/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo - Pieńki

Opis kontraktu

Realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) –Płońsk (S10) odc. Strzegowo- Pieńki” obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Strzegowo- Pieńki, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 Strzegowo- Pieńki na odcinku od km około 35+470,85 do około 57+461,63 (kilometraż projektowany). Długość odcinka do zaprojektowania i wybudowania wynosi 21,991 km. Początek projektowanego odcinka S7 zlokalizowany jest w km 260+128 istniejącej drogi krajowej nr 7 (DK7), a koniec w km, 281+858. Co odpowiada zakresowi drogi na odcinku od km 57+100, do 59+000 wg Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ).

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach mławskim, ciechanowskim, płońskim oraz gminach Strzegowo, Glinojecki i Baboszewo. Początek odcinka rozpoczyna się węzłem Strzegowo Północ, natomiast koniec łączy się z odcinkiem Pieńki- Płońsk i będzie realizowanych w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7. 

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi (z etapu Koncepcji Programowej)