Loga UE

/ Postęp robót

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

Graficzny postęp robót

Graficzna prezentacja robót

Zaawansowanie ilościowe - roboty mostowe

Zaawansowanie ilościowe - roboty drogowe

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 23.01.2019 r. - 25.01.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 • 30.01.2019 r. - 08.02.2019 r. - sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 • 04.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Baboszewo, sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni w km 277+500 - 281+858,
 • 18.02.2019 r. - 01.03.2019 r.  - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Glinojeck w km 269+500 - 277+400,
 • 20.03.2019 r. - 12.04.2019 r. - sprzątanie i wywóz karpin, zrębkowanie i wywóz pni i gałęzi w gminach Strzegowo, Baboszewo i Glinojeck,
 • 06.05.2019 r. - 5.07.2019 r. - karczowanie na terenach Lasów Państwowych w gminie Strzegowo,
 • 17.06.2019 r. - 27.07.2019 r. - wywóz karpin z terenów Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - wycinka drzew na DK60,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych na DK60.
 • 02.09.2019 r. - 08.09.2019 r. - wycinka drzew i krzewów DG4
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - profilowanie terenu na zapleczu w Kowalewku
 • 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi, tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew, odhumusowanie. 
 • 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, próba wyznaczenia osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew, zrywka drewna,  odhumusowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykop-rowy, odwodnienie placu budowy.
 • 01.09.2019 r. - 30.09.2019 r. - zaawansowanie rzeczowe i finansowe na koniec września : a/ rzeczowe brutto - 44 579 130 tj. 8,6%                                                                                          b/ finansowe brutto - 37 722 713 tj. 7,31% - z zaliczką, bez zaliczki 32 561 040 tj. 6,31%
 • 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. -rozpoznanie saperskie,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, próba wyznaczenia osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, odhumusowanie, wycinka drzew, zrywka drewna i wywóz karpin, profilowanie i zagęszczenie podłoża, nasyp.
 • 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, ,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 70 %. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, wykonano wykop pod platformy robocze na podporach P1, P2, P3.
 • 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, ,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 80 %, rozbiórki budynków 2% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, przygotowanie pod platformy robocze na podporach P1, P2, P3.
 • 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 85 %, rozbiórki budynków 4% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny ok. 2100 m3 , zabezpieczenie wykopu, wykonano stabilizację ok. 200 m3, wbudowano beton wyrównawczy 46 m3. Wykop szerokoprzestrzenny ok. 2400 m3, przygotowanie platformy do wykonania pali (rozłożono geowłókninę pod kruszywo. 
 • 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 85 %, rozbiórki budynków 8% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny ,wykonano stabilizację ok. 750 m3, wykonanie wykopów pod wymianę gruntu, wykop pod wymianę - podpora P2, wykonanie pali typu FRANKI NG na podporze P3- 10 szt. i P4 - 4 szt. wykonanie przyłącza prądu WD S7, wykonanie platformy pod palownicę na P3
 • 06.11.2019 r. - 12.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 90 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 75%, droga technologiczna oraz platformy do wykonania pali Franki  podpora P1 , P2 , wzmocnienie gruntu w wykopie - łącznie 865 m3, beton niekonstrukcyjny 44,5 m3, wykonanie wykopów fundamentowych podpora P1, P2, P3, wzmocnienie gruntu w wykopie podpora P1, wykop pod wymianę podpora P4, wykonanie pali Franki NG na podporze P3- 2 szt. P4-2 szt. P5- 11 szt.
 • 13.11.2019 r. - 18.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, bieżące utrzymanie TOR,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej ,porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 92 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 100% ,   deskowanie płyty fundamentowej  nitka lewa 100%, zbrojenie  płyty fundamentowej nitka prawa, wykonania pali Franki  podpora  P2  - 14 szt. wykop fundamentowy - 100% , wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie - 100% , wykonano  wzmocnienie gruntu w wykopie podpora P4,  beton wyrównawczy podpora P1, P2 - 31,5 m3 wykop fundamentowy pod podporę P1, P3, P4 - 450 m3, wymiana gruntu w wykopie - 200 m3, wykop fundamentowy - 560 m3, beton wyrównawczy podpora P3 - 12 m3.
 • 20.11.2019 r. - 26.11.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 93 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 100% ,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka lewa 100%, zbrojenie  płyty fundamentowej nitka prawa - 70%, wykonania pali Franki  podpora  P2  - 100%., wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie pod podporę P1, P3 (stabilizacja) - 100% , wykop fundamentowy - 100%, wykonano  wzmocnienie gruntu w wykopie - 100%,  beton wyrównawczy podpora P1, P4 - 100%, betonowanie ławy fundamentowej podpora P1, P4 - 80%, beton wyrównawczy podpora P3 - 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P3 nitka prawa i lewa - 10%, beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3 - 100%,  wykop fundamentowy podpora  P5 - 100 %, beton wyrównawczy podpora P5 - 100%,  wykonanie pali Franki podpora P3 - 100%.
 • 27.11.2019 r. - 03.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka prawa - 100% ,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka prawa 100%, zbrojenie  płyty fundamentowej nitka prawa - 100%,  betonowanie płyty fundamentowej nitka prawa - 100 %,  beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3,  P4 - 100%, beton wyrównawczy, betonowanie płyty fundamentowej, beton wyrównawczy podpora P1, P4 - 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P1, P4, betonowanie ławy fundamentowej  podpora P1, P4, wykop fundamentowy - P4, wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie P4, zbrojenie ławy fundamentowej P3 nitka prawa i lewa - 80%, zbrojenie ławy fundamentowej P2 nitka prawa i lewa - 30%, prace przygotowawcze - badanie gruntu, kucie głowic pali Franki - podpora P3, P5 - 100%. wykonanie pali Franki podpora P1 - 100%.
 • 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. -  wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 20% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka prawa - 100% ,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka prawa 100%, wykonanie pali Franki podpora P1,  beton wyrównawczy podpora P1, P2, P3,  P4 - 100%, beton wyrównawczy, betonowanie płyty fundamentowe, beton wyrównawczy podpora P1, P4 - 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P1, P4, betonowanie ławy fundamentowej  podpora P1, P4, wykop fundamentowy - P4, wykonano wzmocnienie gruntu w wykopie P4, zbrojenie ławy fundamentowej P3 nitka prawa i lewa - 80%, zbrojenie ławy fundamentowej P2 nitka prawa i lewa - 30%, prace przygotowawcze - badanie gruntu, kucie głowic pali Franki - podpora P3, P5 - 100%. wykonanie pali Franki podpora P1 - 100%.
 • 11.12.2019 r. - 17.12.2019 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 34%, budowa bypasu WD-38,6 i 39,6 - warstwa ścieralna. Prace przygotowawcze:  zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa, zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa,  betonowanie płyty fundamentowej  nitka lewa, beton niekonstrukcyjny ław fundamentowych podporaP1, P2, P3, zbrojenie ław fundamentowych podpora P2 i P3, betonowanie ławy fundamentowej P2 i P3, zbrojenie ścian ramy, montaż deskowania ram ściany, zbrojenie podpora P1 i P4, wykonanie pali Franki podpora,  pielęgnacja betonu ławy fundamentowej P2 i P3 jezdnia lewa i prawa, zbrojenie podpory P1, montaż deskowania podpory P1, próba obciążenie statyczne podpora P4, wykop fundamentowy w palach podpora P4, beton wyrównawczy podpora  P4 , zbrojenie ławy fundamentowej P5, WD-57,0 wykop fundamentowy podpora P1,  beton wyrównawczy podpora P1.
 • 18.12.2019 r. - 07.01.2020 r. - wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 96 %, rozbiórki budynków 34%, zabezpieczenie terenu budowy. PZS-36 - zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa, montaż deskowania płyty górnej ramy żelbetowej. PZS-36,0a - TOR-objazd. PZDg-37,0 - wykonano pale Franki NG-przygotowanie do próbnego obciążenia. PG/PZS-37,8 - pielęgnacja betonu płyty fundamentowej nitka lewa. WD-38,6 - TOR-wprowadzenie w styczniu, kolizja -przebudowa sieci wodociągowej, zwolnione badania archeologiczne. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu, nasyp przeciążeniowy PE, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, WD-41,4 - zbrojenie ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. WD-43,7 - pielęgnacja betonu ławy fundamentowej P2 i P3, demontaż ławy fundamentowej P2. WD-45,2 - zbrojenie podpora P1 i P4. PZSp-47,8 - wykonywanie pali Franki. WD-48,3 - zbrojenie ławy fundamentowej P1 nitka prawa i lewa, betonowanie ławy fundamentowej P1 nitka lewa 83 m3. WD-51,6 - pielęgnacja ławy fundamentowej P1, P3, P4, przygotowanie powierzchni ławy fundamentowej P3 i P4 do wykonanie izolacji bitumicznej. PZDg-56,0 - zbrojeni ławy fundamentowej P5. WD-57,0 - wykop fundamentowy podpora P1.
 • 08.01.2020 r. - 14.01.2020 r. -Utrzymanie wprowadzonych TOR,  usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, przygotowanie placu pod węzeł betoniarski, budowa drogi dojazdowej do kopalni Kondrajec,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego ), porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 98 %.  PZS-36 - zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa, montaż deskowania płyty górnej ramy żelbetowej. PZS-36,0a - TOR-objazd, rozpoczęcie robót po oddaniu do użytkowania obiektu PZS-36,0 i przełożenie ruchu. PZDg-37,0 - wykonano pale Franki NG-p próbne obciążenie pali podpora P1. PZS-37,8 - wykonano płytę dolną nitka lewa i prawa. WD-38,6 - TOR-wprowadzenie w styczniu, kolizja -przebudowa sieci wodociągowej, zwolnione badania archeologiczne. MS_PZDdp-39,3 - TOR-wprowadzenie w styczniu dla podpory P4 i P5. WD39,6 - TOR - wprowadzenie w styczniu, nasyp przeciążeniowy PE, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, WD-41,4 - montaż szalunku ław fundamentowych podpora P1, P2, P3. WD-43,7 -stal zbrojeniowa - podpory P1, P2 i P3. WD-45,2 -wykop w gruncie nieskalistym podpora P1 i P3. PZSp-47,8 - wykonywanie pali Franki. WD-48,3 - zbrojenie ławy fundamentowej P1 nitka prawa i lewa, betonowanie ławy fundamentowej P1 nitka prawa 61 m3. WD-51,6 - pielęgnacja ławy fundamentowej P1, P3, P4, przygotowanie powierzchni ławy fundamentowej P3 i P4 do wykonanie izolacji bitumicznej. PZDg-56,0 - zbrojeni ławy fundamentowej P3, P4, P5. WD-57,0 - próbne obciążenie pali Franki , wykop w palach pod P3.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo