Loga UE

/ Postęp robót

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 23.01.2019 r. - 25.01.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 • 30.01.2019 r. - 08.02.2019 r. - sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 • 04.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Baboszewo, sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni w km 277+500 - 281+858,
 • 18.02.2019 r. - 01.03.2019 r.  - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Glinojeck w km 269+500 - 277+400,
 • 20.03.2019 r. - 12.04.2019 r. - sprzątanie i wywóz karpin, zrębkowanie i wywóz pni i gałęzi w gminach Strzegowo, Baboszewo i Glinojeck,
 • 06.05.2019 r. - 5.07.2019 r. - karczowanie na terenach Lasów Państwowych w gminie Strzegowo,
 • 17.06.2019 r. - 27.07.2019 r. - wywóz karpin z terenów Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - wycinka drzew na DK60,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych na DK60.
 • 02.09.2019 r. - 08.09.2019 r. - wycinka drzew i krzewów DG4
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - profilowanie terenu na zapleczu w Kowalewku
 • 16.09.2019 r. - 22.09.2019 r. - oznakowanie budowy i zabezpieczenie terenu budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi, tyczenie granic pasa drogowego ) rozpoznanie saperskie, usuwanie istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew, odhumusowanie. 
 • 25.09.2019 r. - 01.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, próba wyznaczenia osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew, zrywka drewna,  odhumusowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykop-rowy, odwodnienie placu budowy.
 • 01.09.2019 r. - 30.09.2019 r. - zaawansowanie rzeczowe i finansowe na koniec września : a/ rzeczowe brutto - 44 579 130 tj. 8,6%                                                                                          b/ finansowe brutto - 37 722 713 tj. 7,31% - z zaliczką, bez zaliczki 32 561 040 tj. 6,31%
 • 02.10.2019 r. - 08.10.2019 r. -rozpoznanie saperskie,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy, prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego, próba wyznaczenia osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, odhumusowanie, wycinka drzew, zrywka drewna i wywóz karpin, profilowanie i zagęszczenie podłoża, nasyp.
 • 09.10.2019 r. - 15.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, ,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 70 %. Prace przygotowawcze: rozpoczęto wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, wykonano wykop pod platformy robocze na podporach P1, P2, P3.
 • 16.10.2019 r. - 22.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, ,usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 80 %, rozbiórki budynków 2% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny do poziomu wymiany gruntu, przygotowanie pod platformy robocze na podporach P1, P2, P3.
 • 23.10.2019 r. - 29.10.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - zaawansowanie 85 %, rozbiórki budynków 4% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny ok. 2100 m3 , zabezpieczenie wykopu, wykonano stabilizację ok. 200 m3, wbudowano beton wyrównawczy 46 m3. Wykop szerokoprzestrzenny ok. 2400 m3, przygotowanie platformy do wykonania pali (rozłożono geowłókninę pod kruszywo. 
 • 30.10.2019 r. - 05.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 85 %, rozbiórki budynków 8% . Prace przygotowawcze:  wykop szerokoprzestrzenny ,wykonano stabilizację ok. 750 m3, wykonanie wykopów pod wymianę gruntu, wykop pod wymianę - podpora P2, wykonanie pali typu FRANKI NG na podporze P3- 10 szt. i P4 - 4 szt. wykonanie przyłącza prądu WD S7, wykonanie platformy pod palownicę na P3
 • 06.11.2019 r. - 12.11.2019 r. - rozpoznanie saperskie, wprowadzenie kolejnych TOR: wyjazd z budowy, zawężenia, usuwanie  istniejących reklam, kontynuacja dostaw materiałów sypkich, kontynuacja prac związanych z przygotowaniem zapleczy budowy,  prace geodezyjne ( tyczenie osi , tyczenie granic pasa drogowego,  wyznaczenie osnowy realizacyjnej )  porządkowanie terenu po wycince, wycinka drzew i krzewów - cały zakres- zaawansowanie 90 %, rozbiórki budynków 16% . Prace przygotowawcze:  zbrojenie płyty fundamentowej nitka lewa - 75%, droga technologiczna oraz platformy do wykonania pali Franki  podpora P1 , P2 , wzmocnienie gruntu w wykopie - łącznie 865 m3, beton niekonstrukcyjny 44,5 m3, wykonanie wykopów fundamentowych podpora P1, P2, P3, wzmocnienie gruntu w wykopie podpora P1, wykop pod wymianę podpora P4, wykonanie pali Franki NG na podporze P3- 2 szt. P4-2 szt. P5- 11 szt.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo