Loga UE

/ Narada Techniczna nr 24

W dniu 7.08.2019 r. w siedzibie Wykonawcy odbyła się Narada Techniczna nr 24. Omówione zostały sprawy formalne, uzgodnienia i decyzje uzyskane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, aktualny stan prac zaawansowania projektowych, sprawy jakościowe, bieżące rozliczenia oraz sprawy związane wnioskami mieszkańców terenu objętego inwestycją.

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo