Loga UE

/ Obiekty inżynierskie

 1. Przejście dla zwierząt średnich PZS-36,0 – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio, o długości 11,20 m oraz szerokości 34,60 m.
  Założenia projektowe

 2. Przejście dla zwierząt średnich PZS-36,0a – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio, o długości 11,20 m oraz szerokości 10,24 m, w ciągu drogi zbiorczej Dz1.

  Założenia projektowe

 3. Przejście dla zwierząt dużych PZDg-37,0 – konstrukcja dwuprzęsłowa, ramowa z prefabrykowanych elementów łukowych, posadowiona bezpośrednio ze wzmocnieniem gruntów, długość obiektu wynosi 40,23 m oraz szerokość 26,43 m.
  Założenia projektowe

 4. Przejazd drogowy/Przejście dla zwierząt średnich PG/PZS-37,8 – konstrukcja rozdzielona, ramowa, żelbetowa, posadowiona bezpośrednio ze wzmocnieniem gruntów, o długości 11,20 m oraz szerokość 34,60 m.
  Założenia projektowe

 5. Wiadukt drogowy WD-38,6 – konstrukcja dwuprzęsłowa ciągła dwudźwigarowa sprężona kablobetonowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 45,70 m oraz szerokości 12,60 m, w ciągu drogi powiatowej 2356W.
  Założenia projektowe

 6. Most w ciągu drogi ekspresowej/Przejście dla zwierząt dużych dołem MS/PZDdp-39,3 – konstrukcja rozdzielona, czteroprzęsłowa ciągła trzy-belkowa kablobetonowa o dźwigarach o zmiennej wysokości, posadowiona na palach prefabrykowanych, długość obiektu wynosi 123,40 m oraz szerokość 36,55 m.
  Założenia projektowe

 7. Wiadukt drogowy WD-39,6 – konstrukcja trzyprzęsłowa ciągła, dwudźwigarowa sprężona kablobetonowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 57,40 m oraz szerokości 12,60 m, w ciągu drogi powiatowej 2355W.
  Założenia projektowe

 8. Wiadukt drogowy WD-41,4 – konstrukcja dwuprzęsłowa ciągła, dwudźwigarowa sprężona kablobetonowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 46,22 m oraz szerokości 12,60 m, w ciągu drogi powiatowej 2386W.
  Założenia projektowe

 9. Przejście dla zwierząt średnich PZSp-41,8 – konstrukcja jednoprzęsłowa ramowa, żelbetowa posadowiona bezpośrednio, o długości 12,30 m oraz szerokość 34,80 m.
  Założenia projektowe

 10. Wiadukt drogowy WD-43,1 – konstrukcja dwuprzęsłowa ciągła dwudźwigarowa kablobetonowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 47,30 m oraz szerokości 9,95 m, w ciągu drogi gminnej 230516W.
  Założenia projektowe

 11. Przejazd drogowy/Przejście dla zwierząt małych PG/PZMp-43,3 – konstrukcja jednoprzęsłowa, ramowa, żelbetowa, o długości 7,40 m oraz szerokość 36,15 m.
  Założenia projektowe

 12. Wiadukt drogowy WD-43,7 – konstrukcja dwuprzęsłowa ciągła dwudźwigarowa kablobetonowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 53,65 m oraz szerokości 12,60 m, w ciągu drogi zbiorczej Dz2.
  Założenia projektowe

 13. Przejście dla zwierząt średnich PZS-44,5 – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio, o długości 11,20 m oraz szerokości 36,50 m.
  Założenia projektowe

 14. Przejście dla zwierząt średnich PZS-44,5a – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio, o długości 11,20 m oraz szerokości 10,24 m, w ciągu drogi zbiorczej Dz2.
  Założenia projektowe

 15. Wiadukt drogowy WD-45,2 – konstrukcja trzyprzęsłowa ciągła ramowa z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 58,30 m oraz szerokości 9,95 m, w ciągu drogi gminnej 120356W.
  Założenia projektowe

 16. Kładka dla pieszych KP-46,1 – konstrukcja czteroprzęsłowa, ramowa, blachownicowa, zespolona z żelbetową płytą monolityczną, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 83,50 m oraz szerokości 4,30 m.
  Założenia projektowe

 17. Wiadukt drogowy WD-47,2 – konstrukcja trzyprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, zespolona, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 57,30 m oraz szerokości 9,95 m, w ciągu drogi gminnej 120354W.
  Założenia projektowe

 18. Przejście dla zwierząt średnich PZSp-47,8 - konstrukcja jednoprzęsłowa, ramowa, żelbetowa, posadowiona bezpośrednio ze wzmocnieniem gruntów, o długości 12,65 m oraz szerokość 36,70 m.
  Założenia projektowe

 19. Wiadukt drogowy WD-48,3 – konstrukcja dwuprzęsłowa ciągła dwudźwigarowa kablobetonowa - dla jezdni prawej oraz konstrukcja dwuprzęsłowa ciągła trzydźwigarowa kablobetonowa - dla jezdni lewej, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 59,89 m oraz szerokości 24,75 m, w ciągu drogi krajowej nr 60.
  Założenia projektowe

 20. Przejazd drogowy/Przejście dla płazów PG/PZp-50,0 – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio, o długości 10,20 m oraz szerokości 35,06 m.
  Założenia projektowe

 21. Przejście dla zwierząt średnich PZS-50,2 – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 11,20 m oraz szerokości 34,82 m.
  Założenia projektowe

 22. Przejście dla zwierząt średnich PZS-50,2a – jednoprzęsłowa rama żelbetowa, posadowiona bezpośrednio, o długości 11,40 m oraz szerokości 10,24 m, w ciągu drogi zbiorczej Dz3.
  Założenia projektowe

 23. Wiadukt drogowy WD-51,6 – konstrukcja trzyprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 66,38 m oraz szerokości 9,95 m, w ciągu drogi gminnej 120347W.
  Założenia projektowe

 24. Wiadukt drogowy WD-54,7 – konstrukcja trzyprzęsłowa, ciągła, ramowa, wielobelkowa, z prefabrykowanych belek strunobetonowych, posadowiona bezpośrednio z wymianą gruntów, o długości 56,40 m oraz szerokości 9,95 m, w ciągu drogi gminnej 300185W.
  Założenia projektowe

 25. Przejście dla zwierząt dużych PZDg-56,0 – konstrukcja czteroprzęsłowa, ramowa, z prefabrykowanych belek żelbetowych, posadowiona pośrednio, długość obiektu wynosi 69,67 m oraz szerokość 26,43 m.
  Założenia projektowe

 26. Wiadukt drogowy WD-57 –  konstrukcja dwuprzęsłowa, ciągła, dwudźwigarowa kablobetonowa, posadowiona pośrednio, długość obiektu wynosi 60,38 m oraz szerokość 13,25 m, w ciągu drogi powiatowej 3026W.
  Założenia projektowe

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo