. - 22.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Beton kap chodnikowych na skrzydłach - 4,5 m3 .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypka murów oporowych i ścian .  PZS-37,8 - Zasypka za przyczółkiem pod płytę przejściową od strony Gdańska . WD-38,6 - Betonowanie niszy dylatacyjnej P1, P3 . PZD dp-39,3 - Montaż deskowania ustrój nośny nitka lewa przęsło 1-2, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 1-2 nitka lewa.  WD 39,6 - Przygotowanie od betonowania kap chodnikowych . WD-41,4 - Betonowanie płyty przejściowej P1 . WD-41,8 - Rozbiórka szalunków ścian i stropu (nitka lewa), zasypka ścian oraz murów oporowych .  WD-43,1 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypka murów oporowych P3 . PG/PZMp-43,3 - Betonowanie fundamentu nitki prawej (73m3), demontaż deskowania, zbrojenie i deskowanie ścina i płyty górnej - nitka lewa . WD-43,7 - Zasypka murów oporowych, izolacja termozgrzewalna przy kapach chodnikowych .  PZS - 44,5 - Brak objazdu.  PZS-44,5 a - Układanie schodów skarpowych, ułożenie warstwy ścieralnej.  WD - 45,2 - Montaż deskowania poprzecznic, zbrojenie ustroju nośnego (30%).  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Beton niekonstrukcyjny pod fundament P4 .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy.  WD-48,3 - Montaż kolektora odwadniającego oraz kolektora sączków; montaż dylatacji na podporze P1 i P3 jezdnia lewa i prawa .  PZS- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 80%. WD-50,2  - Izolacja bitumiczna ścian . WD-50,2a - Izolacja bitumiczna płyt przejściowych, układanie izolacji termozgrzewalnej na ustroju nośnym; montaż deski gzymsowej; montaż kotew wklejanych . WD-51,6 - Izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi, montaż kotew wklejanych; Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4 .  WD-54,7 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P4; wymiana gruntu pod mury oporowe za przyczółkiem P4 .   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za P1 i P3,  izolacja bitumiczna przyczółków P1 i P3 wraz z geomembraną . 
 65. 23.09.2020 r. - 29.09.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Izolacja termozgrzewalna na płycie ustroju nośnego .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypka murów oporowych i ścian .  PZS-37,8 - Śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe, układanie izolacji termozgrzewalnej na kapach. WD-38,6 - Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych . PZD dp-39,3 - Zbrojenie przęsła 1-2 NL, montaż rur osłonowych, montaż elementów odwodnienia oraz prowadnic do betonu.  WD 39,6 - Zasypka murów oporowych. WD-41,4 - Śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe, przygotowanie do układania izolacji termozgrzewalnej na kapach . WD-41,8 - Wykonanie izolacji ścian, Śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe, ułożenie izolacji termozgrzewalnej, zasypka murów oporowych .  WD-43,1 - Beton ścianek zaplecznych podpora P1 i P3 – 11m3, zasypka muru oporowego od strony P3 . PG/PZMp-43,3 - Zbrojenie i deskowanie ścina i płyty górnej - nitka lewa . WD-43,7 - Montaż dylatacji na podporze P1 P3 .  PZS - 44,5 - Brak objazdu Kolizja DK7.  PZS-44,5 a - Układanie schodów skarpowych, montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach .  WD - 45,2 - Beton ustroju i poprzecznic 168m3, Śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe.  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Beton fundamentu podpora P4 – 40 m 3, montaż ścianki szczelnej przy podporze P3 .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy.  WD-48,3 - Montaż dylatacji P1 i P3 jezdnia lewa i jezdnia prawa, zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych .  PZS- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie ścian i stropu jezdnia prawa - 80%. WD-50,2  - Montaż foli kubełkowej na podporze P1 i P2 jezdnia prawa . WD-50,2a - Montaż deski gzymsowej; montaż krawężnika; zbrojenie kap chodnikowych . WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4, Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej P1; montaż kolektora odwadniającego .  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonowej do termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, układanie izolacji termozgrzewalnej pod kapami .   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za P1 i P3,  izolacja bitumiczna przyczółków P1 i P3 wraz z geomembraną . 
 66. 30.09.2020 r. - 06.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %. Naprawa szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu tj. naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie wody, osuszanie podłoża, odmulanie przepustów.  PZS-36 - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypka murów oporowych i ścian .  PZS-37,8 - Montaż deski gzymsowej, układanie krawężników, wklejanie kotew kapy chodnikowej. WD-38,6 - Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, zasypka murów oporowych . PZD dp-39,3 -Betonowanie ustroju nośnego - 1293 m3 06-07.10.2020.  WD 39,6 - Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, zasypka murów oporowych. WD-41,4 - Izolacja termozgrzewalna na płycie ustroju . WD-41,8 - Ułożenie izolacji termozgrzewalnej pod kapami, zasypka murów oporowych .  WD-43,1 - Zasypka muru oporowego od strony P3 . PG/PZMp-43,3 - Zbrojenie i deskowanie ścina i płyty górnej - nitka prawa . WD-43,7 - Zasypka murów oporowych .  PZS - 44,5 - Brak objazdu Kolizja DK7.  PZS-44,5 a - Układanie schodów skarpowych, montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach .  WD - 45,2 - Śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe.  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Zbrojenie , deskowanie fundamentu podpora P3, zbrojenie korpusu P4 .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy.  WD-48,3 - Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych .  PG-PZp- 50,0 - Betonowanie ścian i stropu jezdnia prawa 215 m3 - 30.09.2020 r.  WD-50,2  - Montaż foli kubełkowej na podporze P1 i P2 jezdnia prawa . WD-50,2a - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych 6 m3 -01.10.2020 r . WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych.  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4 .   PZDg-56,0 - Wykonywanie fundamentów i murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P5 oraz pomiędzy podporami P4a i P4b .  WD-57,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za P1 i P3,  izolacja bitumiczna przyczółków P1 i P3 wraz z geomembraną . 
 67. 07.10.2020 r. - 13.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypka murów oporowych i ścian .  PZS-37,8 - Montaż deski gzymsowej, układanie krawężników, wklejanie kotew kapy chodnikowej, zbrojenie kapy chodnikowej. WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Pielęgnacja betonu (ustrój nośny nitka lewa) .  WD 39,6 - Beton kap chodnikowych - 59 m3. WD-41,4 -  . WD-41,8 -  .  WD-43,1 - Zasypka muru oporowego od strony P3 . PG/PZMp-43,3 - Deskowanie , betonowanie ustroju, skrzydeł i ścian(nitka lewa) Beton C30/37 - 175 m3. Pielęgnacja betonu Deskowanie ścian i ustroju (nitka prawa) . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach,  zbrojenie gzymsu muru oporowego .  WD - 45,2 - .  KP-46,1 - Deskowanie poprzecznic P2, P3, P4-II etap, betonowanie - beton ilość - 13 m3 . WD-47,2 - Zbrojenie , deskowanie fundamentu podpora P3 C30/37 - 40 m3, zbrojenie i deskowanie korpusu P4 .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Zbrojenie i deskowanie , betonowanie wnęk dylatacyjnych,  zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa i lewa .  PG-PZp- 50,0 - Demontaż deskowania ścian i ustroju jezdnia prawa .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4.  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4 .   PZDg-56,0 - Wykonywanie fundamentów i murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P5 oraz beton podkładowy pod rurę drenażową za P1 i P5 .  WD-57,0 -  . 
 68. 14.10.2020 r. - 20.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego, zasypka murów oporowych i ścian.  PZS-37,8 - Montaż deski gzymsowej, układanie krawężników, wklejanie kotew kapy chodnikowej, zbrojenie kapy chodnikowej. WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Pielęgnacja betonu (ustrój nośny nitka lewa) .  WD 39,6 - Beton kap chodnikowych - 59 m3. WD-41,4 -  . WD-41,8 -  .  WD-43,1 - Zasypka muru oporowego od strony P3 . PG/PZMp-43,3 - Deskowanie , betonowanie ustroju, skrzydeł i ścian (nitka lewa) Beton C30/37 - 175 m3. Pielęgnacja betonu Deskowanie ścian i ustroju (nitka prawa) . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach,  zbrojenie gzymsu muru oporowego .  WD - 45,2 - .  KP-46,1 - Deskowanie poprzecznic P2, P3, P4-II etap, betonowanie - beton ilość - 13 m3 . WD-47,2 - Zbrojenie , deskowanie fundamentu podpora P3 C30/37 - 40 m3, zbrojenie i deskowanie korpusu P4 .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Zbrojenie i deskowanie , betonowanie wnęk dylatacyjnych,  zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa i lewa .  PG-PZp- 50,0 - Demontaż deskowania ścian i ustroju jezdnia prawa .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4.  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4 .   PZDg-56,0 - Wykonywanie fundamentów i murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P5 oraz beton podkładowy pod rurę drenażową za P1 i P5 .  WD-57,0 -  . 
 69. 21.10.2020 r. - 27.10.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Betonowanie gzymsów konstrukcji płaszczowej, wykonano izolację powłokową na zabetonowanym oczepie P1 i P3 .  PZS-37,8 - Beton kapy na nitce lewej 4 m3, wykończenie murów oporowych . WD-38,6 - Zasypka murów oporowych . PZD dp-39,3 -Demontaż deskowania UN nitki lewej, montaż deskowania UN nitki prawej, wymiana gruntu pod ławy fundamentowe P5P P5L + beton podkładowy, montaż.  WD 39,6 - . WD-41,4 -  . WD-41,8 -  .  WD-43,1 - Zasypka murów oporowych, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych. PG/PZMp-43,3 - Deskowanie ścian i ustroju (nitka prawa), demontaż deskowania ścian (nitka lewa), zbrojenie ścian, ustroju ( nitka prawa) - 12000 kg . WD-43,7 - Montaż desek gzymsowych, zasypka murów oporowych. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - Formowanie stożków.  WD - 45,2 - Beton ścianki zaplecznej P4 7,5 m3, zasypka murów oporowych P4.  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Deskowanie poprzecznic P1, P2, P3, P4, montaż łożysk na podporze P1 P4.  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację termozgrzewalną .  PG-PZp- 50,0 - Demontaż deskowania ścian i ustroju jezdnia prawa .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Układanie krawężnika drogowego na dojazdach, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach . WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P4, beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową za P4, beton płyty przejściowej P4.  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4, montaż deski gzymsowej i krawężnika kamiennego .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P5.  WD-57,0 -  . 
 70. 28.10.2020 r. - 03.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Montaż elementów prefabrykowanych na gzymsach.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka konstrukcji płaszczowej .  PZS-37,8 - Beton kapy na nitce lewej 4 m3. WD-38,6 - Zasypka murów oporowych . PZD dp-39,3 -Demontaż deskowania UN nitki lewej, montaż deskowania UN nitki prawej (przęsło 2-3), zbrojenie ustroju nosnego nitka prawa (przęsło 1-2), zbrojenie ławy.  WD 39,6 - Oczekiwanie na przełożenie ruchu . WD-41,4 - Przygotowanie do warstwy wiążącej na obiekcie . WD-41,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy .  WD-43,1 - Betonowanie kap chodnikowych - 30 m3, zasypka murów oporowych . PG/PZMp-43,3 - Deskowanie ścian i ustroju (nitka prawa), demontaż deskowania ścian (nitka lewa), betonowanie ustroju nitka prawa 146 m3  . WD-43,7 - Montaż desek gzymsowych i krawężnika kamiennego, zasypka murów oporowych . PZS - 44,5 - Oczekiwanie na przełożenie ruchu .  PZS-44,5 a - Układanie ścieków skarpowych, prace porządkowe .  WD - 45,2 - .  KP-46,1 - Deskowanie ustroju nośnego . WD-47,2 - Beton poprzecznicy P3 i P5 I etap – 15,5 m3 .  PZSp-47,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Przygotowanie powierzchni ścian do izolacji bitumicznej, izolacja bitumiczna ścian P1 i P2 .  WD-50,2  - Montaż reperów na obiekcie . WD-50,2a - Wznoszenie murów z gruntu zbrojonego, montaż gzymsów na murach oporowych, układanie asfaltu lanego na płycie ustroju . WD-51,6 - Izolacja bitumiczna płyty przejściowej P4, wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4 .  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4, montaż deski gzymsowej i krawężnika kamiennego .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P5, zbrojenie, deskowanie i betonowanie I etapu wieńca konstrukcji stalowej - podpora P1 i P5.  WD-57,0 -  . 
 71. 04.11.2020 r. - 10.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Układanie schodów skarpowych dla obsługi, układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego nitka lewa i nitka prawa .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 -  .  PZS-37,8 - . WD-38,6 - Zasypka murów oporowych . PZD dp-39,3 - Demontaż deskowania UN nitki lewej, montaż deskowania UN nitki prawej (przęsło 2-3), zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa (przęsło 1-2), deskowanie.  WD 39,6 - Oczekiwanie na przełożenie ruchu . WD-41,4 - Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego . WD-41,8 - Oczekiwanie na nasyp przeciążeniowy .  WD-43,1 - Zasypka murów oporowych . PG/PZMp-43,3 - Pielęgnacja betonu konstrukcji ramowej nitka prawa. WD-43,7 - Montaż desek gzymsowych i krawężnika kamiennego, zasypka murów oporowych,  betonowanie nisz dylatacyjnych P1 P3 . PZS - 44,5 - Oczekiwanie na przełożenie ruchu .  PZS-44,5 a - Humusowanie stożków nasypowych, prace porządkowe .  WD - 45,2 - .  KP-46,1 - Deskowanie ustroju nośnego . WD-47,2 - Beton poprzecznicy P3 i P5 I etap – 15,5 m3 .  PZSp-47,8 - Nasyp przeciążeniowy .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Izolacja bitumiczna ścian P1 i P2, montaż reperów na obiekcie, montaż geomembrany na podporze P1 i P2 .  WD-50,2  - Montaż reperów na obiekcie . WD-50,2a - Montaż prefabrykatów typu T na murach oporowych. WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4,  układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego .  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4, montaż deski gzymsowej i krawężnika kamiennego,  montaż dylatacji przy podporze P1 .   PZDg-56,0 - Montaż konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P2 i P3, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1, P4, P5, zbrojenie , deskowanie.  WD-57,0 -  . 
 72. 11.11.2020 r. - 17.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Układanie schodów skarpowych dla obsługi, układanie ścieku odwadniającego przy murach oporowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż przejścia przez blachy osłonowe nad podporą P2-Viacon (odwodnienie) .  PZS-37,8 - . WD-38,6 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 P3 . PZD dp-39,3 - Montaż deskowania UN nitki prawej (przęsło 3-4), zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa (przęsło 1-2, 2-3), UN NL - Iniekcja kanałów kablowych .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 - Zasypka murów oporowych . PG/PZMp-43,3 - Demontaż deskowania ustroju nośnego nitka prawa . WD-43,7 - Zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych P1 P3 . PZS - 44,5 -  .  PZS-44,5 a -  .  WD - 45,2 - .  KP-46,1 - Deskowanie ustroju nośnego . WD-47,2 - Prace przygotowawcze do montażu belek typu T.  PZSp-47,8 - Nasyp przeciążeniowy .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacji na kapach chodnikowych jezdni prawej .  WD-50,2  - Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacji na kapach chodnikowych jezdni prawej . WD-50,2a - Montaż prefabrykatów, zbrojenie i deskowanie zwieńczeń na gzymsach murów z gruntu zbrojnego, montaż schodów skarpowych. WD-51,6 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P4.  WD-54,7 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika kamiennego, montaż dylatacji przy podporze P4, zbrojenie kap chodnikowych.   PZDg-56,0 - Montaż konstrukcji stalowej pomiędzy podporami P2 i P3, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1, P4, P5.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod palownice na podporze P2 . 
 73. 18.11.2020 r. - 24.11.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Układanie schodów skarpowych dla obsługi, układanie ścieku odwadniającego przy murach oporowych.  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Montaż przejścia przez blachy osłonowe nad podporą P2-Viacon (odwodnienie) .  PZS-37,8 - . WD-38,6 - Zbrojenie płyt przejściowych P1 P3 . PZD dp-39,3 - Montaż deskowania UN nitki prawej (przęsło 3-4, 4-5), zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa (przęsło 1-2, 2-3) .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Zasypka pod płytę przejściową P3. WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 - Izolacja cienka ścian. WD-43,7 - Betonowanie kap chodnikowych i płyt przejściowych. - 97 m3 . PZS - 44,5 -  .  PZS-44,5 a -  .  WD - 45,2 - Montaż deski gzymsowej, krawężników na obiekcie. Montaż zbrojenia kap chodnikowych. Zasypka murów oporowych podpory P4.  KP-46,1 - Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego- 18000 kg. Montaż desek gzymsowych . WD-47,2 - Montaż belek ustroju nośnego w Ilości 17 szt. Przęsło 1-2 - 9 sztuk T24, przęsło 2-3 - 8 sztuk T21 .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Zasypka inżynierska za podporą P1 .  PG-PZp- 50,0 - Izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi jezdni prawej .  WD-50,2  - Izolacja termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi jezdni prawej . WD-50,2a - Montaż schodów i ścieków skarpowych, ustawianie krawężników zanikających, wykonywanie drenażu odwadniającego. WD-51,6 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej na dojeździe przy podporze P1 .  WD-54,7 - Betonowanie kap chodnikowych, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4.   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5, zbrojenie i deskowanie III etapu wieńca P1, P2, P4, P5,.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod palownice na podporze P2 . 
 74. 25.11.2020 r. - 01.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - Warstwa gruntująca do wykonania żywicy na kapach chodnikowych .  PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Betonowanie gzymsu nad podporą P2 etap I 30.11 - 2,5 m3 .  PZS-37,8 - Montaż zwieńczenia murów oporowych, układanie ścieku odwadniającego przy murach oporowych . WD-38,6 - Betonowanie płyt przejściowych P1 P3 . PZD dp-39,3 - Montaż deskowania UN nitki prawej (przęsło  4-5), zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa (przęsło  3-4) .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 - Izolacja cienka ścian, układanie folii kubełkowej. Zasypka murów oporowych od strony Gdańska . WD-43,7 - Izolacja cienka płyt przejściowych . PZS - 44,5 -  .  PZS-44,5 a - Obowiązkowa kontrola WINB (przed oddaniem do użytkowania) .  WD - 45,2 - Montaż zbrojenia kap chodnikowych.  KP-46,1 - Montaż desek gzymsowych, montaż wpustów . WD-47,2 - Montaż belek ustroju nośnego w Ilości 10 szt. belki T21, deskowanie ustroju nośnego .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Zasypka inżynierska za podporą P1 .  PG-PZp- 50,0 - Montaż kotew kapy chodnikowej .  WD-50,2  - Montaż kotew kapy chodnikowej . WD-50,2a - Wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, profilacja stożków, izolacja bitumiczna płyty dolnej . WD-51,6 - Wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych .  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4.   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5, zbrojenie i deskowanie IV etapu wieńca P1, P2, P4, P5,.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego . 
 75. 02.12.2020 r. - 08.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Odwodnienie (drenaż) nad podporą P2.  PZS-37,8 - Zbrojenie i deskowanie oczepów na murach oporowych. WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Wykop i wymiana gruntu pod ściany oporowe P1P P1L, zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa (przęsło 4-5), przygotowanie do betonowania .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  Zasypka murów oporowych od strony Gdańska (pod płytę przejściową). WD-43,7 - . PZS - 44,5 -  .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Betonowanie wnęk dylatacyjnych.  KP-46,1 - Betonowanie ustroju nośnego kładki - 94,5 m3 . WD-47,2 - Betonowanie ustroju nośnego .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych P1 JP i JL .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Montaż barier drogowych oraz balustrad, przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia żywicy na kapach chodnikowych . WD-51,6 - Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia żywicy na kapach chodnikowych .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5, zbrojenie i deskowanie V etapu wieńca P1, P2, P4, P5,.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego . 
 76. 09.12.2020 r. - 15.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych.  PZS-37,8 - Betonowanie oczepów na murach oporowych - 14.12.2020 . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 -  Przygotowanie do betonowania ustrój nośny nitka prawa, zasypka podpory P5 .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 -  Wykop i wymiana gruntu nitka prawa, beton niekonstrukcyjny nitki prawej - 25 m3. Zbrojenie płyty fundamentowej nitki prawej 2000 kg .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika w obrębie dylatacji. Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie - 37,5 m3 .  KP-46,1 - Demontaż deskowania ustroju nośnego . WD-47,2 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, montaż sączków i wpustów .  PZSp-47,8 - Montaż deski gzymsowej - 35m .  WD-48,3 - Zbrojenie płyt przejściowych P1 JP i JL .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P4.   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5, zbrojenie i deskowanie VI etapu wieńca P1, P2, P4, P5,.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego . 
 77. 16.12.2020 r. - 22.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Usuwanie istniejących reklam. Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Porządkowanie terenu po wycince. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków - 100 %.   PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych, zbrojenie ,deskowanie, betonowanie II etap wieńca P1, P2 - 3 m3.  PZS-37,8 - Izolacja cienka oczepów na murach oporowych, montaż korytek ściekowych . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Betonowanie UN nitka Warszawa, 1416m3 C40/50, zbrojenie ławy fundamentowej ściany oporowej P1L .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 -  Zbrojenie płyty fundamentowej nitki prawej ( Warszawa ) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 - Pielęgnacja betonu kap chodnikowych .  KP-46,1 - Demontaż deskowania ustroju nośnego . WD-47,2 - Betonowanie ustroju nośnego.  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie płyt przejściowych P1 JP i JL .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5, zbrojenie i deskowanie VII etapu wieńca P1, P2, P4, P5,.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego . 
 78. 23.12.2020 r. - 29.12.2020 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 100%. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych.  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 -  .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 -   .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 -  . 
 79. 30.12.2020 r. - 05.01.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 100%. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych.  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Sprężenie UN nitka Warszawa .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Zbrojenie płyty fundamentowej nitki prawej (Warszawa)  .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5.  WD-57,0 -  . 
 80. 06.01.2021 r. - 12.01.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR Kontynuacja dostaw materiałów sypkich Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98% Rozbiórki budynków: 100%. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych.  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Zbrojenie ławy fundamentowej ściany oporowej P1L .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Betonownie płyty fundamentowej nitki prawej (Warszawa) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1,P2, P4, P5.  WD-57,0 - Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego . 
 81. 12.01.2021 r. - 19.01.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Demontaż deskowania ustroju nośnego .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Montaż deskowania ścian i płyty górnej nitki prawej (Warszawa) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 -  Pale franki na podporze P2 - 8 szt. 
 82. 20.01.2021 r. - 26.01.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy: pompowanie wody, odmulanie przepustów, osuszanie podłoża.  PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR- objazd, Rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Demontaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie ław fundamentowych murów oporowych P1P i P1L .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Montaż deskowania, zbrojenie ścian i płyty górnej nitki prawej (Warszawa) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Demontaż deskowania ustroju nośnego.  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a - Porządkowanie terenu . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Przygotowanie do próbnego obciążenia Pali franki na podporze P2 . 
 83. 27.01.2021 r. - 02.02.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych, zbrojenie, deskowanie, betonowanie III etapu wieńca P1, P2 - 3 m3.  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż kolektora odwadniającego .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Montaż deskowania, zbrojenie ścian i płyty górnej nitki prawej (Warszawa) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Wykonanie murów z gruntu zbrojonego przy P1 i P5 wraz z zasypką . 
 84. 03.02.2021 r. - 09.02.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka murów oporowych, montaż bloczków murów oporowych .  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż kolektora odwadniającego .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 -  .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Badanie statyczne pala 2.03 na podporze P2, Wykop pod podporę P2, beton niekonstrukcyjny podpory P2, rozkucie głowic pali na podporze P2 . 
 85. 10.02.2021 r. - 16.02.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - .  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 -  .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 -  .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - .  WD-57,0 -  . 
 86. 17.02.2021 r. - 23.02.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Deskowanie i betonowanie wieńców konstrukcji z blachy falistej nitka lewa i prawa .  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Deskowanie czoła dźwigarów Ustrój Nośny nitka lewa .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Betonowanie ścian i płyty górnej ramy -  nitka prawa ( 200 m3 ) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 -  . WD-47,2 - Deskowanie ścianek zaplecznych. Wykop pod mury oporowe, betonowanie ław fundamentowych murów oporowych.  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 -  .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 - Wznoszenie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypka .  WD-57,0 - Badanie ciągłości pali podpory P2, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej P2 . 
 87. 24.02.2021 r. - 02.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy. odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka konstrukcji płaszczowej, układanie bloczków ścian oporowych, beton niekonstrukcyjny pod kapę zabudowy .  PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Deskowanie ławy fundamentowej ściany oporowej P1P, śrutowanie UN nitki prawej pod izolację (kapy chodnikowe), montaż krawężnika 100 mb NL  .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Betonowanie płyty przejściowej P3, izolacja bitumiczna płyty przejściowej P3 . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Śrutowanie UN nitki prawej pod izolację (kapy chodnikowe) .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 . WD-47,2 - Betonowanie ścianek zaplecznych podpora P1 i P4 – 14 m3, konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 i P4 .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Izolacja bitumiczna płyty przejściowej P1 nitka lewa i nitka prawa .  PG-PZp- 50,0 - Wykop i wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem pod ławę fundamentową jezdnia lewej - 25 % .  WD-50,2  -  . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P4 .   PZDg-56,0 - Wznoszenie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypką .  WD-57,0 -  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej P2, izolacja bitumiczna ławy fundamentowej P2, zasypka ławy fundamentowej P2. 
 88. 03.03.2021 r. - 09.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy. odwodnienie placu budowy. Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, rozpoczęcie robót  po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożeniu ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka konstrukcji płaszczowej, układanie bloczków ścian oporowych, zbrojenie zabudowy kapy.  PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej . PZD dp-39,3 - Betonowanie czół dźwigarów UN NL, betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego P1P .  WD 39,6 -  . WD-41,4 -  . WD-41,8 - . WD-43,1 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej . PZS - 44,5 - Śrutowanie powierzchni betonu w obrębie kap chodnikowych przed położeniem izolacji termozgrzewalnej .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej .  KP-46,1 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 . WD-47,2 - Śrutowanie powierzchni betonu w obrębie kap chodnikowych przed położeniem izolacji termozgrzewalnej .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej .  PG-PZp- 50,0 - Wykop i wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem pod ławę fundamentową jezdnia lewej - 100 % .  WD-50,2  - Rozbiórka nawierzchni pod jezdnia lewą, wykop fundamentowy, odwodnienie wykopu - igłofiltry . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P4 .   PZDg-56,0 - Wznoszenie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypką .  WD-57,0 -  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych podpor P2, montaż łożysk na podporze P2, izolacja bitumiczna słupów P2 do rz. projektowej. 
 89. 10.03.2021 r. - 16.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace porządkowe na placu budowy.  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. PZS-36 - . PZS-36,0a - TOR - objazd, przygotowanie do przełożenia ruchu.  PZDg-37,0 - Zasypka konstrukcji płaszczowej (profilowanie) zwieńczenie konstrukcji (zbrojenie i deskowanie).  PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej . PZD dp-39,3 - Deskowanie ścianki zaplecznej P5L, betonowanie ławy fundamentowej muru oporowego P1L.  WD 39,6 -  . WD-41,4 -  . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej . PZS - 44,5 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 i P2 .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P4 .  KP-46,1 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 (zakończenie pod płytę przejściową) . WD-47,2 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 i P4 .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego przed położeniem izolacji termozgrzewalnej .  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej jezdni lewej, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego skrzydeł jezdnia prawa .  WD-50,2  - Odwodnienie wykopu, wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem, . WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P4 .   PZDg-56,0 - Wznoszenie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypką .  WD-57,0 - Deskowanie ustroju nośnego - przęsło P2 - P3.  
 90. 17.03.2021 r. - 23.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy.  PZS-36 - . PZS-36,0a - Przygotowanie do przełożenia ruchu - frezowanie istniejącej nawierzchni.  PZDg-37,0 - Zwieńczenie konstrukcji (zbrojenie / deskowanie / betonowanie), Montaż deski gzymsowej, rozkładanie i zasypka geomembrany.  PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Wykonywanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych - I warstwa konstrukcyjna . PZD dp-39,3 - Deskowanie ścianki zaplecznej P5L, deskowanie muru ściany oporowego P1L .  WD 39,6 -  . WD-41,4 -  . WD-41,8 - . WD-43,1 -  . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Wykonywanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych - warstwa gruntująca, izolacja z papy termozgrzewalnej . PZS - 44,5 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 i P2 .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 (zakończenie pod płytę przejściową) . WD-47,2 - Konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego i zasypka murów oporowych - Podpora P1 i P4 .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych do wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej .  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej jezdni lewej, zbrojenie ścian i stropu jezdnia lewa .  WD-50,2  - Odwodnienie wykopu, wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem, . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż kotew barier ochronnych na obiekcie mostowym .  WD-54,7 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego podpory P4, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P4 .   PZDg-56,0 - Wznoszenie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypką .  WD-57,0 - Deskowanie ustroju nośnego - przęsło P1-P2 i P2 - P3 , wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 i P3.  
 91. 24.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. PZS-36 - . PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  Montaż deski gzymsowej.  PZS-37,8 - Śrutowanie UN pod izolację (kapy chodnikowe) . WD-38,6 - Wykonywanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych - II warstwa konstrukcyjna . PZD dp-39,3 - Betonowanie ścianki zaplecznej P5P .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach . WD-41,8 - . WD-43,1 - Zasypka pod płytę przejściową od strony P3 . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Izolacja termozgrzewalna - na jezdni . PZS - 44,5 - Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem .  PZS-44,5 a - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA.  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Konstrukcje oporowe i zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem . WD-47,2 - Montaż dylatacji na osiach P1 i P4 30-31.03 .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Izolacja termozgrzewalna na obiekcie, zwieńczenie murów oporowych P3, zasypka ławy fundamentowej P2 .  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie skosów ławy fundamentowej jezdni lewej, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego skrzydeł jezdnia prawa .  WD-50,2  - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego skrzydeł jezdnia prawa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty fundamentowej jezdni lewe . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż kotew barier ochronnych na obiekcie .  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych do ułożenia izolacji z żywic .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypką .  WD-57,0 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego - przęsło P1-P2, P2 - P3.
 92. 31.03.2021 r. - 06.04.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a - Pogrążanie ścianek szczelnych (zabezpieczenie wykopu).  PZDg-37,0 -  Montaż deski gzymsowej , zbrojenie i deskowanie zwieńczeń kapy chodnikowej.   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Wykonywanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych - II warstwa konstrukcyjna i uszczelnienie, montaż barier na obiekcie. PZD dp-39,3 -  Betonowanie ściany oporowej P5P, izolacja termozgrzewalna - pod kapami NP .  WD 39,6 -  Śrutowanie powierzchni betonu pod jezdnią - przygotowanie do ułożenia izolacji termozgrzewalnej. WD-41,4 -  . WD-41,8 -Rozbiórka nasypu przeciążeniowego . WD-43,1 - Zasypka pod płytę przejściową od strony P3 . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Wykonywanie nawierzchni chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych - II warstwa konstrukcyjna i uszczelnienie, montaż barier na obiekcie . PZS - 44,5 - Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem (100%), izolacja termozgrzewalna - pod kapami .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - . WD-47,2 - Montaż dylatacji na osiach P1 i P4, zasypanie podpór P1 i P4 i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem .  PZSp-47,8 - Rozbiórka nasypu przeciążeniowego, śrutowanie powierzchni betonu pod jezdnią - przygotowanie do ułożenia izolacji termozgrzewalnej .  WD-48,3 - Izolacja termozgrzewalna na obiekcie, zwieńczenie murów oporowych P3.  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie ścian stropu jezdnia lewa .  WD-50,2  - Zbrojenie ścian jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż kotew barier ochronnych na obiekcie, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego P4 wraz z zasypką .  WD-54,7 -  .   PZDg-56,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego P1 - P5 wraz z zasypką .  WD-57,0 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego - przęsło P1-P2, P2 - P3.
 93. 07.04.2021 r. - 13.04.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a - Pogrążanie ścianek szczelnych (rozpoczęcie montażu kotew).  PZDg-37,0 -Zbrojenie i deskowanie zwieńczeń kapy chodnikowej .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Układanie asfaltu lanego . PZD dp-39,3 - Montaż krawężnika na nitce lewej, zbrojenie ściany oporowej P1L, zasypka podpory P5 .  WD 39,6 - Zasypka podpór P1 i P4 . WD-41,4 -  . WD-41,8 - Rozbiórka nasypu przeciążeniowego, profilacja zasypki pod płyty przejściowe od Warszawy . WD-43,1 - Układanie izolacji termozgrzewalnej na jezdni . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Układanie asfaltu lanego . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Układanie izolacji termozgrzewalnej na jezdni, beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P4 .  KP-46,1 - Zasypka podpory P1. WD-47,2 - Zbrojenie dylatacji P1 P4, Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P4 .  PZSp-47,8 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe od Warszawy, zbrojenie płyt przejściowych .  WD-48,3 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego P3 i zasypka inżynierska P3, beton niekonstrukcyjny płyty przejściowej P3 jezdnia lewa i prawa.  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie ścian stropu jezdnia lewa .  WD-50,2  - Zbrojenie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż kotew barier ochronnych na obiekcie, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego P4 wraz z zasypką .  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonowej na jezdni do izolacji z papy, izolacja z papy na jezdni.   PZDg-56,0 -  Wykonywanie izolacji z geomembrany nad obiektem .  WD-57,0 - Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego - przęsło P1-P2, P2 - P3.
 94. 14.04.2021 r. - 20.04.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a - Ścianki szczelne, rozpoczęcie montażu kotew.  PZDg-37,0 - Zbrojenie i deskowanie zwieńczeń kapy chodnikowej, (beton etapu I od W-wy 20.04.27m3), montaż kolektora odwodnienia podpory P2 .   PZS-37,8 - Demontaż z nasypów przeciążeniowych (Drogowcy) . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Betonowanie ściany oporowej P1L, zasypka podpory P5 .  WD 39,6 - Zasypka podpór P1 i P4 . WD-41,4 -  . WD-41,8 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe od Warszawy. WD-43,1 - Przygotowanie powierzchni kap do wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej . PG/PZMp-43,3 -  Wymiana gruntu od strony Warszawy . WD-43,7 -  Montaż zwieńczeń murów oporowych, zakończenie montażu kolektora . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - . WD-47,2 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej P4 .  PZSp-47,8 - Zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej od Warszawy .  WD-48,3 - Układanie asfaltu lanego nitka kierunek Glinojeck, wykonywanie powłoki z żywic na kapach chodnikowych.  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie ścian stropu jezdnia lewa .  WD-50,2  - Zbrojenie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż barier na obiekcie, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego przy podporze P4.  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonowej na jezdni do izolacji z papy, izolacja z papy na jezdni.   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Montaż rur osłonowych lin sprężających, Wpuszczanie lin sprężających w osłonki, montaż wpustów i sączków .
 95. 21.04.2021 r. - 27.04.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a - Wykop fundamentowy, wymiana gruntu w wykopie.  PZDg-37,0 - Betonowanie styku odwodnienia podpory P2, zbrojenie zwieńczeń kapy chodnikowej .   PZS-37,8 - Demontaż z nasypów przeciążeniowych (Drogowcy) . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 -  Betonowanie ściany oporowej P1L i P1P, zasypka podpory P5, montaż kotew kapy chodnikowej UN n p .  WD 39,6 - Zasypka podpór P1 i P4 . WD-41,4 -  Podłączenie kolektora odwodnienia od strony podpory P3 . WD-41,8 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe od Gdańska, montaż kolektora odwodnienia. WD-43,1 - Zwieńczenie murów oporowych Podpory P1 i P3. PG/PZMp-43,3 -  Wymiana gruntu pod mury oporowe od strony Warszawy . WD-43,7 - Montaż zbrojenia zwieńczeń murów oporowych Podpory P1 i P3  . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  Zbrojenie płyty przejściowej P4 .  KP-46,1 - . WD-47,2 - Montaż deski gzymsowej, montaż krawężnika .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Wykonywanie powłoki z żywic na kapach chodnikowych, przyłącze kolektora do studni za podporą P1, montaż barier - 10 %.  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia lewa, montaż sączków .  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1, montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpor P4, beton niekonstrukcyjny zabudowy.  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych i wykonywanie powłoki z żywic na kapach chodnikowych .   PZDg-56,0 -  Wykonywanie izolacji z geomembrany (parasol) nad obiektem wraz z zasypką .  WD-57,0 -  Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego za podporą P1 wraz z zasypką.
 96. 28.04.2021 r. - 04.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów.  PZS-36 - . PZS-36,0a - Beton niekonstrukcyjny pod płytę fundamentową 12m3 28.04.  PZDg-37,0 -  Betonowanie zwieńczeń kapy chodnikowej 30.04 etap I (od Gdańska) 26 m3 .   PZS-37,8 - Demontaż nasypów przeciążeniowych (Drogowcy) . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 -  Betonowanie ścianki zaplecznej i P1P, zasypka podpory P1 .  WD 39,6 -  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe, nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych . WD-41,4 -  Zabudowa chodnikowa na skrzydłach korpusów P1 P3 . WD-41,8 - Zbrojenie płyt przejściowych od strony Gdańska. WD-43,1 - . PG/PZMp-43,3 -  Wznoszenie murów oporowych wraz z zasypką od strony Warszawy . WD-43,7 -  Zabudowa chodnikowa na skrzydłach korpusów P1 P3, betonowanie zwięńczeń murów M1 M3 . PZS - 44,5 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe od strony Gdańska i Warszawy .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych, montaż barier ochronnych - 100 % .  KP-46,1 - Nawierzchnia chemoutwardzalna ustroju nośnego. WD-47,2 - Zbrojenie kap chodnikowych.  PZSp-47,8 -  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe od strony Gdańska .  WD-48,3 - Izolacja bitumiczna płyty przejściowej P3, montaż barier ochronnych -100 %, montaż deski gzymsowej .  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdnia lewa.  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P4, betonowanie I etapu zabudowy Typ 4 oraz zabudowy typ 3 i 7 .  WD-54,7 -  Wykonywanie powłoki z żywic na kapach chodnikowych, zbrojenie płyty przejściowej P1 .   PZDg-56,0 -  Zasypka geokompozytu nad obiektem .  WD-57,0 -  Pielęgnacja betonu ustroju nośnego.
 97. 05.05.2021 r. - 11.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  PZS-36 - . PZS-36,0a - Zbrojenie, deskowanie płyty dolnej.  PZDg-37,0 -   .   PZS-37,8 -  Beton niekonstrukcyjny i zbrojenie płyt przejściowych od strony Warszawy . WD-38,6 -  . PZD dp-39,3 - Zasypka podpory P1 nitka lewa i nitka prawa .  WD 39,6 -  Nawierzchnia na chodnikach, podłączenie kolektora odwadniającego do studni strona lewa i prawa . WD-41,4 - Beton zabudów chodnika na skrzydłach P1 P3, montaż krawężników drogowych na dojazdach, warstwa ścieralna nawierzchni na obiekcie . WD-41,8 - Betonowanie płyt przejściowych od strony Gdańska. WD-43,1 - Układanie warstwy wiążącej na obiekcie. PG/PZMp-43,3 -  Wznoszenie murów oporowych wraz z zasypką od strony Warszawy . WD-43,7 -  Beton zabudów chodnika na skrzydłach P1 P3, montaż krawężników drogowych na dojazdach, montaż schodów skarpowych . PZS - 44,5 -  Zbrojenie płyty przejściowe od strony Gdańska i Warszawy .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  Montaż barier ochronnych -100 %, układanie warstwy wiążącej na obiekcie .  KP-46,1 - Nawierzchnia chemoutwardzalna ustroju nośnego. WD-47,2 - Zbrojenie kap chodnikowych.  PZSp-47,8 -  Montaż krawężników kap chodnikowych na obiekcie .  WD-48,3 -  Układanie warstwy wiążącej na obiekcie - nitka Glinojeck .  PG-PZp- 50,0 - Pielęgnacja betonu, demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej .  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1 .  WD-54,7 -  Wykonywanie powłoki z żywic na kapach chodnikowych, deskowanie płyty przejściowej P1 .   PZDg-56,0 -  Zasypka geokompozytu nad obiektem .  WD-57,0 -  Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, sprężenie ustroju nośnego, demontaż deskowania ustroju nośnego.
 98. 12.05.2021 r. - 18.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  PZS-36 - . PZS-36,0a - Betonowanie płyty fundamentowej - 13.05 69 m3 .  PZDg-37,0 -   .   PZS-37,8 -  Beton niekonstrukcyjny i zbrojenie płyt przejściowych od strony Gdańska . WD-38,6 - Profilacja stożków nasypowych. PZD dp-39,3 - Zasypka podpory P1 nitka lewa i nitka prawa .  WD 39,6 - Betonowanie płyt przejściowych P1 i P3 . WD-41,4 -  Warstwa ścieralna nawierzchni, montaż ścieków przykrawężnikowych, profilowanie skarp nasypowych . WD-41,8 - Montaż krawężników kap chodnikowych na obiekcie, zbrojenie kap chodnikowych . WD-43,1 - . PG/PZMp-43,3 -  Wznoszenie murów oporowych wraz z zasypką od strony Warszawy . WD-43,7 - Warstwa ścieralna nawierzchni . PZS - 44,5 -  Montaż deski gzymsowej oraz krawężników .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - . WD-47,2 - Betonowanie kap chodnikowych.  PZSp-47,8 - Zbrojenie kap chodnikowych oraz płyt przejściowych od strony Gdańska .  WD-48,3 - Montaż oczepów murów z gruntu zbrojonego przy podporze P13 - 25% .  PG-PZp- 50,0 - Demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej.  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Zbrojenie II etapu zabudowy chodnikowej typ 4; Układanie krawężników kamiennych zanikających na dojazdach od strony P1 i P4 .  WD-54,7 - Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiekcie, betonowanie płyty przejściowej P1.   PZDg-56,0 -  Beton niekonstrukcyjny pod zabudowy od str. Gdańska i Warszawy .  WD-57,0 -  Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, demontaż deskowania ustroju nośnego.
 99. 19.05.2021 r. - 25.05.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu.  PZS-36 - . PZS-36,0a -  .  PZDg-37,0 -  Wykonanie drenażu za materacem.   PZS-37,8 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie płyt przejściowych 21.05 - 107 m3 . WD-38,6 - . PZD dp-39,3 -  .  WD 39,6 - Montaż barier ochronnych . WD-41,4 -  Układanie schodów skarpowych. WD-41,8 - Zbrojenie kap chodnikowych . WD-43,1 - Zbrojenie płyt przejściowych P1. PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Humusowanie stożków nasypowych . PZS - 44,5 - Zbrojenie kap chodnikowych .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Zasypka korpusu podpory P1 .  KP-46,1 -Zasypka korpusu podpory P5 . WD-47,2 - Zbrojenie płyty przejściowej P1.  PZSp-47,8 - Betonowanie kap chodnikowych .  WD-48,3 - Montaż oczepów gzymsów na murach oporowych podpory P1 i P3 - 100%, układanie krawężnika zanikającego oraz krawężnika na długości skrzydła przy podporze .  PG-PZp- 50,0 - Demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej.  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Układanie krawężników kamiennych zanikających na dojazdach od strony P1 i P4 .  WD-54,7 - Izolacja bitumiczna płyty przejściowej P1, beton niekonstrukcyjny pod kapę zabudowy chodnikowej typ 4 .   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 -  Pielęgnacja betonu ustroju nośnego, demontaż deskowania ustroju nośnego, śrutowanie powierzchni betonu pod izolacje termozgrzewalną na kapach .
 100. 26.05.2021 r. - 01.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów.  PZS-36 - . PZS-36,0a -  .  PZDg-37,0 -  Wykonanie drenażu za materacem.   PZS-37,8 -  Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym . WD-38,6 - Układanie stopni schodów skarpowych. PZD dp-39,3 -  .  WD 39,6 - Izolacja z papy termozgrzewalnej - UN . WD-41,4 -  Zwieńczenia murów oporowych przy podporze P1 i P3, próbne obciążenie obiektu. WD-41,8 - Zbrojenie kap chodnikowych,  ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym . WD-43,1 - . PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Próbne obciążenie obiektu . PZS - 44,5 -  Izolacja z papy termozgrzewalnej - UN .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Zasypka korpusu podpory P1 .  KP-46,1 -Zasypka korpusu podpory P5 . WD-47,2 - Izolacja z papy termozgrzewalnej - UN .  PZSp-47,8 - Izolacja z papy termozgrzewalnej - UN, nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych .  WD-48,3 - Zbrojenie i deskowanie oczepów gzymsów na murach oporowych podpory P1, układanie stopni schodów skarpowych przy podporze P1 .  PG-PZp- 50,0 - Izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej, montaż geokompozytu na ścianach jezdni lewej, wykop i wymiana gruntu pod mury oporowe jezdni lewej.  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu jezdni lewej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie drenaży wzdłuż krawężników, montaż wpustów.  WD-54,7 - .   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Zbrojenie wnęk bloków kotwiących .
 101. 02.06.2021 r. - 08.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a -  .  PZDg-37,0 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie zwieńczenia murów oporowych, montaż kotew pod ekrany .   PZS-37,8 -  Układanie stopni schodów skarpowych . WD-38,6 - Montaż deski gzymsowej na zabudowach chodnikowych podpora P1 i P3.  PZD dp-39,3 -  Montaż krawężników na UN NP.  WD 39,6 -  . WD-41,4 -  Zwieńczenia murów oporowych przy podporze P1 i P3. WD-41,8 - Beton kap chodnikowych na obiekcie, warstwa wiążąca nawierzchni na NL . WD-43,1 - Beton płyty przejściowej P1.  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -  . PZS - 44,5 -  Beton kap chodnikowych .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - .  KP-46,1 -Zasypka korpusu podpory P5 . WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Zbrojenie i deskowanie oczepów gzymsów na murach oporowych podpory P1, układanie stopni schodów skarpowych przy podporze P1 .  PG-PZp- 50,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, montaż deski gzymsowej na jezdni .  WD-50,2  - Pielęgnacja betonu . WD-50,2a -  . WD-51,6 - .  WD-54,7 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika na zabudowach podpory P1 i P4; zbrojenie, deskowanie gzymsu skrzydła podpory P4.   PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Zbrojenie i deskowanie wnęk bloków kotwiących .
 102. 09.06.2021 r. - 15.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a -  Montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego.  PZDg-37,0 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie zwieńczenia murów oporowych, montaż kotew pod ekrany .   PZS-37,8 -  Układanie stopni schodów skarpowych, podłączenie kolektora odwodnienia . WD-38,6 - Betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach korpusów P1 P3, układanie krawężnika drogowego 20 mb, warstwa ścieralna nawierzchni .  PZD dp-39,3 -  Montaż krawężników oraz deski gzymsowej na UN NP.  WD 39,6 -  . WD-41,4 -  . WD-41,8 -  Warstwa wiążąca nawierzchni na NP . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -  . PZS - 44,5 -   .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P1.  KP-46,1 - Zasypka korpusu podpory P5 . WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Warstwa wiążąca nawierzchni na NP.  WD-48,3 - Zbrojenie i deskowanie oczepów gzymsów na murach oporowych podpory P3, montaż balustrad na obiekcie .  PG-PZp- 50,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa,  izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej .  WD-50,2  - Demontaż deskowania ustroju i ścian, izolacja bitumiczna ścian, montaż geomembrany, montaż taśmy dylatacyjnej . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych, zbrojenie i deskowanie zwieńczeń murów oporpowych przy podporze P4.  WD-54,7 - Wykonywanie drenażu w osi odwodnienia, montaż wpustów, montaż deski gzymsowej oraz Deskowanie, zbrojenie gzymsów skrzydeł na zabudowach podpory P1 i P4.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Betonowanie wnęk bloków kotwiących.
 103. 16.06.2021 r. - 22.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .  Odwodnienie placu budowy. Odmulanie przepustów. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. PZS-36 - . PZS-36,0a -  Montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego.  PZDg-37,0 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie zwieńczenia murów oporowych, montaż kotew pod ekrany od GDA, betonowanie zwieńczeń (od WW) 22.06.21 -24 m3.   PZS-37,8 -  Układanie stopni schodów skarpowych,  montaż krawężnika na skrzydłach, warstwa wiążąca z asfaltu lanego . WD-38,6 -  Montaż zwieńczeń murów oporowych P1 i P3 .  PZD dp-39,3 -  Betonowanie kap chodnikowych NL .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Beton zwieńczeń murów oporowych . WD-41,8 -  Przygotowanie zwieńczeń murów oporowych do betonowania. WD-43,1 - Przygotowanie obiektu do zabezpieczenia antykorozyjnego.  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - Warstwa wiążąca nawierzchni NL NP.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Beton niekonstrukcyjny pod zabudowę chodnikową przy murze P4, zbrojenie płyty przejściowej P1, zbrojenie kapy chodnikowej przy murze P4. KP-46,1 - Zasypka korpusu podpory P5 . WD-47,2 - Beton niekonstrukcyjny pod zabudowę chodnikową przy murze P4 .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Izolacja bitumiczna betonu gzymsów podpory P1 i P3.  PG-PZp- 50,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej.  WD-50,2  - Wykop pod fundamenty murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej, zasypka inżynierska jezdni lewej i prawej, demontaż deskowania ustroju i ścian, izolacja . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych, zbrojenie zabudowy II etapu zabudowy typ 4 , montaż deski gzymsowej na zabudowie typ 4.  WD-54,7 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów skrzydeł podpory P1 i P4 .  PZDg-56,0 -  Montaż deski gzymsowej na zabudowie od str. Gdańska i Warszawy - 50 %.  WD-57,0 - Montaż kotew zabudowy.
 104. 23.06.2021 r. - 29.06.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. . Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .   PZS-36 - . PZS-36,0a -  Montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego.  PZDg-37,0 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie zwieńczenia murów oporowych, montaż kotew pod ekrany od GDA.   PZS-37,8 -  Montaż krawężnika na skrzydłach, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu . WD-38,6 -  Montaż deskowania zwieńczeń murów oporowych P1 i P3 . Próbne obciążenie obiektu.  PZD dp-39,3 -  Nawierzchnia chemoutwardzalna kap chodnikowych NL po 100mb, montaż kotwy barier NL .  WD 39,6 -  . WD-41,4 - Kostka brukowa na dojściach do obiektu. WD-41,8 - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych, beton niekonstrukcyjny pod kapy na skrzydełkach, zbrojenie kap na skrzydełkach . WD-43,1 - Przygotowanie obiektu do zabezpieczenia antykorozyjnego.  Beton zwieńczeń murów oporowych.  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -  Przygotowanie obiektu do zabezpieczenia antykorozyjnego, humusowanie stożków . PZS - 44,5 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Beton zabudowy chodnikowej na murze P4, przygotowanie obiektu do zabezpieczenia antykorozyjnego. KP-46,1 - Zasypka podpory P1, montaż zwieńczeń murów oporowych . WD-47,2 - Zbrojenie zabudowy chodnikowej na murze oporowym P4, warstwa wiążąca nawierzchni na obiekcie, nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych.  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Profilacja stożków nasypowych.  PG-PZp- 50,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej.  WD-50,2  - Wykop pod fundamenty murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej, zasypka inżynierska jezdni lewej i prawej, demontaż deskowania ustroju i ścian, izolacja . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy II etapu zabudowy typ 4 , montaż deski gzymsowej .  WD-54,7 -Zbrojenie, deskowanie zabudowy II etapu zabudowy typ 4; montaż deski gzymsowej na zabudowie typ 4.  PZDg-56,0 -  Montaż deski gzymsowej na zabudowie od str. Gdańska i Warszawy - 50 %.  WD-57,0 - Montaż deski gzymsowej oraz krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych - 50 % .
 105. 30.06.2021 r. - 06.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. . Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% .   PZS-36 - . PZS-36,0a -  Montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego.  PZDg-37,0 - Montaż deski gzymsowej, zbrojenie zwieńczenia murów oporowych od GDA. Izolacja cienka zwieńczeń od Warszawy, formowanie stożków .   PZS-37,8 -  Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu, beton niekonstrukcyjny pod krawężnik na dojazdach, układanie krawężnika . WD-38,6 -  Beton zwieńczeń murów oporowych, profilacja stożków pod humusowanie.  PZD dp-39,3 -   .  WD 39,6 -  Montaż zwieńczeń murów oporowych P1 P3 . WD-41,4 - Korytka ściekowe przy zwieńczeniach murów, Płyta ażurowa przy podporach P1 P3. WD-41,8 - Krawężnik na kapach chodnikowych na długości skrzydeł . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -   . PZS - 44,5 - Przygotowanie zwieńczeń murów oporowych do betonowania .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Ustawienie krawężnika 20x30 na długości muru P4, betonowanie płyty przejściowej P1 . KP-46,1 - Montaż zwieńczeń murów oporowych . WD-47,2 - Betonowanie i etapu zabudowy chodnikowej na długości muru P4.  PZSp-47,8 - Beton niekonstrukcyjny pod zabudowy na skrzydełkach .  WD-48,3 - Profilowanie stożków, układanie ścieków korytkowych wzdłuż murów oporowych podpor P1 i P3 .  PG-PZp- 50,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej.  WD-50,2  - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych, profilowanie stożków przy podporze P1 i P4.  WD-54,7 - Wykonywanie schodów skarpowych przy podporze P1, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy II etapu zabudowy typ 4, montaż deski gzymsowej.  PZDg-56,0 - Zbrojenie i deskowanie zabudowy od strony Gdańska i Warszawy.  WD-57,0 - Montaż deski gzymsowej oraz krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych - 80 %, iniekcja kabli sprężających .
 106. 07.07.2021 r. - 13.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - Układanie krawężnika zanikającego . PZS-36,0a -  Montaż zbrojenia ustroju nośnego.  PZDg-37,0 - Montaż zbrojenia, uszczelnianie i deskowanie gzymsów od strony Gdańska.   PZS-37,8 -  Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu. WD-38,6 -  Beton zwieńczeń murów oporowych, profilacja stożków pod humusowanie.  PZD dp-39,3 -  Zasypka stożków nasypowych przy podporze P1 .  WD 39,6 -  Betonowanie zwieńczeń murów oporowych P1 P3 . WD-41,4 - . WD-41,8 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych - skrzydełka . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -   . PZS - 44,5 - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Zbrojenie zabudowy chodnikowej na skrzydłach . KP-46,1 - Montaż zwieńczeń murów oporowych . WD-47,2 - Przygotowanie zwieńczeń murów oporowych do betonowania.  PZSp-47,8 - Zbrojenie zabudowy chodnikowej na skrzydłach, montaż krawężników .  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze P3 .  PG-PZp- 50,0 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 i P2 .  WD-50,2  - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych wraz z obrukami, wykonywanie fundamentów pod balustrady na schodach przy podporze P1.  WD-54,7 - Wykonywanie schodów skarpowych przy podporze P1 i P4 wraz z obrukami, montaż prefabrykatów na murach z gruntu zbrojonego P1 i P4, zbrojenie i deskowanie.  PZDg-56,0 - Zbrojenie  zabudowy od strony Gdańska i Warszawy.  WD-57,0 - Montaż deski gzymsowej oraz krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych - 90 %, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P1.
 107. 14.07.2021 r. - 20.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - Układanie krawężnika zanikającego . PZS-36,0a -  Montaż zbrojenia ustroju nośnego.  PZDg-37,0 - Montaż zbrojenia, uszczelnianie i deskowanie gzymsów od strony Gdańska.   PZS-37,8 -  Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu. WD-38,6 -  Beton zwieńczeń murów oporowych, profilacja stożków pod humusowanie.  PZD dp-39,3 -  Zasypka stożków nasypowych przy podporze P1 .  WD 39,6 -  Betonowanie zwieńczeń murów oporowych P1 P3 . WD-41,4 - . WD-41,8 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych - skrzydełka . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 -   . PZS - 44,5 - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Zbrojenie zabudowy chodnikowej na skrzydłach . KP-46,1 - Montaż zwieńczeń murów oporowych . WD-47,2 - Przygotowanie zwieńczeń murów oporowych do betonowania.  PZSp-47,8 - Zbrojenie zabudowy chodnikowej na skrzydłach, montaż krawężników .  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze P3 .  PG-PZp- 50,0 - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 i P2 .  WD-50,2  - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego jezdni lewej i prawej, zasypka inżynierska obiektu jezdnia lewa i jezdnia prawa, izolacja bitumiczna ścian jezdni lewej. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych wraz z obrukami, wykonywanie fundamentów pod balustrady na schodach przy podporze P1.  WD-54,7 - Wykonywanie schodów skarpowych przy podporze P1 i P4 wraz z obrukami, montaż prefabrykatów na murach z gruntu zbrojonego P1 i P4, zbrojenie i deskowanie.  PZDg-56,0 - Zbrojenie  zabudowy od strony Gdańska i Warszawy.  WD-57,0 - Montaż deski gzymsowej oraz krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych - 90 %, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P1.
 108. 21.07.2021 r. - 27.07.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - . PZS-36,0a -  Demontaż deskowania obiektu, Pielęgnacja betonu.  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 -  Zbrojenie kap chodnikowych Nitka Prawa, montaż deski gzymsowej Nitka Prawa, zasypka podpory P5 .  WD 39,6 -   . WD-41,4 - . WD-41,8 -  . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - Kontrola WINB w związku z oddaniem obiektu do użytkowania, prace porządkowe. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Deskowanie II etapu zabudowy chodnikowej na murze P4, krawężnik zanikający od P4 . KP-46,1 - . WD-47,2 - Deskowanie II etapu zabudowy chodnikowej na murze P4, krawężnik drogowy przy murze P4.  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni płyty ustroju do układania warstwy ścieralnej .  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowe P1 i P2 .  WD-50,2  - Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 i P2, zbrojenie płyt przejściowych P1 i P2. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż ścieków przykrawężnikowych .  WD-54,7 -Wykonywanie schodów skarpowych przy podporze P1 i P4 wraz z obrukami, układanie kostki brukowej na dojazdach, układanie ścieków skarpowych .  PZDg-56,0 - Zbrojenie i deskowanie zabudowy od strony Gdańska i Warszawy, betonowanie I etapu zabudowy od strony Gdańska i od str. Warszawy .  WD-57,0 - Montaż dylatacji na obiekcie, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1 wraz zasypką inżynierską pod płyty przejściowe.
 109. 28.07.2021 r. - 03.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - . PZS-36,0a -  .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie na skrzydełkach, montaż krawężnika zanikającego w pasie rozdziału . WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Zasypka podpory P1, rozpoczęcie zbrojenia płyty przejściowej P1 NL i NP , deskowanie II etapu ściany P1P .  WD 39,6 -   . WD-41,4 - . WD-41,8 -  . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKU. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Betonowanie II etapu zabudowy chodnikowej na murze P4 . KP-46,1 - . WD-47,2 - Betonowanie II etapu zabudowy chodnikowej na murze P4, montaż wpustów, drenaż ustroju nośnego.  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Warstwa ścieralna na obiekcie, obciążenie próbne obiektu nitka Płock .  PG-PZp- 50,0 - Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowe P1 i P2 .  WD-50,2  - Zbrojenie płyt przejściowych P1 i P2 . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż ścieków przykrawężnikowych, wykonywanie schodów skarpowych oraz schodów dla pieszych wraz z obrukami, spoinowanie, betonowanie fundamentów .  WD-54,7 - Wykonywanie schodów skarpowych przy podporze P1 i P4 wraz z obrukami, układanie ścieków skarpowych wzdłuż skrzydeł murów z gruntu zbrojonego.  PZDg-56,0 - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie II etapu zabudowy od str. Gdańska, zbrojenie i deskowanie II etapu zabudowy od str. Warszawy.  WD-57,0 - Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3 wraz zasypką inżynierską pod płyty przejściowe, beton podkładowy płyt przejściowych P1 .
 110. 04.08.2021 r. - 10.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - Przygotowanie powierzchni do wykonania antykorozji betonu.  PZS-36,0a -  .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Humusowanie stożków i obsianie trawą.  PZD dp-39,3 - Zasypka podpory P1, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1 NL i NP, II etapy ścian oporowych P1 NL i NP, montaż dylatacji P5 NL i NP, zbrojenie płyt przejściowych P5 NL i NP, beton płyt przejściowych P5 NL i NP.  WD 39,6 -   . WD-41,4 - Humusowanie stożków i obsianie trawą. WD-41,8 - Montaż schodów skarpowych, montaż galanterii betonowej. WD-43,1 - Profilacja stożków nasypowych oraz zasypki pod obiektem do humusowania.  PG/PZMp-43,3 -  Rozbiórka nasypów przeciążeniowych. WD-43,7 - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKU. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Odwodnienie hydroizolacji - drenaż (kruszywo lakierowane), obsadzenie wpustów. KP-46,1 - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych. WD-47,2 - .  PZSp-47,8 - Zbrojenie i deskowanie zwieńczeń murów oporowych.  WD-48,3 - Obciążenie próbne obiektu - nitka Ciechanów, układanie schodów dla obsługi i pieszych przy Podporze 3.  PG-PZp- 50,0 - Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych do izolacji bitumicznej, izolacja bitumiczna płyt przejściowych.  WD-50,2  - Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P1 i P2 . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Układanie kostki brukowej przy schodach dla pieszych przy podporze P4 .  WD-54,7 - Montaż ścieków przykrawężnikowych .  PZDg-56,0 - Betonowanie II etapu zabudowy od strony Warszawy.  WD-57,0 - Zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P1 i P3, izolacja bitumiczna płyty przejściowej P1, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1.
 111. 11.08.2021 r. - 17.08.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a -  Izolacja cienka ścian od strony zasypowej, montaż folii kubełkowej.  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Montaż dylatacji P1 NL i NP, zbrojenie płyt przejściowych P1 NL i NP.  WD 39,6 -   . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 - Układanie schodów skarpowych oraz galanterii betonowej .  PG/PZMp-43,3 -  Rozbiórka nasypów przeciążeniowych. WD-43,7 - OBIEKT ODDANY DO UŻYTKU. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Krawężniki na dojeździe do obiektu od strony P1, układanie schodów skarpowych od strony P1 - 90% , od strony P4 - 50%. KP-46,1 - Beton niekonstrukcyjny pod schody skarpowe przy P1 P5 . WD-47,2 - Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach korpusów P1 P4, profilacja stożków, nawierzchnia chemoutwardzalna na zabudowie P4.  PZSp-47,8 - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych.  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze 3, układanie kostki brukowej na dojazdach do obiektu .  PG-PZp- 50,0 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika na jezdni prawej, śrutowanie powierzchni płyty ustroju pod izolację termozgrzewalną.  WD-50,2  - Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych do izolacji bitumicznej, izolacja bitumiczna płyt przejściowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika na jezdni . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Układanie kostki brukowej przy schodach dla pieszych przy podporze P4 .  WD-54,7 - Montaż ścieków przykrawężnikowych .  PZDg-56,0 - Izolacja cienka na zabudowie gzymsowej.  WD-57,0 -  Izolacja bitumiczna płyty przejściowej P3, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3.
 112. 18.08.2021 r. - 24.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a -  Izolacja cienka ścian od strony zasypowej, montaż folii kubełkowej, przygotowanie powierzchni płyty górnej pod ułożenie papy termozgrzewalnej .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Montaż dylatacji w osi P1 L+P, zbrojenie płyt przejściowych P1 L+P 50%, prace porządkowe, układanie krawężników na obiekcie, izolacja cienka na płytach .  WD 39,6 -   . WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 - Montaż schodów skarpowych oraz galanterii betonowej, beton kap chodnikowych na dojazdach.  PG/PZMp-43,3 -  Rozbiórka nasypów przeciążeniowych, przygotowanie powierzchni płyty górnej pod ułożenie papy termozgrzewalnej, chudziak pod pp P1. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Krawężniki na dojeździe do obiektu od str. P1, montaż schodów skarpowych (brak balustrad), beton kap na dojazdach (100%) . KP-46,1 -  Beton podkładowy pod schody skarpowe przy P1 P5, montaż schodów skarpowych. WD-47,2 - Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach korpusów P1 P4, profilacja stożków, beton kap chodnikowych (95%).  PZSp-47,8 - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych.  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze 3, układanie kostki brukowej na dojazdach do obiektu .  PG-PZp- 50,0 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika na jezdni prawej, śrutowanie powierzchni płyty ustroju pod izolację termozgrzewalną.  WD-50,2  - Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych do izolacji bitumicznej, izolacja bitumiczna płyt przejściowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika na jezdni . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Układanie kostki brukowej przy schodach dla pieszych przy podporze P4 .  WD-54,7 - Montaż ścieków przykrawężnikowych .  PZDg-56,0 - Izolacja bitumiczna na zabudowie.  WD-57,0 -  Izolacja bitumiczna płyty przejściowej P3, wykonywanie murów z gruntu zbrojonego przy podporze P1 i P3, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie.
 113. 25.08.2021 r. - 31.08.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  PZS-36,0a -  Izolacja cienka ścian od strony zasypowej, montaż folii kubełkowej, przygotowanie powierzchni płyty górnej pod ułożenie papy termozgrzewalnej .  PZDg-37,0 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej - hydrofobizacja barwna podpora P1 i P2 .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - Przygotowanie powierzchni do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego betonu .  PZD dp-39,3 - Zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej na ścianach oporowych podpory P5 .  WD 39,6 -  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej - powłoka odporna na chlorki podpora P2.  WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 - Montaż schodów skarpowych oraz galanterii betonowej.  PG/PZMp-43,3 -  Montaż krawężników i deski gzymsowej . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Beton niekonstrukcyjny pod zabudowę chodnikową na gzymsach.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - . KP-46,1 - Balustrada na obiekcie, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej - powłoka odporna na chlorki . WD-47,2 - Kapa chodnikowa na dojazdach (do 100%), profilacja stożków.  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze 3, układanie kostki brukowej na dojazdach do obiektu .  PG-PZp- 50,0 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika na jezdni prawej, śrutowanie powierzchni płyty ustroju pod izolację termozgrzewalną.  WD-50,2  - Izolacja bitumiczna płyt przejściowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika na jezdni prawej, śrutowanie powierzchni płyty ustroju pod izolację termozgrzewalną . WD-50,2a -  . WD-51,6 - Humusowanie stożków.  WD-54,7 - Humusowanie stożków.  PZDg-56,0 - Humusowanie stożków.  WD-57,0 - Izolacja termozgrzewalna płyty ustroju, montaż krawężnika na dojazdach do obiektu, zbrojenie i betonowanie II etapu zabudowy typ 5,6,7,8. 
 114. 01.09.2021 r. - 07.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a -  Izolacja cienka płyty dennej, izolacja termozgrzewalna płyty górnej, zasypka inżynierska pod płyty przejściowe, montaż bloczków murów oporowych M1 i M2.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 -  Montaż prefabrykowanych stopni skarpowych, montaż prefabrykowanych ścieków skarpowych. WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na ścianach oporowych P5 L i P.  WD 39,6 -  .  WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 - Zbrojenie płyt przejściowych od Gdańska oraz kap chodnikowych na obiekcie. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - . KP-46,1 -  Beton schodów monolitycznych przy podporze P5, zbrojenie i deskowanie schodów monolitycznych przy podporze P1.  WD-47,2 - .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze 3.  PG-PZp- 50,0 - Betonowanie kapy chodnikowej na jezdni prawej, Izolacja termozgrzewalna UN .  WD-50,2  -  Betonowanie kapy chodnikowej na jezdni prawej, Izolacja termozgrzewalna UN. WD-50,2a -  . WD-51,6 - .  WD-54,7 - .  PZDg-56,0 - Przygotowanie do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej .  WD-57,0 -  Nawierzchnia chemoutwardzalna kap chodnikowych.
 115. 08.09.2021 r. - 14.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a -  Izolacja cienka płyty dennej, izolacja termozgrzewalna płyty górnej, zasypka inżynierska pod płyty przejściowe, montaż bloczków murów oporowych M1 i M2.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 -  Montaż prefabrykowanych stopni skarpowych, montaż prefabrykowanych ścieków skarpowych. WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Beton niekonstrukcyjny pod kapy chodnikowe na ścianach oporowych P5 L i P.  WD 39,6 -  .  WD-41,4 - . WD-41,8 - . WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 - Zbrojenie płyt przejściowych od Gdańska oraz kap chodnikowych na obiekcie. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - . KP-46,1 -  Beton schodów monolitycznych przy podporze P5, zbrojenie i deskowanie schodów monolitycznych przy podporze P1.  WD-47,2 - .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Układanie schodów dla obsługi i pieszych przy podporze 3.  PG-PZp- 50,0 - Betonowanie kapy chodnikowej na jezdni prawej, Izolacja termozgrzewalna UN .  WD-50,2  -  Betonowanie kapy chodnikowej na jezdni prawej, Izolacja termozgrzewalna UN. WD-50,2a -  . WD-51,6 - .  WD-54,7 - .  PZDg-56,0 - Przygotowanie do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej .  WD-57,0 -  Nawierzchnia chemoutwardzalna kap chodnikowych.
 116. 15.09.2021 r. - 21.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Beton płyt najazdowych 23 m3 .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 -  Montaż prefabrykowanych stopni skarpowych, montaż prefabrykowanych ścieków skarpowych. WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Beton zabudowy chodnikowej na ścianach P5 L+P, bariero poręcze na środkowych kapach NL NP. (PROWERK),formowanie stożków nasypowych.  WD 39,6 -  Warstwa wiążąca z asfaltu lanego .  WD-41,4 - . WD-41,8 - Zasypka pod obiektem. WD-43,1 - Humusowanie stożków.  PG/PZMp-43,3 - Warstwa wiążąca nawierzchni NL+NP, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych od str. Warszawy. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Beton niekonstrukcyjny pod kapy na dojazdach, zbrojenie kap, montaż krawężników.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Prace brukarskie (kostka betonowa). KP-46,1 -  .  WD-47,2 - Prace brukarskie (kostka betonowa) .  PZSp-47,8 - Prace brukarskie (kostka betonowa).  WD-48,3 - .  PG-PZp- 50,0 - Ustawianie krawężnika zanikającego JL.  WD-50,2  -  Ustawianie krawężnika zanikającego JL. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Umocnienia stożków z humusownaiem i obsianiem trawą.  WD-54,7 - Umocnienia stożków z humusownaiem i obsianiem trawą.  PZDg-56,0 - Przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego .  WD-57,0 - Układanie stopni schodów dla obsługi i dla pieszych (podpora P3), montaż barier na dojazdach.
 117. 22.09.2021 r. - 28.09.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - Roboty ziemne - zasypka płyty fundamentowej.  PZS-36,0a -  Beton kap chodnikowych 29.09.2021 6,5 m3, roboty ziemne - zasypka płyty fundamentowej.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 -  Montaż prefabrykowanych stopni skarpowych. WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika kamiennego na zabudowach P1 NL+NP., Montaż barier na zewnętrznych kapach.  WD 39,6 - Montaż deski gzymsowej na skrzydłach P1 P4 .  WD-41,4 - . WD-41,8 - Warstwa ścieralna nawierzchni.  PG/PZMp-43,3 - Zwieńczenia murów oporowych, betonowanie płyt przejściowych. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Układanie stopni schodów dla obsług.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Prace brukarskie (kostka betonowa). KP-46,1 -  .  WD-47,2 - Prace brukarskie (kostka betonowa) .  PZSp-47,8 - Prace brukarskie (kostka betonowa).  WD-48,3 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych.  PG-PZp- 50,0 - Montaż deski gzymsowej i krawężnika zanikającego JL.  WD-50,2  - Montaż deski gzymsowej i krawężnika zanikającego JL. WD-50,2a -  . WD-51,6 - .  WD-54,7 - .  PZDg-56,0 - Przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego .  WD-57,0 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na schodach dla pieszych.
 118. 29.09.2021 r. - 05.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a -  Beton kap chodnikowych 30.09.2021 6,5 m3, warstwa wiążąca z asfaltu lanego, montaż zwieńczeń murów oporowych.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Montaż krawężnika zanikającego, betonowanie kap chodnikowych P1 NL i P1 NP, układanie warstwy ścieralnej na dojazdach i na obiekcie.  WD 39,6 -  .  WD-41,4 - . WD-41,8 - .  WD-43,1 - Próbne obciążenie obiektu mostowego.  PG/PZMp-43,3 - Wykonano schody skarpowe, zabetonowano zwieńczenia 6,5 m3 - 01.10.21. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Montaż ścieku przykrawężnikowego, próbne obciążenie obiektu mostowego. KP-46,1 - Prace brukarskie (kostka betonowa) .  WD-47,2 - Montaż ścieku przykrawężnikowego, próbne obciążenie obiektu mostowego .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Tymczasowa balustrada schodów skarpowych.  PG-PZp- 50,0 - Montaż deski gzymsowej skrzydło JL.  WD-50,2  - Montaż deski gzymsowej skrzydło JL. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Tymczasowa balustrada schodów skarpowych.  WD-54,7 - Tymczasowa balustrada schodów skarpowych.  PZDg-56,0 - Przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego .  WD-57,0 - Montaż ścieku skarpowego, montaż schodów skarpowych, próbne obciążenie obiektu mostowego.
 119. 06.10.2021 r. - 12.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a -  Beton kap chodnikowych 30.09.2021 6,5 m3, warstwa wiążąca z asfaltu lanego, montaż zwieńczeń murów oporowych.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 -  . WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Montaż krawężnika zanikającego, betonowanie kap chodnikowych P1 NL i P1 NP, układanie warstwy ścieralnej na dojazdach i na obiekcie.  WD 39,6 -  .  WD-41,4 - . WD-41,8 - .  WD-43,1 - Próbne obciążenie obiektu mostowego.  PG/PZMp-43,3 - Wykonano schody skarpowe, zabetonowano zwieńczenia 6,5 m3 - 01.10.21. WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Montaż ścieku przykrawężnikowego, próbne obciążenie obiektu mostowego. KP-46,1 - Prace brukarskie (kostka betonowa) .  WD-47,2 - Montaż ścieku przykrawężnikowego, próbne obciążenie obiektu mostowego .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Tymczasowa balustrada schodów skarpowych.  PG-PZp- 50,0 - Montaż deski gzymsowej skrzydło JL.  WD-50,2  - Montaż deski gzymsowej skrzydło JL. WD-50,2a -  . WD-51,6 - Tymczasowa balustrada schodów skarpowych.  WD-54,7 - Tymczasowa balustrada schodów skarpowych.  PZDg-56,0 - Przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego .  WD-57,0 - Montaż ścieku skarpowego, montaż schodów skarpowych, próbne obciążenie obiektu mostowego.
 120. 13.10.2021 r. - 19.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż zwieńczeń murów oporowych (zbrojenie i deskowanie oczepów) .  PZDg-37,0 - Humusowanie stożków nasypowych .   PZS-37,8 - Humusowanie stożków nasypowych. WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Montaż korytek granitowych przy krawężniku, nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach skrzydełek.  WD 39,6 -  .  WD-41,4 - . WD-41,8 - .  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na skrzydełkach murów oporowych . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - . KP-46,1 -  .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - .  WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  PG-PZp- 50,0 - Betonowanie kapy na dojazdach.  WD-50,2  - Betonowanie kapy na dojazdach.  WD-50,2a -  . WD-51,6 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
 121. 20.10.2021 r. - 26.10.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż zwieńczeń murów oporowych (zbrojenie i deskowanie oczepów) .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - . WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Prace wykończeniowe.  WD 39,6 - Przygotowanie stożków nasypowych do humusowania.  WD-41,4 - . WD-41,8 - Prace wykończeniowe.  WD-43,1 - Prace wykończeniowe.  PG/PZMp-43,3 -  . WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Układanie warstwy ścieralnej na obiekcie.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Humusowanie stożków nasypowych . KP-46,1 -  Betonowanie fundamentów pod słupki balustrady na pochylni.  WD-47,2 - Humusowanie stożków nasypowych .  PZSp-47,8 - Humusowanie stożków nasypowych .  WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego - 95 %.  PG-PZp- 50,0 - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych, izolacja bitumiczna płyty przejściowej, humusowanie stożków.  WD-50,2  - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych, izolacja bitumiczna płyty przejściowej, humusowanie stożków.  WD-50,2a -  . WD-51,6 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
 122. 27.10.2021 r. - 02.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Betonowanie zwieńczeń murów oporowych.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - Humusowanie stożków nasypowych, montaż przykrawężnikowych ścieków granitowych.  WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych.  WD-41,4 - . WD-41,8 - Uszczelnienie przy ściekach przykaweżnikowych.  WD-43,1 - Montaż przykrawężnikowych ścieków granitowych, uzupełnienie kostki betonowej przy schodach .  PG/PZMp-43,3 - Warstwa ścieralna.  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego . KP-46,1 - Wykonano podbudowę pod kostkę (P1) .  WD-47,2 - Humusowanie stożków nasypowych .  PZSp-47,8 - Humusowanie stożków nasypowych .  WD-48,3 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego - 95 %.  PG-PZp- 50,0 - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych.  WD-50,2  - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych.  WD-50,2a -  . WD-51,6 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-54,7 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - Przygotowanie powierzchni betonu do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
 123. 03.11.2021 r. - 09.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Stały znak wysokościowy.  PZDg-37,0 - Stały znak wysokościowy.   PZS-37,8 - Stały znak wysokościowy, montaż ścieków przykraweżnikowych (granitowych) .  WD-38,6 - Stały znak wysokościowy.  PZD dp-39,3 - Profilowanie stożków skarpowych.  WD 39,6 - Krawężnik kamienny (na dojazdach do obiektu) i ułożenie kostki betonowej, zamontowano balustrady na murach oporowych, naprawiono uszkodzony sączek.  WD-41,4 - Stały znak wysokościowy, rozpoczęto montaż balustrad na murach oporowych, wymiana uszkodzonej deski gzymsowej . WD-41,8 - Stały znak wysokościowy, humusowanie stożków nasypowych.  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - Podłączenie kolektora.  WD-43,7 - Stały znak wysokościowy . PZS - 44,5 - Podłączenie kolektora, zamontowanie balustrady na murze oporowym.  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Montaż kolektora odwodnienia.  KP-46,1 - Wykonano kostkę na podjeździe od P5 (90%), rozpoczęto układanie kostki na P1, podłączono kolektor odwodnienia.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  PG-PZp- 50,0 - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych.  WD-50,2  - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych.  WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-54,7 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 -Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
 124. 10.11.2021 r. - 16.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż ścieków skarpowych, montaż stopni schodów skarpowych .  PZDg-37,0 - Uszczelnienie deski gzymsowej.   PZS-37,8 - Stały znak wysokościowy, montaż ścieków przykraweżnikowych (granitowych) .  WD-38,6 - Stały znak wysokościowy.  PZD dp-39,3 - Profilowanie stożków skarpowych.  WD 39,6 - .  WD-41,4 - Montaż balustrad  murów oporowych . WD-41,8 - .  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - .  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - Montaż ścieków przykraweżnikowych (granitowych) .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Montaż kolektora odwodnienia.  KP-46,1 - Podłączono kolektor odwodnienia.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Zasypka pod obiektem.  WD-48,3 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  PG-PZp- 50,0 - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych.  WD-50,2  - Układanie krawężników zanikających, zwieńczenia murów oporowych.  WD-50,2a -  . WD-51,6 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-54,7 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 -Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
 125. 17.11.2021 r. - 23.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż stopni schodów skarpowych - 100%.  PZDg-37,0 - Uszczelnienie deski gzymsowej, montaż znaków wysokościowych.   PZS-37,8 -  .  WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD 39,6 - Zakończenie układania krawężnika zanikającego na dojazdach.  WD-41,4 - Montaż balustrad  murów oporowych . WD-41,8 - Montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych).  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - .  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - Montaż ścieków przykraweżnikowych (granitowych) .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -.  KP-46,1 - Umocnienie pochylni kostką betonową.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Zasypka pod obiektem.  WD-48,3 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  PG-PZp- 50,0 - Układanie stopni schodów skarpowych. Układanie ścieków skarpowych. Montaż słupków barier ochronnych. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-50,2  - Układanie stopni schodów skarpowych. Układanie ścieków skarpowych. Montaż słupków barier ochronnych. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.  WD-50,2a -  . WD-51,6 - Montaż balustrady na murach oporowych.  WD-54,7 - Montaż balustrady na murach oporowych.  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 -Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
 126. 24.11.2021 r. - 30.11.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Odwodnienie hydroizolacji, układanie krawężnika zanikającego od strony Warszawy.  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - Montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych), montaż balustrad na murach oporowych.  WD-38,6 - Montaż balustrad na murach oporowych.  PZD dp-39,3 - Próbne obciążenie obiektu mostowego.  WD 39,6 - Próbne obciążenie obiektu mostowego, montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych), umocnienie półki  podłożyskowej.  WD-41,4 - Montaż balustrad  murów oporowych . WD-41,8 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - Montaż ścieków przykraweżnikowych (granitowych) .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -.  KP-46,1 - Przygotowanie fundamentów pod balustradę na pochylni P1.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych).  WD-48,3 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe .  PG-PZp- 50,0 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.   WD-50,2  - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.  WD-50,2a - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe. WD-51,6 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.  WD-54,7 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe .  PZDg-56,0 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.  WD-57,0 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.
 127. 01.12.2021 r. - 07.12.2021 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Odwodnienie hydroizolacji, układanie krawężnika zanikającego od strony Warszawy.  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - Montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych), montaż balustrad na murach oporowych.  WD-38,6 - Montaż balustrad na murach oporowych.  PZD dp-39,3 - Próbne obciążenie obiektu mostowego.  WD 39,6 - Próbne obciążenie obiektu mostowego, montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych), umocnienie półki podłożyskowej.  WD-41,4 - Montaż balustrad  murów oporowych . WD-41,8 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - Montaż balustrad na murach oporowych.  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - Montaż ścieków przykraweżnikowych (granitowych) .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -.  KP-46,1 - Przygotowanie fundamentów pod balustradę na pochylni P1.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Montaż ścieków przykrawężnikowych (granitowych).  WD-48,3 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe .  PG-PZp- 50,0 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.   WD-50,2  - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.  WD-50,2a - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe. WD-51,6 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.  WD-54,7 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe .  PZDg-56,0 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.  WD-57,0 - Stały znak wysokościowy, prace porządkowe.
 128. 08.12.2021 r. - 14.12.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż zbrojeń kap chodnikowych na dojazdach strony Warszawy.  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - Prace porządkowe.  WD-38,6 - Prace porządkowe.  PZD dp-39,3 - Kolektor odwodnienia (prace wykończeniowe), prace z branży teletechnicznej.  WD 39,6 - Umocnienie półki półki podłożyskowej.  WD-41,4 -  . WD-41,8 - .  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - .  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Kolektor odwodnienia (prace wykończeniowe) .  KP-46,1 - Przygotowanie fundamentów pod balustradę na pochylni P1 cd.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 - Kolektor odwodnienia (prace wykończeniowe) .  WD-48,3 - Prace porządkowe.  PG-PZp- 50,0 - Prace porządkowe.   WD-50,2  - Prace porządkowe.  WD-50,2a - Prace porządkowe. WD-51,6 - Prace porządkowe.  WD-54,7 - Prace porządkowe .  PZDg-56,0 - Prace porządkowe.  WD-57,0 - Prace porządkowe.
 129. 15.12.2021 r. - 21.12.2021 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach strony Warszawy, krawężnik zanikający 20 mb..  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - Przygotowanie obiektu do hydrofobizacji powierzchni betonu.  WD-38,6 - Wykonano zalewkę bitumiczną (przy ścieku przykrawężnikowym).  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - Wykonano zalewkę bitumiczną (przy ścieku przykrawężnikowym), uzupełnienie kostki przy schodach.  WD-41,4 - Wykonano zalewkę bitumiczną (przy ścieku przykrawężnikowym). WD-41,8 - .  WD-43,1 - Wykonano zalewkę bitumiczną (przy ścieku przykrawężnikowym) .  PG/PZMp-43,3 - .  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 - Wykonano zalewkę bitumiczną (przy ścieku przykrawężnikowym) .  KP-46,1 - .  WD-47,2 - Wykonano zalewkę bitumiczną (przy ścieku przykrawężnikowym).  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - .  PG-PZp- 50,0 - Prace porządkowe.   WD-50,2  - Prace porządkowe.  WD-50,2a - . WD-51,6 - Prace porządkowe.  WD-54,7 - .  PZDg-56,0 - Prace porządkowe.  WD-57,0 - . 
 130. 05.01.2022 r. - 11.01.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - Uzupełnienie kostki przy schodach.  WD-38,6 - .  PZD dp-39,3 - Planowane uzupełnienie kostki przy schodach, Porządkowanie terenu.  WD 39,6 - Planowany jest montaż barier schodów skarpowych.  WD-41,4 - Dokończono montaż blach osłonowych na dylatacji. WD-41,8 - .  WD-43,1 -  .  PG/PZMp-43,3 - .  WD-43,7 -  . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a - . WD-51,6 - .  WD-54,7 - .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - . 
 131. 12.01.2022 r. - 18.01.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - .  WD-41,4 - Dokończono montaż blach osłonowych na dylatacji. WD-41,8 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD-43,1 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  PG/PZMp-43,3 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD-43,7 - Montaż balustrad schodów skarpowych. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a - . WD-51,6 - .  WD-54,7 - .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - .
 132. 19.01.2022 r. - 25.01.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  PZD dp-39,3 - Uzupełnienie kostki przy schodach skarpowych .  WD 39,6 - .  WD-41,4 - Dokończono montaż blach osłonowych na dylatacji. WD-41,8 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD-43,1 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  PG/PZMp-43,3 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD-43,7 - Montaż balustrad schodów skarpowych. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Uzupełnienie umocnienia półki podłożyskowej .  PG-PZp- 50,0 - Prace porządkowe .   WD-50,2  - .  WD-50,2a - . WD-51,6 - Uzupełnienie umocnienia półki podłożyskowej .  WD-54,7 - Uzupełnienie umocnienia półki podłożyskowej .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Uzupełnienie umocnienia półki podłożyskowej .
 133. 26.01.2022 r. - 01.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 - Uzupełnienie kostki przy schodach skarpowych .  PZD dp-39,3 - Uzupełnienie kostki przy schodach skarpowych, porządkowanie terenu, montaż balustrad schodów skarpowych.  WD 39,6 - .  WD-41,4 - Uzupełnienie kostki przy schodach skarpowych. WD-41,8 -.  WD-43,1 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej.  PG/PZMp-43,3 - .  WD-43,7 - Uzupełnienie kostki przy schodach skarpowych. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 - .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej .  PG-PZp- 50,0 -  .   WD-50,2  - .  WD-50,2a - Montaż balustrady na murach oporowych. WD-51,6 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej .  WD-54,7 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej.
 134. 02.02.2022 r. - 08.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR.  Kontynuacja dostaw materiałów sypkich. Prace geodezyjne (tyczenie osi, tyczenie granicy pasa drogowego). Wycinka drzew i krzewów - cały zakres - zaawansowanie 98%. Rozbiórki budynków: 100% . Prace bieżące związane z organizacją ruchu.   PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Uzupełnienie kostki przy schodach skarpowych, porządkowanie terenu, montaż balustrad schodów skarpowych.  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 - Montaż balustrad schodów skarpowych .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - Montaż balustrad schodów skarpowych .  PZS-44,5 a - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD - 45,2 -  Montaż balustrad schodów skarpowych.  KP-46,1 - .  WD-47,2 - Montaż balustrad schodów skarpowych .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej .  PG-PZp- 50,0 - Montaż balustrad schodów skarpowych.   WD-50,2  - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD-50,2a - Montaż balustrad schodów skarpowych . WD-51,6 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej .  WD-54,7 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej.
 135. 09.02.2022 r. - 15.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - Montaż korytek ściekowych .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - Montaż balustrad schodów skarpowych.  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - Montaż balustrad schodów skarpowych.  WD - 45,2 -  Montaż balustrad schodów skarpowych.  KP-46,1 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej.  WD-47,2 - Montaż balustrad schodów skarpowych .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 - Uzupełnienie płyt ażurowych półki podłożyskowej, montaż balustrad schodów skarpowych  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - Montaż balustrad schodów skarpowych.
 136. 16.02.2022 r. - 22.02.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - Montaż korytek ściekowych .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Montaż balustrad schodów i pochylni.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Montaż balustrad schodów skarpowych.   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 - .  WD-57,0 - .
 137. 23.02.2022 r. - 01.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 - Montaż korytek ściekowych .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Montaż balustrad schodów i pochylni.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Montaż balustrad na murach oporowych.   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 - Montaż korytek ściekowych .  WD-57,0 - .
 138. 02.03.2022 r. - 08.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - Ułożenie podbudowy i warstwy ścieralnej.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - .  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Montaż balustrad na murach oporowych.   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 - Montaż korytek ściekowych .  WD-57,0 - .
 139. 09.03.2022 r. - 15.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Przygotowanie do remontu istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo.  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Prace wykończeniowe.   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 - Montaż korytek ściekowych .  WD-57,0 - .
 140. 16.03.2022 r. - 22.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Przygotowanie do remontu istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo.  WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Prace wykończeniowe.   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 141. 23.03.2022 r. - 29.03.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont  istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo. Zasypka stożków P4, zasypka pod płytę najazdową P1. Oczyszczenie płyty pomostu WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 142. 30.03.2022 r. - 05.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont  istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo. Zasypka stożków P4, beton niekonstrukcyjny pod płytę najazdową P4, płyta najazdowa P4. WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 143. 06.04.2022 r. - 12.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont  istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo. Zasypka stożków P1, beton niekonstrukcyjny pod płytę najazdową P1. WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 144. 13.04.2022 r. - 19.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont  istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo. Zasypka stożków P1, beton niekonstrukcyjny pod płytę najazdową P1. WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 145. 20.04.2022 r. - 26.04.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont  istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo. Demontaż barier drogowych i czyszczenie kap, oczyszczenie płyty pomostu, uzupełnienie . WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 146. 27.04.2022 r. - 03.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont  istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo.  Izolacja z papy termozgrzewalnej, zabezpieczenie antykorozyjne podpór i ustroju nośnego . WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 147. 04.05.2022 r. - 10.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy.  PZS-36 - .  PZS-36,0a - .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Humusowanie stożków P1 . WD 39,6 - .  WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - .  WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Humusowanie stożków.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .   WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .
 148. 11.05.2022 r. - 17.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż barier na murach .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - Montaż barier na schodach skarpowych.  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Remont istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo, uzupełnienie ubytków w kapie (żywica i zalewka betonowa), uzupełnienie izolacji na stożkach i podporach, oczyszczanie koryta Wkry z konarów, układanie płyt ażurowych na P1 LP, ułożenie krawężnika na dojazdach, osadzenie wpustów i wykonanie drenażu z kruszywa i żywicy, układanie kostki, malowanie desek gzymsowych i powierzchni ustroju i podpór, wykonanie żywicy na kapach, warstwa   wiążąca, dylatacje bitumiczne. Rozpoczęcie montażu barier na obiekcie. WD 39,6 - . WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - . WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - Humusowanie stożków i pochylni.  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .  WD-50,2  - Montaż barier na schodach skarpowych.  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .   
 149. 18.05.2022 r. - 24.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - .  PZS-36,0a - Montaż barier na murach .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Humusowanie stożków. Remont istniejącego mostu na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo. Zakończenie robót - prace wykończeniowe. WD 39,6 - . WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - . WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .  WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .   
 150. 25.05.2022 r. - 31.05.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Zakończenie humusowania stożków.  PZS-36,0a -  .  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - Zakończenie humusowania stożków, zamontowano korytka ściekowe pod obiektem. WD 39,6 - . WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - . PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - . WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - Zakończenie humusowania stożków.  WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .   
 151. 08.06.2022 r. - 14.06.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - .  PZS-36,0a - Prace porządkowe.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - . WD 39,6 - . WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - Prace wykończeniowe. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - . WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .  WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .   
 152. 15.06.2022 r. - 21.06.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - .  PZS-36,0a - Prace porządkowe.  PZDg-37,0 -  .   PZS-37,8 - .  WD-38,6 -  .  PZD dp-39,3 - . WD 39,6 - . WD-41,4 - . WD-41,8 -.  WD-43,1 - .  PG/PZMp-43,3 -  .  WD-43,7 - Prace porządkowe. PZS - 44,5 - .  PZS-44,5 a - . WD - 45,2 -  .  KP-46,1 - .  WD-47,2 -  .  PZSp-47,8 -  .  WD-48,3 -  .  PG-PZp- 50,0 - .  WD-50,2  - .  WD-50,2a -  . WD-51,6 -  .  WD-54,7 -  .  PZDg-56,0 -  .  WD-57,0 - .   
 153. 22.06.2022 r. - 28.06.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 154. 29.06.2022 r. - 05.07.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 155. 06.07.2022 r. - 12.07.2022 r. Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 156. 13.07.2022 r. - 19.07.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 157. 20.07.2022 r. - 26.07.2022 r.  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 158. 27.07.2022 r. - 02.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 159. 03.08.2022 r. - 09.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono.   
 160. 10.08.2022 r. - 16.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. Naprawa szkód po obfitych opadach deszczu. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 161. 17.08.2022 r. - 23.08.2022 r. -  Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. Naprawa szkód po obfitych opadach deszczu. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 162. 23.08.2022 r. - 30.08.2022 r. - Utrzymanie wprowadzonych TOR. Prace bieżące związane z organizacją ruchu. Prace porządkowe na placu budowy. Przygotowanie do kontroli WINB. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 163. 31.08.2022 r. - 06.09.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Przygotowanie do kontroli WINB. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 164. 07.09.2022 r. - 13.09.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Przygotowanie do kontroli WINB. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 165. 14.09.2022 r. - 20.09.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Przygotowanie do kontroli WINB. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 166. 21.09.2022 r. - 27.09.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Przygotowanie do kontroli WINB. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 167. 28.09.2022 r. - 04.10.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Koszenie pielęgnacyjne. Przygotowanie do kontroli WINB. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 168. 05.10.2022 r. - 11.10.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Koszenie pielęgnacyjne. Zakończenie kontroli WINB i wydanie PnU. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 169. 12.10.2022 r. - 18.10.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu, czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy. Koszenie pielęgnacyjne. Zakończenie kontroli WINB i wydanie PnU. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .  PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.  PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.  WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 170. 19.10.2022 r. - 25.10.2022 r. - Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych. Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy. Naprawa zerodowanych skarp i poboczy. Koszenie pielęgnacyjne. Przygotowanie do przekazania dokumentacji powykonawczej – instrukcje użytkowania i obsługi. Wymiana uszkodzonych elementów brukarskich. PZS-36 - Roboty zakończono.  PZS-36,0a - Roboty zakończono.  PZDg-37,0 - Roboty zakończono .   PZS-37,8 - Roboty zakończono.  WD-38,6 - Roboty zakończono .  PZD dp-39,3 - Roboty zakończono . WD 39,6 - Roboty zakończono. WD-41,4 - Roboty zakończono. WD-41,8 - Roboty zakończono.  WD-43,1 - Roboty zakończono.  PG/PZMp-43,3 - Roboty zakończono .  WD-43,7 - Roboty zakończono. PZS - 44,5 - Roboty zakończono.  PZS-44,5 a - Roboty zakończono. WD - 45,2 -  Roboty zakończono.  KP-46,1 - Roboty zakończono.  WD-47,2 - Roboty zakończono .   PZSp-47,8 -  Roboty zakończono.  WD-48,3 -  Roboty zakończono.   PG-PZp- 50,0 - Roboty zakończono.   WD-50,2  - Roboty zakończono.  WD-50,2a - Roboty zakończono . WD-51,6 - Roboty zakończono .  WD-54,7 - Roboty zakończono .  PZDg-56,0 - Roboty zakończono .  WD-57,0 - Roboty zakończono. 
 171. 26.10.2022-02.11.2022r.-prace bieżące związane z organizacja ruchu-czasowe organizacje na potrzeby robot poprawkowych i naprawczych-Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy-Naprawa zerodowanych skarp i poboczy-Przygotowanie do przekazania dokumentacji powykonawczej-instrukcje użytkowania i obsługi-Wymiana uszkodzonych elementów brukarskichPZS-36-roboty zakończone-PZS-36,0a-roboty zakończone-PZDg-37,0-roboty zakończone-PG/PZS-37,8-roboty zakończone-WD-38,6-roboty zakończone-MS_PZDdp-39,3-roboty zakończone-WD-39,6-roboty zakończone-WD-41,4-roboty zakończone-PZSp-41,8-roboty zakończoneWD-43,1-roboty zakończonePG/PZmp-43,3-roboty zakończoneWD-43,7-roboty zakończonePZS-44,5-roboty zakończonePZS-44,5a-roboty zakończoneWD-45,2-roboty zakończoneKP-46,1-roboty zakończoneWD-47,2-roboty zakończonePZSp-47,8-roboty zakończoneWD-48,3-roboty zakończonePG_PZp-50,0-roboty zakończonePZS-50,2-roboty zakończonePZS-50,2a-roboty zakończoneWd-51,6-roboty zakończoneWd-54,7-roboty zakończonePZDg-56,0-roboty zakończoneWD-57,0-roboty zakończone

   

 172. 04.11.2022-10.11.2022r.-- Czasowe organizacje ruchu na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej- Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania- Naprawa zerodowanych skarp i poboczy- Likwidacja zapleczy budowy, rekultywacja terenu i roboty porządkowe, i poprawkowePZS-36-roboty zakończonePZS-36,0a-roboty zakończonePZDg-37,0-roboty zakończonePG/PZS-37,8-roboty zakończoneWD-38,6-roboty zakończoneMS_PZDdp-39,3-roboty zakończoneWD-39,6-roboty zakończoneWD-41,4-roboty zakończonePZSp-41,8-roboty zakończoneWD-43,1-roboty zakończonePG/PZmp-43,3-roboty zakończoneWD-43,7-roboty zakończonPZS-44,5-roboty zakończonePZS-44,5a-roboty zakończoneWD-45,2-roboty zakończoneKP-46,1-roboty zakończoneWD-47,2-roboty zakończonePZSp-47,8-roboty zakończoneWD-48,3-roboty zakończonePG_PZp-50,0-roboty zakończonePZS-50,2-roboty zakończonePZS-50,2a-roboty zakończoneWd-51,6-roboty zakończoneWd-54,7-roboty zakończonePZDg-56,0-roboty zakończoneWD-57,0-roboty zakończone. Zaawansowanie rzeczowe 99,96%, Zaawansowanie finansowe 102,52%.

  10.11.2022-17.11.2022-- Czasowe organizacje ruchu na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- Rozpoczęcie prac komisji odbiorowej- Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania- Naprawa zerodowanych skarp i poboczy- Likwidacja zapleczy budowy, rekultywacja terenu i roboty porządkowe, i poprawkowePZS-36-roboty zakończonePZS-36,0a-roboty zakończonePZDg-37,0-roboty zakończonePG/PZS-37,8-roboty zakończoneWD-38,6-roboty zakończoneMS_PZDdp-39,3-roboty zakończoneWD-39,6-roboty zakończoneWD-41,4-roboty zakończonePZSp-41,8-roboty zakończoneWD-43,1-roboty zakończonePG/PZmp-43,3-roboty zakończoneWD-43,7-roboty zakończonePZS-44,5-roboty zakończonePZS-44,5a-roboty zakończoneWD-45,2-roboty zakończoneKP-46,1-roboty zakończoneWD-47,2-roboty zakończonePZSp-47,8-roboty zakończoneWD-48,3-roboty zakończonePG_PZp-50,0-roboty zakończonePZS-50,2-roboty zakończonePZS-50,2a-roboty zakończoneWd-51,6-roboty zakończoneWd-54,7-roboty zakończonePZDg-56,0-roboty zakończoneWD-57,0-roboty zakończone w dniu 16.11.2022 odbyła się Narada Techniczna nr 136

 173. 17.11.2022-24.11.2022--Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych-Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy-Naprawa zerodowanych skarp i poboczy-Koszenie pielęgnacyjne-Poprawki na drogach dojazdowych do zbiorników retencyjnych

  III.1.3.1. PZS-36 Roboty zakończono III.1.3.2. PZS-36,0a Roboty zakończonoIII.1.3.3. PZDg-37,0  Roboty zakończonoIII.1.3.4. PG/PZS-37,8  Roboty zakończonoIII.1.3.5. WD-38,6 Roboty zakończonoIII.1.3.6. MS_PZDdp-39,3  Roboty zakończonoIII.1.3.7. WD-39,6 Roboty zakończonoIII.1.3.8. WD-41,4 Roboty zakończonoIII.1.3.9. PZSp-41,8   Roboty zakończonoIII.1.3.10. WD-43,1  Roboty zakończonoIII.1.3.11. PG/PZMp-43,3 Roboty zakończonoIII.1.3.12. WD-43,7 Roboty zakończonoIII.1.3.13. PZS-44,5Roboty zakończonoIII.1.3.14. PZS-44,5 a   Roboty zakończonoIII.1.3.15. WD-45,2  Roboty zakończonoIII.1.3.16. KP-46,1  Roboty zakończonoIII.1.3.17. WD-47,2  Roboty zakończonoIII.1.3.18. PZSp-47,8 Roboty zakończonoIII.1.3.19. WD-48,3   Roboty zakończonoIII.1.3.20. PG_PZp-50,0  Roboty zakończonoIII.1.3.21. PZS-50,2   Roboty zakończonoIII.1.3.22. PZS-50,2aIII.1.3.24. WD-54,7 Roboty zakończonoIII.1.3.25. PZDg-56,0   Roboty zakończonoIII.1.3.26. WD-57,0Roboty zakończono

  Zaawansowanie finansowe 106,27%     W dniu 23.11.2022 r. odbyła się Narada Techniczna nr 137
 174. 24.11.2022-01.12.2022r.- Prace bieżące związane z organizacją ruchu – czasowe organizacje na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy Naprawa zerodowanych skarp i poboczy Koszenie pielęgnacyjne Poprawki na drogach dojazdowych do zbiorników retencyjnych.III.1.3.1. PZS-36Roboty zakończonoIII.1.3.2. PZS-36,0a Roboty zakończono III.1.3.3. PZDg-37,0Roboty zakończono III.1.3.4. PG/PZS-37,8Roboty zakończono
 175. 1.3.5. WD-38,6 Roboty zakończonoIII.1.3.6. MS_PZDdp-39,3Roboty zakończonoIII.1.3.7. WD-39,6 Roboty zakończonoIII.1.3.8. WD-41,4Roboty zakończonoIII.1.3.9. PZSp-41,8 Roboty zakończonoIII.1.3.10. WD-43,1 Roboty zakończonoIII.1.3.11. PG/PZMp-43,3 Roboty zakończonoIII.1.3.12. WD-43,7 Roboty zakończonoIII.1.3.13. PZS-44,5 Roboty zakończono III.1.3.14. PZS-44,5 aRoboty zakończono III.1.3.15. WD-45,2Roboty zakończonoIII.1.3.16. KP-46,1Roboty zakończonoIII.1.3.17. WD-47,2Roboty zakończonoIII.1.3.18. PZSp-47,8 Roboty zakończono              III.1.3.19. WD-48,3Roboty zakończonoIII.1.3.20. PG_PZp-50,0RobotyIII.1.3.21. PZS-50,2 Roboty zakończono                                                                                                                                    III.1.3.22. PZS-50,2aRoboty zakończono III.1.3.23. WD-51,6 Roboty zakończonoIII.1.3.24. WD-54,7Roboty zakończono                                                                                                         III.1.3.25. PZDg-56,0Roboty zakończono III.1.3.26. WD-57,0 Roboty zakończono W dniu 30.11.2022 Odbyła się Narada Techniczna nr 138
 176. 01.12.2022-08.12.2022- Czasowe organizacje ruchu na potrzeby robót poprawkowych i naprawczych- Rozpoczęcie prac komisji odbiorowe- Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania- Naprawa zerodowanych skarp i poboczy- Likwidacja zapleczy budowy, rekultywacja terenu i roboty porządkowe, i poprawkowe PZS-36-roboty zakończonePZS-36,0a-roboty zakończonePZDg-37,0-roboty zakończone PG/PZS-37,8-roboty zakończoneWD-38,6-roboty zakończoneMS_PZDdp-39,3-roboty zakończoneWD-39,6-roboty zakończoneWD-41,4-roboty zakończonePZSp-41,8-roboty zakończoneWD-43,1-roboty zakończone PG/PZmp-43,3-roboty zakończoneWD-43,7-roboty zakończonePZS-44,5-roboty zakończonePZS-44,5a-roboty zakończoneWD-45,2-roboty zakończoneKP-46,1-roboty zakończoneWD-47,2-roboty zakończonePZSp-47,8-roboty zakończoneWD-48,3-roboty zakończonePG_PZp-50,0-roboty zakończonePZS-50,2-roboty zakończonePZS-50,2a-roboty zakończone Wd-51,6-roboty zakończoneWd-54,7-roboty zakończonePZDg-56,0-roboty zakończoneWD-57,0-roboty zakończone

   Dnia 07.12.2022 odbyła się Rada Budowy nr 58 Zaawansowanie rzeczowe: 100% Zaawansowanie finansowe : 106,96%

 • 09.12.2022-15.12.2022- Czasowe organizacje ruchu, Rozpoczęcie prac komisji odbiorowe- Bieżące utrzymanie ruchu oraz oznakowania- Naprawa zerodowanych skarp i poboczy- Likwidacja zapleczy budowy, rekultywacja terenu i roboty porządkowe, i poprawkowe PZS-36-roboty zakończone PZS-36,0a-roboty zakończone PZDg-37,0-roboty zakończone PG/PZS-37,8-roboty zakończone WD-38,6-roboty zakończone MS_PZDdp-39,3-roboty zakończoneWD-39,6-roboty zakończone, WD-41,4-roboty zakończone, PZSp-41,8-roboty zakończone WD-43,1-roboty zakończone PG/PZmp-43,3-roboty zakończone WD-43,7-roboty zakończone PZS-44,5-roboty zakończone PZS-44,5a-roboty zakończone WD-45,2-roboty zakończone KP-46,1-roboty zakończone WD-47,2-roboty zakończone PZSp-47,8-roboty zakończoneWD-48,3-roboty zakończonePG_PZp-50,0-roboty zakończone PZS-50,2-roboty zakończone PZS-50,2a-roboty zakończone Wd-51,6-roboty zakończone Wd-54,7-roboty zakończone, PZDg-56,0-roboty zakończone WD-57,0-roboty zakończone. W dniu7 14.12.2022r odbyła się Narada Techniczna nr 139
 • 16.12-22.12.2022-Prace porządkowe na placu budowy, likwidacja zapleczy, Kontrola WINB (sprawdzenie wypełnienia warunków decyzji o PnU) III.1.3.1. PZS-36 Roboty zakończono                     III.1.3.2. PZS-36,0aRoboty zakończono III.1.3.3. PZDg-37,0Roboty zakończono III.1.3.4. PG/PZS-37,8zakończono III.1.3.5. WD-38,6Roboty zakończono III.1.3.6. MS_PZDdp-39,3Roboty zakończono III.1.3.7. WD-39,6Roboty zakończono III.1.3.8. WD-41,4Roboty zakończono III.1.3.9. PZSp-41,8Roboty zakończono III.1.3.10. WD-43,1Roboty zakończono III.1.3.11. PG/PZMp-43,3Roboty zakończono III.1.3.12. WD-43,7Roboty zakończono III.1.3.13. PZS-44,5Roboty zakończono III.1.3.14. PZS-44,5 aRoboty zakończono III.1.3.15. WD-45,2Roboty zakończono III.1.3.16. KP-46,1Roboty zakończono III.1.3.17. WD-47,2Roboty zakończono III.1.3.18. PZSp-47,8Roboty zakończono III.1.3.19. WD-48,3Roboty zakończono III.1.3.20. PG_PZp-50,0 Roboty zakończono III.1.3.21. PZS-50,2Roboty zakończono III.1.3.22. PZS-50,2aRoboty zakończono III.1.3.23. WD-51,6Roboty zakończono III.1.3.24. WD-54,7Roboty zakończono III.1.3.25. PZDg-56,0Roboty zakończono III.1.3.26. WD-57,0Roboty zakończono
 • 23.12.2022-29.12.2022-Wykonawca nie prowadził robót.
 • 30.12.2022-05.01.2023-Wykonawca nie prowadził robót.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo