Loga UE

/ Październik 2019

1. 04.10.2019 -Wycinka drzew proj.km 57+200

1. 04.10.2019 -Wycinka drzew proj.km 57+200

2. 04.10.2019 -Wycinka drzew proj.km 57+000

2. 04.10.2019 -Wycinka drzew proj.km 57+000

3. 04.10.2019 -Wycinka drzew proj.km 56+900

3. 04.10.2019 -Wycinka drzew proj.km 56+900

4. 04.10.2019 - Tablica informacyjna proj. km 57+400

4. 04.10.2019 - Tablica informacyjna proj. km 57+400

5. 02.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+900

5. 02.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+900

6. 01.10.2019 - Wywożenie humusu na odkład proj.km 53+200

6. 01.10.2019 - Wywożenie humusu na odkład proj.km 53+200

7. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 52+600

7. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 52+600

8. 01.10.2019 - Wywożenie humusu na odkład proj.km 53+200

8. 01.10.2019 - Wywożenie humusu na odkład proj.km 53+200

9. 02.10.2019 - Wywożenie humusu na odkład proj.km 53+200

9. 02.10.2019 - Wywożenie humusu na odkład proj.km 53+200

10. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 56+700

10. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 56+700

11. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 52+600

11. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 52+600

12. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+400

12. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+400

13. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 56+600

13. 01.10.2019 - Wycinka drzew proj. km 56+600

14. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+500

14. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+500

15. 02.10.2019 - Składowanie materiału proj.km 53+900

15. 02.10.2019 - Składowanie materiału proj.km 53+900

16. 04.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 56+500

16. 04.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 56+500

17. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+200

17. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 55+200

18. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 54+600

18. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 54+600

19. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 52+700

19. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 52+700

20. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 54+700

20. 01.10.2019 - Odhumusowywanie proj.km 54+700

21. wycinka drzew 44+800

21. wycinka drzew 44+800

22. wycinka drzew 44+600

22. wycinka drzew 44+600

23. wycinka drzew 38+000

23. wycinka drzew 38+000

24. wycinka drzew 44+400

24. wycinka drzew 44+400

25. wycinka drzew 37+800

25. wycinka drzew 37+800

26. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+200

26. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+200

27. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+400

27. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+400

28. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+800

28. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+800

29. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+000

29. profilowanie i zagęszczanie podłoża 53+000

30. profilowanie i zagęszczanie podłoża 36+000

30. profilowanie i zagęszczanie podłoża 36+000

31. profilowanie i zagęszczanie podłoża 36+400

31. profilowanie i zagęszczanie podłoża 36+400

32. odhumusowanie 57+800

32. odhumusowanie 57+800

33. odhumusowanie 57+400

33. odhumusowanie 57+400

34. odhumusowanie 57+200

34. odhumusowanie 57+200

35. odhumusowanie 57+600

35. odhumusowanie 57+600

36. odhumusowanie 45+600

36. odhumusowanie 45+600

37. odhumusowanie 35+600

37. odhumusowanie 35+600

38. odhumusowanie 37+200

38. odhumusowanie 37+200

39. odhumusowanie 36+800

39. odhumusowanie 36+800

40. 2019.10.11 - Wycinka drzew 44+500-2

40. 2019.10.11 - Wycinka drzew 44+500-2

41. 2019.10.11 -Przygotowywanie podłoża 35+750

41. 2019.10.11 -Przygotowywanie podłoża 35+750

42. 2019.10.11 - Wycinka drzew 44+200-2

42. 2019.10.11 - Wycinka drzew 44+200-2

43. 2019.10.11 - Wykonywanie nasypów 35+850

43. 2019.10.11 - Wykonywanie nasypów 35+850

44. 2019.10.11 - Wykonywanie nasypów 35+850-2

44. 2019.10.11 - Wykonywanie nasypów 35+850-2

45. 2019.10.11 - Wycinka drzew 44+200

45. 2019.10.11 - Wycinka drzew 44+200

46. 2019.10.11 -Przygotowywanie podłoża 36+080

46. 2019.10.11 -Przygotowywanie podłoża 36+080

47. 2019.10.11 - Wycinka drzew 37+850-2

47. 2019.10.11 - Wycinka drzew 37+850-2

48. 2019.10.11 - Wycinka drzew 37+850

48. 2019.10.11 - Wycinka drzew 37+850

49. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+800-2

49. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+800-2

50. 2019.10.11 -Przygotowywanie podłoża ds1

50. 2019.10.11 -Przygotowywanie podłoża ds1

51. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+800

51. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+800

52. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+000-2

52. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+000-2

53. Karczowanie po wycince 37 850

53. Karczowanie po wycince 37 850

54. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+000

54. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+000

55. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+000-3

55. 2019.10.11 - Odhumusowywanie 37+000-3

56. 2019.10.15 - Prace przygotowawcze PZS 36,0 -2

56. 2019.10.15 - Prace przygotowawcze PZS 36,0 -2

57. 2019.10.15 - Prace przygotowawcze PZS 36,0

57. 2019.10.15 - Prace przygotowawcze PZS 36,0

58. 2019.10.15 - Wykonywanie nasypów 36+050

58. 2019.10.15 - Wykonywanie nasypów 36+050

59. 2019.10.16 Badania warstw nasypów

59. 2019.10.16 Badania warstw nasypów

60. 2019.10.16 Przygotowanie podłoża pod nasyp 36+600

60. 2019.10.16 Przygotowanie podłoża pod nasyp 36+600

61. 2019.10.16 Rozpoczęcie prac archeologicznych 35+600 -2

61. 2019.10.16 Rozpoczęcie prac archeologicznych 35+600 -2

62. 2019.10.16 Rozpoczęcie prac archeologicznych 35+600

62. 2019.10.16 Rozpoczęcie prac archeologicznych 35+600

63. 2019.10.16 Wykonywanie wykopów PZS 36,00

63. 2019.10.16 Wykonywanie wykopów PZS 36,00

64. 2019.10.17 - Plac składowy w msc. Kowalewko

64. 2019.10.17 - Plac składowy w msc. Kowalewko

65. 2019.10.17 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300

65. 2019.10.17 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300

66. 2019.10.17 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300-2

66. 2019.10.17 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300-2

67. 2019.10.17 Karczowanie 48+300

67. 2019.10.17 Karczowanie 48+300

68. 2019.10.17 Karczowanie 48+350

68. 2019.10.17 Karczowanie 48+350

69. 2019.10.17 - Wycinka 48+300

69. 2019.10.17 - Wycinka 48+300

70. 2019.10.17 Przygotowanie podłoża 56+600

70. 2019.10.17 Przygotowanie podłoża 56+600

71. 2019.10.17 Roboty przygotowawcze PZDg 56,0

71. 2019.10.17 Roboty przygotowawcze PZDg 56,0

72. 2019.10.17 Rozpoczęcie prac archeologicznych 47+300

72. 2019.10.17 Rozpoczęcie prac archeologicznych 47+300

73. 2019.10.17 Przygotowanie podłoża 37+800

73. 2019.10.17 Przygotowanie podłoża 37+800

74. 2019.10.18 Przygotowanie podłoża 37+800-2

74. 2019.10.18 Przygotowanie podłoża 37+800-2

75. 2019.10.18 - Wprowadzenie TOR 37+800

75. 2019.10.18 - Wprowadzenie TOR 37+800

76. 2019.10.21 - Prace porządkowe DK 60

76. 2019.10.21 - Prace porządkowe DK 60

77. 2019.10.21 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300 -2

77. 2019.10.21 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300 -2

78. 2019.10.21 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300

78. 2019.10.21 - Przygotowanie platformy roboczej 48+300

79. 2019.10.21 Prace archeologiczne 47+300

79. 2019.10.21 Prace archeologiczne 47+300

80. 2019.10.21 Przygotowania do robót PZD 56,0

80. 2019.10.21 Przygotowania do robót PZD 56,0

81. 2019.10.24 Osuszanie podłoża 45+500

81. 2019.10.24 Osuszanie podłoża 45+500

82. 2019.10.24 Przgotowanie drogi technologicznej do obiektu WD 57,0

82. 2019.10.24 Przgotowanie drogi technologicznej do obiektu WD 57,0

83. 2019.10.21 - Roboty rozbiórkowe 54+800

83. 2019.10.21 - Roboty rozbiórkowe 54+800

84. 2019.10.24 Prowadzenie wycinki w pasie drogowym w km 48+100

84. 2019.10.24 Prowadzenie wycinki w pasie drogowym w km 48+100

85. 2019.10.24 Przygotowanie podłoża DS 17

85. 2019.10.24 Przygotowanie podłoża DS 17

86. 2019.10.24 Wykonywanie nasypu 37+600

86. 2019.10.24 Wykonywanie nasypu 37+600

87. 2019.10.24 Wykonywanie nasypów w km 36+000

87. 2019.10.24 Wykonywanie nasypów w km 36+000

88. 2019.10.24 Wykonywanie pali franki na obiekcie PZDg 56,0

88. 2019.10.24 Wykonywanie pali franki na obiekcie PZDg 56,0

89. 2019.10.24 Wykonywanie wykopu 53+000

89. 2019.10.24 Wykonywanie wykopu 53+000

90. 2019.10.24 Wykonywanie podłoża 37+900

90. 2019.10.24 Wykonywanie podłoża 37+900

91. 2019.10.24 Wykonywanie wykopu PZ 37,8 -2

91. 2019.10.24 Wykonywanie wykopu PZ 37,8 -2

92. 2019.10.24 Wykonywanie wykopu PZ 37,8

92. 2019.10.24 Wykonywanie wykopu PZ 37,8

93. 2019.10.24 Układanie stabilizacji PZS 36,00

93. 2019.10.24 Układanie stabilizacji PZS 36,00

94. 2019.10.24 Przygotowanie plaformy roboczej  w km 49+000

94. 2019.10.24 Przygotowanie plaformy roboczej w km 49+000

95. 2019.10.24 Przygotowanie podłoża 56+100

95. 2019.10.24 Przygotowanie podłoża 56+100

96. 2019.10.28 Przygotowanie podłoża w km 37+850

96. 2019.10.28 Przygotowanie podłoża w km 37+850

97. 2019.10.28 Wykonywanie wykopu PZS 37,800

97. 2019.10.28 Wykonywanie wykopu PZS 37,800

98. 2019.10.28 Wykonywanie nasypu w km 37+750 (2)

98. 2019.10.28 Wykonywanie nasypu w km 37+750 (2)

99. 2019.10.28 Wykonywanie nasypu w km 37+750

99. 2019.10.28 Wykonywanie nasypu w km 37+750

100. 2019.10.30 Przygotowanie drogi technologicznej do obiektu WD 57,00

100. 2019.10.30 Przygotowanie drogi technologicznej do obiektu WD 57,00

101. 2019.10.30 Prace teletechniczne w km 54+800

101. 2019.10.30 Prace teletechniczne w km 54+800

102. 2019.10.30 Wykonywanie wykopu 46+000 (2)

102. 2019.10.30 Wykonywanie wykopu 46+000 (2)

103. 2019.10.30 Wykonywanie pali Franki na obiekcie PZDg 56,00

103. 2019.10.30 Wykonywanie pali Franki na obiekcie PZDg 56,00

104. 2019.10.30 Wykonywanie wykopu 46+000

104. 2019.10.30 Wykonywanie wykopu 46+000

105. 2019.10.31 Prace zbrojarskie na obiekcie PZS 36,00 (2)

105. 2019.10.31 Prace zbrojarskie na obiekcie PZS 36,00 (2)

106. 2019.10.31 Dostawa materiału na plac składowy w msc. Kowalewko

106. 2019.10.31 Dostawa materiału na plac składowy w msc. Kowalewko

107. 2019.10.31 Przygotowanie drogi technologicznej w km 36+000

107. 2019.10.31 Przygotowanie drogi technologicznej w km 36+000

108. 2019.10.31 Przygotowanie mieszanki związanej cementem w msc. Kowalewko

108. 2019.10.31 Przygotowanie mieszanki związanej cementem w msc. Kowalewko

109. 2019.10.31 Przygotowanie platformy roboczej w km 48+300

109. 2019.10.31 Przygotowanie platformy roboczej w km 48+300

110. 2019.10.31 Rozkładanie stabilizacj PZS 37+800

110. 2019.10.31 Rozkładanie stabilizacj PZS 37+800

111. 2019.10.31 Prace zbrojarskie na obiekcie PZS 36,00

111. 2019.10.31 Prace zbrojarskie na obiekcie PZS 36,00

112. 2019.10.31 Stanowisko archeologiczne w km 35+600

112. 2019.10.31 Stanowisko archeologiczne w km 35+600

113. 2019.10.31 Wykonywanie nasypów 37+700

113. 2019.10.31 Wykonywanie nasypów 37+700

114. 2019.10.31 Rozkładanie stabilizacj PZS 37+800 (2)

114. 2019.10.31 Rozkładanie stabilizacj PZS 37+800 (2)

115. 2019.10.31 Stanowisko archeologiczne w km 35+600 (2)

115. 2019.10.31 Stanowisko archeologiczne w km 35+600 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo