Loga UE

/ Luty 2020

Linki do zdjęć w pełnej rozdzielczości.

Zdjęcia z poziomu ziemi

Zdjęcia lotnicze

1. 2020.02.03 Betonowanie ław WD 39,6

czw, 05/03/20

Zdjęcia z poziomu ziemi

1. km 35+800

czw, 27/02/20

Zdjęcia lotnicze

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo