Loga UE

/ Postęp robót

 • 13.11.2018 r. - odwieszenie postępowania w sprawie wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • 23.01.2019 r. - 25.01.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 • 30.01.2019 r. - 08.02.2019 r. - sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni na terenie gminy Strzegowo w km 260+050 - 261+000 oraz 267+550 - 269+500,
 • 04.02.2019 r. - 15.02.2019 r. - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Baboszewo, sprzątanie ściętych drzew oraz karczowanie korzeni w km 277+500 - 281+858,
 • 18.02.2019 r. - 01.03.2019 r.  - wycinka drzew wzdłuż DK7 na terenie gminy Glinojeck w km 269+500 - 277+400,
 • 20.03.2019 r. - 12.04.2019 r. - sprzątanie i wywóz karpin, zrębkowanie i wywóz pni i gałęzi w gminach Strzegowo, Baboszewo i Glinojeck,
 • 06.05.2019 r. - 5.07.2019 r. - karczowanie na terenach Lasów Państwowych w gminie Strzegowo,
 • 17.06.2019 r. - 27.07.2019 r. - wywóz karpin z terenów Lasów Państwowych,
 • 12.08.2019 r. - 17.08.2019 r. - wycinka drzew na DK60,
 • 19.08.2019 r. - 24.08.2019 r. - montaż tablic informacyjnych na DK60.
 • 02.09.2019 r. - 08.09.2019 r. - wycinka drzew i krzewów DG4
 • 09.09.2019 r. - 15.09.2019 r. - profilowanie terenu na zapleczu w Kowalewku
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo